The KDL is under construction

University of Kentucky materials are on ExploreUK. This item: Image 264 of Basketball, 2003.

Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 264 of Basketball, 2003

Part of University of Kentucky Basketball Media Guides (Men)

- —.~.- ’`'‘ * V Recurds L ‘»» * 1 · %’; A ’? ' " » <* ° ..*`i .`~r<.-,1""‘§]¥~·~Z;`; - ? .; P 2 .· Y*?¤.` ` · · V<»:»>m;e~=·»~w· -»e-sm 4,,. ;. .¤.·-: :4 .—., . ` ‘ 3 ’ Y ) - . L251 im ..... wsu ..4....4 rm _.,...,. \\’ 1-;·».¤»¤» lm ..,,._,... is ...,.,.. an .`.4...4 \\·‘ 11-mil} ...*<» ``..`... ‘0 ......,. W 1112;-08 uw ...... 1 I0 ...,.... 90 ..,..... W Q Uregnn Stata @gL__ 1-255 MA1 Mr, ,_1_, vg 4_,_ ju 4_,_,_,_ xx I-ll1—tII ma 1,,..,,__ m .1,,.... Y 1_.1.... W l2»l5·l'¤U {N1 ......... `ll 1....... G5 ........ \\' 11-17-69 MX') ...... W2. .... .100 ........ \\' ‘ 11-22-66 (Ul{l’l`).4,96 ,_______ 76 ___, i E; rl-2241 17117%; up ,,__,,, un ___,__, m. ,_,_,_,1 \x‘ nin; ·_\; .,,_____ me ........ M 1,...,.... I 11-l`»(¤`2 ms ......... tm 1....... 08 .......... IA .%-12-*0 (NC.·\»\>l0*J ........ 9*) ....,.., W ~ 12-22-70 (A1 ..,1...... 84 _,__,_,_ 7;; ________ W f 12-23-67 ` gwam ml __1______ xn ,______,- w ,_,,,_, xv Mi;5qq;g_g4.n) __>_V___ i_M 134%,% 1H) ,...... H10 ....1... S0 ........ \\' l2~1v-TU (U'} ........ vi ...... ..9*) .......... L ‘ 12-20-7S (UK{'[')..,82 _,_4,___ 74 _‘_,__»_ W 12-15-76 177%% <.\» ...,...... m ,1.,..1, io ..,...., \x‘ 1;._s1»m :11;.. ...... H1 ........ ou ....1... W 12-lm ·» ml ......... *0 ...,.... is ........ W 115-as ¢H> ......... *` ........ 87 .......... L 12-38-% (IX') ...... H5 ........ 96 ........ W ` 12-9»67 (H) ,... A .,.1 {,4 __1_____ lp; ______4 K 1-4-92 3 wv »\» .___ _ ____ ix _,__,,., my ,,_,_.__ _1 xyrqqgqypwggiggr V r_ii 1;·x-cw rw ......... M ........ X7 ........ \\' 12-50-75 UN') ........ 79 ........ 7* ....,.., W ` I2»l»i-G8 (A) ...1,,._ 103 ,_______ TX _,____4_ W { 1-24+92 _:r+»:»r» vm ___,___,_ on .,__,,__ sw ,______, \\;` _2.1_s¤r <\c;_\,\p_~v; .....,1_ S4 ........ \\° ll-ll?] <1.\'> ........ TU ........ `H .......... L 12-50-*0 (U') ...... IU! ........ VS ........ \V ; ll-24-90 -W (l.\'> ........ S6 ........ 80 ........ W A-21-52 rNciA»\)Ax1 __._,___ s., ___,__ QV g $-%-94 j-lil-fn wu _,_.____, M _,.,.,,. iw ...___ _\\‘ S-l`·(wI {\Z<`.~\.\~.`1 ........ in ........ W 3-1*1-" LNCAA1 FZ ........ *‘> .......... L li-2*-SU (LX') ........ 61 ........ GT .......... L 5-I2-5% (NC,\»\).:<4 ._..,___ is ___,__»_ w ·? \-"-9$ jrhr(6 nn _,_,_.._ _,_._ w. _.,___,_ w 13»1;»11 wx] ..,.,. IUI ........ s+ ........ kv 11-:c»·s1 (N1 ......... 69 ........ S1 .......... I, 11-19-Sl LL\') ........ 28 ........ W ll»2€-OU (Ha ......... ox ._.___._ *3 ,________, L Q 271-95 lr1‘1»f»<» m .......1, is .... mee) ....._.. W 13»1—>»¤2 sw .....,. ma ........ ui ........ xv lZ—2`r8‘J uw ...... 110 ...... 121 .......... I, 11-1-S1 (A) .......... is ........ 4% ........ W Pegg:-zrdine [1-u; - ld-96 L1 MF 1Hr ._,..... "1 __.. _,i` .,...,,... I 1171i*H QH; .,.,..... *>" ........ M ........ W l1—M·*)¤\ (A5 .......... Sl ........ S4 .......... L 1-Qil-KS (L\').. .... ..78 ........ 69 ........ \\' I2-21-Si M»" ¤-\> .... ...10% 4_.‘4.,4 W ....4... \\' IZ»]f¤-U? {H; ._.,...._ *>£». .,.,.._ 53 ....,.., \\’ 5~2‘·~9% (NCAA) .61 .....4.. `4 .......`.. L 11-5-88 {NJ ......,.. 6% ..4....4 Sl ,4........ L Phillips Dinars [[1;]) 1-4-EV jrltlrm 4,-\» ___4,__,,_ ug 4___`__, 2+4 ______,_ xv 11A;r».~r {ru .,.,..... w ...,.... nn ....,.1, \\‘ ll-LOU mw ......,... *13 ...,.... *6 ........ \\' 5-*-90 {A) .......... 67 ..4...,4 S0 .4...,4... l. 5-31--/18 (Oly.‘I‘1..4·J .4....__ as _,________ fi I .%*2-‘>* :-1* rm »11» .,4,..4 ur ‘...... .s1 ......,. xw 11.;/».s»1 ..,...,.. 79 .....4.. $0 ........ \\’ lZ·l-90 {Na ......... vs .,...... 90 ......4. W Pm:5nurqpL[4.a] ___ - Irl}·‘)$ M. MJ ¤.v\, ,.,,.....1 ·11 _,___, `J 4__,`.,4 \\ Mgijg. gg;-y’;_{Mgg;p]___ [y.g_x%§i:gy@g [E-U]_ l»1-92 (H) ......... ‘Jl ., ....,. T0 ........ \V 12-23-5% (H) ........4 3% .4,,,___ 1* 4______ ` 1r2H»‘)$ jrhnmw el I; _.,_,____ *11 _,__,_V rw 1,_,,_,_ \\‘ }»t¢»r·>% f_X(}\.»\L11_¥ ...,.,.. (F ,,..,... \‘i“ I1-13-*36 (H1 .....,. 10* ....,... *1 ........ \\' 1·l5-95 (A) .......... Sl ........ 62 ........ \‘<' ` 12-1*1-5* [SB) ..4.,..4 40 ,4 ,,,___ 1—J ________ \\‘ T *7898 MTM _, ___, 1 1 I ,__,,1,, Ah 1___ ___\\‘ Ngygjrgqqqgqgy [gy r___ nw lj-"-W} [H) .......1. So ...,...1 »•l .»...... \\' 1-6-% (H) ......... 84 ......,. 5*) ...,.. ..\V 3-l‘»-57 ¤\N(Z1\»\) 498 ...,1... 91 ,_,____4 \\‘ Y i*$·*"? Jr·¤F¤1 (H) .,..,.... 73 .1.,.___ (.6 ,____444 xx — 2·15·‘?‘> 1 4 `1 ml ,,.,.,..,,‘ ‘·> _ _,,_, `1 ,,_,`,,. \\’ tj-1·r»l xH) ....,.... 6* ,...____ si _,1_______ 1_ 1-I?-OU irsf`1 nl, ..,,,,_ mj ,___1,_1 xi .,.,,.., \‘¢ 1jr1·,¤r<»*> WLIMI wl.?} .,...... $*1 ,...,.., \V I1-MN` KL'Kl'!`v. M ......,, Sl ........ \\' 1»l5·UI (H; ......... 82 ........ Tl ........ \‘<' ll»27-98 (N) ......... $6 ..._1,_, 4,2; ,_1_______ {_ I-$00 1 NVZ »ll».. .... HM ........ ‘<~ .... l»l*+` ......... Sw ........ rw ........ W 1»1*M>1 (.~\> .......... 71 ........ cs ........ W Eurtland [1.11] I-lU»Ul 11 F1 ~\» --».-»--.- M »------- ** .... ...\\ Nebrjqggg [Eg!) 1_1__111 i _r_1irrr__/_.1i_ gqgggT;;r_ ____> _w___ _ gggryyyg-u; A 11.;;»s·) (UKl'l`)...8S ........ *{ii'_{{? Q 1-M11 MW ·,\> ...,.,.... ·l¤> ........ HI ......., xx 1;-1x-m ·.-\,.. ......._ w ..... ..-nu ,...,.,... 1 J-PS1 rSCI`j1 ....._ 3 A ........ is. ....... \V 11-1$V$4 (Hr ......... sn ........ 12 ........ xv Pm-uanu stare {1.;;] g 5-*1-01 171.2,14 »lx;,.,...1•1n. ..... ·x` ....... xx |1r\(¤~eI wl; .........- rl ........ 1* ........ W 3-19A` (NH`] ..... 60 ........ 42 ........ \\' uhilsram (IU-B]____ _ ll-I6-7* fUKI’I`j.l 14 ...._.._ xg __,__, XW —· 1-11»¤>1 , .3 3 "+ u\,¤. ...... Hi ....... "M ........ \\ I1 WY ~l'Kl ILS; ........ mn ........ \‘<“ I5-H5 {HJ ......... *8 ........ 62 ........ \\' 1-1-55 LH) ......... 50 ........ 46 .......... 1. Princetun (E-!] i 2-2-U2 M H ¤II¤4,...l<1R, ...... 4.~1 ....... xw Ngvada-Lg; ygy;5 gig; rr11r 172.% rm .......... Sl ........ S4 .......... 1. 11-ziw (SB), .... ,4.% ........ 50 ........ xv l-51-26 (H) ......... 2Eii$KiT[ 7 5-S-U2 .Zrl?`$ nn., ...11] ........ *1 ...\*<‘ nfs vn; ......... vi ........ Wn ........ W 4/gqygggn Euluradu {1-U) _ 11<1a-41 (M .......... 41 ........ 45 .......... L l.Z—l87l ;LJ1<1T>,_.e><» ........ sc; ________ _Q 5- CHN wi my ........ 1 ns .. ..... sw ....... xi 171*-so vm ......... U ........ <»·¤ ........ W 1;+%*} [H1 ....... mo ........ is ........ W 1-:-4} (H) ......... an ........ 45 .......... 1, A-1 ZT7 {NCAA; iz ........ w ____..__ xv ’ M3-*78 1 * "<» ¤·\y ..... ..4.`% ........ " .......... I $~l(»-8* VXf» w\i ·,..· 4 .v..» 11 ..... ..3*1 .......... I lilo} r.~\; ,..,____,_ os _,__,__, 65 ,,,,,,,, xv 5.3;.4; (NQA; ff _,____,_ 4; __________ ;_ pu,-duqi4igl___ Alrli Aiwif 134.4,1 ‘**· ---»-» »—»--—-- f·y--N {\{€yv_MsxiryY §tq9g ;!gL __ r W l3~II»<+* Hrh ......... 86 ........ *< ........ W 11-+%* .......,.. Gl ........ $4 ..,..... xv 11.z5.4—> my _4_____,__ on ,_,_____ s., ________ xv AYJ2»¤>l ` mw ¤ ».\·. ..,... H ,..... .<»» ,..,.... xx A-nsw w...9$.. ....,. 76 ........ W 129-S0 uri) ......... "0 ........ iz ..... ..\\‘ T EQPIDJ i '* `* "'* ~Vv»-·~~- “ »··~~· °" ··A4···· \¥ New Y‘”"‘ Univ- {Dei! _ _ 1111} my .,,..,.. 