Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 2 of Yearbook - 1954

Part of Murray State University Yearbook Collection

W V???;Q-Q4£€F?VQQ*§?Q??5VWFS?-Q?Z§'§¢2,¤§5;>V:;;@1¢¤::.;;-4.... . · .4..4. V 4 ¢V iégixziz 3;--554V -4;;.—;?i;;{¥3::;.§¢;:;Q¤4’2?::;;?éV24€§ Q QQ 4 V -i?Q}i2€t¥$5f1;:$$i Q"zV§“5-22V4-’Q422V:;%?2ir?*4Q4 4.; , V ·-V s 4..3 444 Q _F2;¢,Q*¤4i4i;:§§?¢;¢;?§-Q4,j-?§!4 2 .-Q — V . 2 Q 4jg-V4T;,V;g>»4i2V;y;giV ;;;;:;¢7 ,Q Q_?`2 Q T2i2 —{4' QM ' { 4 ° Q Vi V, ..¥-4;:2V Mi:-??f§§?;’ V ` ” 2 ,V**iV$é~ ,,,y '-Wis 4.,..... Z 4 V 4, V ' @7/ , QQ Q Q§;§§;#é¢?, 44- CEE? 2* V ».—V-%é>&&*V wr wmv.; 4 .4 . ,.. rr~r 4 4 #1,2;44~$?:~~4¤E2;;~-‘2;;. 2V my VVVVV=s —Q44»4-4444..-,. . »-=- -=l... .4 ...; ..V- ég 4. . . V -¢,V?V V :2:4,., ,>,L 44¢:59321%:???*?5??§é2¢iz£§?2¤- - ~ · -:-·.-.- 4 44--....4::~~ -·-···— ·=···- - Y... [:,: .,.. .,_....... 44 ¤,4, . 4 V ~,,. vs ~,~, V4 3 .=... f .4- -.-.- ..-. 4 .. ···- .:,= aaz .,_-;, . 121..1i.Q ‘»·.:...,.., ‘·‘·=‘·=· V 42 2V V ;?f4¤:::?¤€i-r;*Q¥42::25%;;* :v4/V?-?Vf*V2' g 1:’QE 2$‘?$ V -. QQ’Z.2;i;2:jV1 VVVVV V=·=·=· 3 V `·` "‘»“‘”‘’‘‘»`‘‘ .4. -=-, . 4., 4 4 4 2:4.2.24 ’,», §??$*?¢.*iii£; V 2 224 ¤:é:$4V¤4eV V F *2iQi=4=i 3 4-44415 :2Vi3· ?2=-=Q =`·: -¤-= ‘‘‘` ...v .;.4- *VVV:. : V3: ,,.V 4 =.:. 3 ,V V > ,— 4 Q ..;=V4!¤¢4V:.~ VQ ;~$iice~ &4¤;vVV-222 r - 4 V er ,... ...... gm.4 ..». .,..,..., ..._.. ., ,.,.. mg ._,,.,.. .. ,__, .,_.. W QQ, 4 , 4 . _, ~,V, , Q . 1* I3. .. ....§ .. 2 ``` ' Q , V ¥ - 31:* .% % § -¤ “‘ QVEQ-=»==¥-E -;%;..4, 4 Q , ” 4* ¤;¢4VV3Z* .... 4 ,.....,..h. . ,<..;....,. 4444 ????Q"-wz? 1i?2.2f4=-4 V? .VV·V -v-- . =- - *·=VV· ·.v‘`‘ I ‘‘.‘ ¢`_ v»,. ·V»·- ,.. ‘ 2 V ‘‘`‘ _ ig; -::3: F;§;V,V;» Q2.;:i';;·;‘.`E.;ii_$2_·¤€`Q1; ·-·-Z V.¤:¢V Q V‘‘V .. _; £’§£ e;é&4 z""é;¢. - ·‘.. -VV: -4 - V —-=· _ ¥ ’Q2* .·3j¤.4;¢: .. ._.. .2 3 :.. ».:..;.; : =.:,.;:. z »... r V 2: ’ , 2 2 -V Q Q `Q Q Q £`A'``> ' V2 VV ;Q4 42 4,.4: 2 -5 . , ··.-· , V :;-4;*Q * 2 24, 1:; - :41 : _ · ; , 1.,.- -4 -4.i. $3}** ;,- 2-Z ?-:;VV _-;. 2-QQ-1 .;; Q ·V;;a;=2 -ii--1=L2V.i;2;;; _; -~.v 2.4454- -2 --·- ··-· ;;-2 -v.v» ·-·v 4 —··-·-- .;;..·‘%Q¤’.E;‘;V QQ24»4¤-fg .3 .;;;§;-··-__-;.;=; 4-:;3_.§ -~-{VV; VVVV : 5 .·.