11% .,.... mo ..,..,.. \x‘ 11.;x.s~> ua) ......... oo ...... ,.01 ..,..... xv l2—1‘)·T(l tL'Kl'I`)...8.’· ......., sw .......... 17 ‘· ¥2»l1·$¢· 1 1% T) ~»\¤., ,,,,,_ {.1 ,......1 M,. .1 mm msnn .... :1. ...... 15 ,...,..... L l1»I»"l [H1 ......... 94 ........ 8% ...,.,.. W 5-IH-(ul ¤N.M ........ 87 .......... L l2»22V7*) ¤L'Kl'l`).4.(»l ........ on ........ \\’ J |1»16V%` é 1 IJ ·¤ »r1> ......... sn ........ zi ........ xx as-¤<» vx1¤<;» .... IS ........ el ,......... L, ll»5(l-`1 my ......... 9* ........ To ........ W $-116; (NCr\,·\).(»<4 ........ ........,. 1. 12-28-S3 r1,\‘> ........ so ........ <»‘ ........ \\‘ Q U-1**3 ;: "—‘“" ""- --»--·-- »--·-- '·· »-·---- \\ ’V¤¤9¤¤’¤ U-{U _ _ ...._._ 11%** f.·\> .......... ** ........ Sv .......... L 3»16V<»8 M ...... .. 1. ...... r·~ ...... \\ M #-”<» ck !xIlW...(»`. ...... M ........ W 1y;yyg;£a£;y;AJ_ggLgi1 11480 {H) ......... TU ...... ,464 ........ W 1245-% (N) ....... llll ........ H‘ ........ \\‘ 2 ii-·¤-**6 g { JM HI my M YI ....... <»»,. ..... xx mnnrq ggypgjqqrgsygqg r__r_r __ 1;;;/8% {H; ......... *‘ ........ is ........ W 1;»%»x1 my .......... is .... ,...61 ........ W 1245-vv 1Nn ......... xv ........ `S ........ \\' @4;% ,· ·# M1 » mm in ...... N ........ xx 1-1~»<;» »~L»x¢\: .... ;:· ........ 41 .......... 1. 1311% {Ha ......... 81 ........ sa .......... L 5-15-si (N(Q;\A·\) JT ........ 91 .......... L Rhude Lgand [1-0)#__Y_r Q; IP")-"¥ ‘ -` *»’ ‘ 1-~·--·1»· j'- »j*·-- ·-I *~·j3‘* ·H> ------- »1‘ -»..-1.. 5 .......... I gm: g¤m¤i13s-1g_ni_i _ 12-11-93 (Muuijulllll ........ ss ........ w a.2n.·m mm ..... 46 ........- ea ........ xv L. 5¤¤rh» 2 ~ "\** -—1--· LH')- ---— :* fi QQ ....-... ........- ·.* .......... 141-%* w-\> .......... w ........ {0 ........ xv 13r;s.¤>4; my _,__,__._ Sl __4,4_.4 (,5 ,__4____ xv Edgy [g.g]i_4MM"_wh _ rymn my ` » I ...... . wl V..»; x I-mn ·11` ......... >V» ........ M ........ xx ;4s<»,»<, wx; .......... gu ........ 41 ..._.._.., 1, gym na.;] » ~_____ 3.10.% mniAA>,em ........ S1 ........ \¥‘ 2 ii-258*) V. > si ww ¤· ....... xx _ __ 1/if nv; ........ gx ........1 41 .......... 1, 2V1(»»4i4 (II] ......... $1 ......... s % ........ W 12»27'-9% (N> ......... 90 ........ ni ........ \\’ EF- An { NUM ~H~ 1.--.. ` ...... yy. .-.... \\ . in 4 E 1-1%-M ri-\> ........... 5 ·¤ ........ [F .......... 1, 1.10-4% u 11 ......... Sw ........ 46 ........ xv Ruben Murrg [I-U]_ r___r___ ”__ 1***-** - "*‘* ‘\‘-- - ----- ‘*· ·~·-~ \‘ ,5, I/|¤&~3‘? rm ......... % ·1 ........ 42 .......... L 2-IMS (A; .......... 61 ........_ 3 x ........ W 12.30.*15 (H), ........ 92 ........ lf ........ \\' $9*-** ` _ » / vw / V- . . V ._ / ,, _ .7 Y, U W . ...... *¥. ...... 1 .. \\ `4 rl » I ` _ l·[_¥-10 K,-\» ,..,._.,,, 4 ,..,,,,, N2 ,.,__,.,,. I, In-··4(» [H) ____,____ v _.__,___ 48, ____,_, \\’ j st- BU 2 · VW "`·~·· ‘*” ~ -_-* T _ , M, fw 1-+-+1 HW ........ 4* ........- ix .......... L 2-1·>-im mm .......... on ........ S1 ........ xv 3.10.10 my .......... 11 ..,..... <; .......... 1. Q: 5-M-00 l I" ‘\` ~ iv V ---- f I 1 z = > ’· ‘ V ‘ “$;g?_; 1~`-»•1 L·\» ..........- V 33 ........- ih .......... I, l»4·¥ (H) ...... ...40 ........ 30 ........ \\” M0-17 (Ii) ......... 33 ........ I1 ........ W f iii! 'I fj " *‘ » · ‘·- —» —\\ Q Q ‘ p. |~2.*~·U MM ........ cw ........ 5% .4,..,.4 W \rI1»+S (A1 ....,...., ‘·J ...,.... $* ....,.,. W ` gy;yyg;_gkggr ___W _i__ ____r_/W E ‘$·—*'J·*~* i 1 »\~..... { M...:~;= .`.. \\ 1<:<~».·• (Lv; .,,._,., as A,4_A4__ sq __,__,,4 xv _x.1_s.r»4 mn_i,»x,x>m ,_,_,.A_ as .,_.,.,A., 1, ` 1;.1s»<>1 (A; ......... Ev ..,..... rf ........ W »‘·Zi··‘i=i Q 1 il: "’; v-v--— — »»·v·- }\ paym if é gl »·’.'w |~l”~·’6 (LY) ....., 'SS ..1..1.1 $9 .1........ l, .3-1*)-8} (N(j.»\»\> 5* .,...... 4ll ,.....1. W Qgrlfrjgggstu [LQl__A__ l2‘1`>"*% ; ** ~· "'· V v1-— V ‘- ---1-- \\ H , ’* v I-16-·•<» tm .....,.... ~»‘ ..1..1.. in .1......., 1, 11-JS-8-} (Hu ....,,4,, 76 ,...,,.. T5 ,1..,,.. W 1;.2x.0_% (1-1y ,1..., 4110 ......,, H3 ........ W 2 U-!]-=i(~ ¤·, y,_· y; w ,_ " 5 ' . » ,— · V. , ` . .. ` ? - _ I y *I \: l\| ‘·—1 1—11 iv —1-- ·’ Ti % \ ‘ _ 3 A-g rm ...,.11. <»<> ...,,1,._ m ........ xx 1;4;a.·;1 mm ..1..,»1, a .1....1. (,5 .1_...,, xv gm JE.; state gg; _4_ f 1111111r ; ¥i·2.¥~+ ‘ 'Q {\_ "’`` [Y `‘‘‘` (1 ifi J '_1 ` ‘ irirvm W .1...1..1. 5* .....1.. M .......,.. {V 11._m.s¤»; (H) ,________ rn __‘__AA_ 7.; _4__.___ w g ;_M_% (;yC‘,\,\,]]O _4__»_,_ —; __4_‘___ w 1;V1gY.,g wp ? » ¤»` M ,. ¤ gggw? _ 1,;·»»»<> uw ___,_,1, ag _1,,,,,__ 4x ___,,_,, \\’ lj-Ml-*17 rm .._....... 03 .. .58 .. W ` Snattle [1-U) ” l?]***‘> i 1.·v» ¤·* ¤ll`> » My ». X .\\ g ,* I ‘ ; xrzuuw <,\» ,,,1,,_,,, il _,___,,, M ,___,_4,__ L gm.; v!€y§yEQig;y___~_Y_ ;§§iMj,\,Ki§]ii?2 >.V. . ..... W it *3-2%** I ;·]"'* ·‘\ -- »· »~*·~ »- »- * ~ W1 " p gi? ( V ` ; { 1-1%-*I ..1,..... nv ,.......1 M 1...,.1. xv If)-ll mm ..1,...1.. w ,....... ic ._1,_._1,_ 1. 