- - mw Vv’ E12. ..;-5 V_.._'` QQ _ : 5 4 V Q ‘""VV 2 V-·-V·V QQ ‘ ‘ V -V-· EQ ·»Vv §?$‘£5§?ZZ: »-V- V»·». i § v»--· ··“-V, 2 i··`V2-Q--2-2-4* ’°‘· 2 EQV·-,]Q€Yi "‘V‘v`V' `'»VVVV. E CY'-T2¤’f4 Jféi . =_;` QW ¢ V _v__ .. I _ Q ,;W;;g;;4;;;Q;;..,_. ..... - 4V 4;; ~ -V ,,,..._. . _ , Z. _ ,. 44-·4;3:;_-E4: V- - éjwzr q; -,;:V-_-;V»_. ,.,. ;V-;;_.;_,;-4, .4_: ;»- _.__ Q ,,,h V, .. .-4 . -4 _ Q . . ,..._ - .,·;;; ·—-=- .4 .-.; . ______ .,_;; . .....,., .- .,.- 4 4:.,.,*. ;:3 4,4:: 4m4,.4:».+.4.4.4... WV ·- ...,. V4 :4< _._V V V - 4 ..z,.-4-44-44.-....,4.,w$i.F;§j¥é;;)é/n;é§V.zm4M;J ._.. , ..;_. . _ _____ _' ...,.,.;.V " _.». .. ,;.,, _.;. V ____, . -4,4 ...;.»;, Q ....; . V,__ 44 ..,_,,_; ; - 4 .;.;_.. gg , ---- _.;.; - ,.;. WVVV V;1. ·VVV VV V V42:2 :1VwV-4-4,.,¤=-S--4-44; -Z:2:s;—;~»- 4 ; 44;~.4 4-4 5- : .. ,. .... "VVV V2:Vi2·; V··.· ~ .:it2i2: 2 ·-·- v»‘Vv VV., 2 ·.·V 4 ,... . . 3:-; -Q-¢i¢VfV -»-» -2*2 ----- :’ »·»- ...., QV 4. V , V 3. y 4 4. ...,. . ., ~4~4W,,,M__W ¤;;A;; ,. .4 .,_...,;. ---· -V·» v·.;. 4 .- ...;;. . ,2 ..,..- -:;-;44 -··— . , 4. . .. . .;.» ,. .. .... _ ~ ___V H VIVV V V I .:_:.:_,. m; ;§;m. W. ,- 4.44. 4 ;, ..., _ .,_v 7.:4-4..3.3. 4.;;3;_-it ...4, ...___ ..;}-3..,, -..-, Q ___v VVVV V . V _ VV I - ., " ~ V-5%:. , l; I V ·4.Z"1..V_ 13 } ;; ;° __; J .... V ..... ] 4.3,.: 4-2 . -4 .:.... ..1 ;;....4_.;.-. 4 .;.4. 3-4V-:_.· ·` ¤2 ;; ;_.V 4;;%: -Q’2 ’.‘V_V ; 21=2_V;;i;. .·j=V;2i-VQ-;VVjV 4.;j;..;g V44V=_4EQ§2 V·_4__4_V________'__ ;V-f4QV·;;EQ _i¤ -V'. g j=V4 ..;._V 44 .... .4 ., _;,' 4 Q ~ V QVV . 4 ’· 'VVVV = 2 -52 .·VV; I V:V2 VV.—·., 2 -VV—‘ ISV- F-Q- §E2Z£-$.4 é-? :2&3-.;-i- EV;2%2s&2-- i.=:.i&. .2 ·»`, V··V %.§ee44%44€i"Q VQ ,.., ..1..,..; .4., .4.3%;-4_4;_;,;,..,4.,_..._Qv_.;.4;4__Q4_. ____ :.,.,__.. _V_V __,, ,_ _V____ V _ > . , ·VV-V·- - ----- 4 ;.. -· 4: .- __ .;:3; V=·= _- 1-221:2 V ·VV·V·· 5;-; -.22122:: . . 2; . , ,.,..,. .. .,._. .... .;.. .;.:,V __.-Qv_4-._-4v.44;;4.4,..._..`.Q..:44_;v-;4_;.;»;;,;;E_..;..Q...4Q_;__4_v4___4-4,v_.._...._.,.QQQ.Q.__v_;_4,:,4.v,...._.: V________ VV__ __ -;§4;_ _- - ; -4__ ...._ . _. ...,.. , __,_ 4. ,_. . Q .,3 V- - ··-· --··- -·-4.4.4;V.:; :=.···-4-·¤4,4:;.·-- --41-¤V-:V.1Q2:=.:;.;;;·V.--2-4