5¤t;¤n Han [1-11 »*·?2·*¥ \ ~ , \ ·.¤ -· ` ~ ~ , , . . - ,. """"‘Y"“"‘""” " V7? -# — · W A]: \¥` M . `¤] ` \\ U " I} --»2 my ,,1..1,,, 1 ,_.___., an __11_,,, xx gyanuma [347] _4_____ _ 1;V1·>»s1 8 ,.....1. `3 1111-11 \\” U'] ·”* I N lv \` V Q- 1--11 ·-1»- \i K ·‘`1 J ` .*l*r‘jH rN ......1, in ........ W l1r1I·¤i(» (H) 1....,._.1 45 .....11. 5} ....1.1. W 11.2<».sx N .1,..,... `1 ....,.1. S2 ........ W mix? (H) _.___,__, Ti ,,______ is ,,___,,, xv ` g£g_van¤gL@gL r__r /_r_/ _,_ U-I"? , __ W M · I · ·· UV- -\\_ { wg EE _. ~-1irf~<¤ MU 1........ wi ...,.... M ........ W gygg_qm§_ggg;;_g:yM_A_ __ 3.35.;; un ,,____,___ zu _1.....1 14 ........ W Q; Ni-8% ~ ' ‘_ ‘ · ~ ~ -- ji ¤ , A 1,_ 137 »<»¤> _____,,, xw 1.1%.;:; rm __.,..1.. S0 ........ 1* ..1...1. W l?=*"·°i ~;rr·*» TM ~** . V. `·~. V. \\ · ‘ ‘ A ; 11»s<¤r<»1 ·1\’¤ ...... mo .,,,1.., ax ,,...,_, W I]-El}-·{(w (sm _,_,,,,_ sx ,,_.,1,, v 1 MAI) (SCT} —i—i »»1---·— W A; l""·*)l §\’tM‘ N » » Il ‘ J _ |lr2>rr·l ~l\> ........ R 1,...... mr. ..1,,., \\ _s.3<».¤•·1 m(j,»\A»,.—.<» ____,__,_ s 6 ,,,_,_,_ xw l»Ii-51 mu _,__.,..., 30 ........ 1<· ..1..1·1 \\ $@9 · . . , 4 , , ’~<·. ,..,.. . , ~ Q; »A v |;,jgr(,r; qw _'r_`_ ll,] _v____»_ gl ____4___ W Ivy]; W »[-I- ) ·· v _ _ y · _ ‘\` j` i-(-59 »l IMM MM A VM nvlwln ni HMM, [HV H . - e Ji`. ¤...*0 .....1.1 ow ...11... \\ 1 1%}. gx; _____,1,.. Su ,1.....1 yn) ..... ..~U 6 U l __ _)_ H `M ( I \\ Tayshaun prince led mg ~ - ~¤ » ........ J ...... 1 ll ,......... 1. ggiygmrnrug [1-uy 2rI¤»54 411) ......... M1 .4.....4 ¤ .»--·--· \‘ - —="=" * ‘· ~ — · -- 1;;·vrr% ·1\ ’~,. ....1·»i ........ w ..,,.... \‘ » . ~ · . : 5 ‘ 1 W wh WM » » V `_] WM [ats m hack_m_back V H [j( I\'~ L; ti \v $1091 m<,,\,\>.:$>; _,,4,_._ no ,,,,,,_, \x ggggLgg_;gy»lqi!ggj]_W WT 5, {EL'; ‘ ] " ~>·l ~[| 1 ,> \\ Wing uv N rt-h C I- hi 7 U ( LW Ivilv (V `'''''`` rw '''''`'‘ \\ __ _ _ _ 2-24-28 (SC] .4__,_,_ :»(> ,,_,,_., ~lU ....4..` \\ { l~·.m—·|H > » l ` _ H , ` * V 1 ·— » , ». ., _ , .4 V `," ''`'''`''``` " ''''''`' ‘ 2A ‘ er 0 aru ma. L-_%<·»<» mx ·..,..,.. hl 44,,,.,_ A ,4,,4,., \\ 1;.1r,.»3 au1\11>__,¤>» ,_,__,_, as ,,4,_.,4 \‘<* 1-10-,%,% nl-1) ..4...... +4 ...»v··~. W -—v—~»-· \\ { l1‘Z"·”‘] 363 • .’UfL’—f}.» fxmxmljr /iz.~L·wz/»,z// _ U · ();u·1‘r/NIF Q_ `Oww

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: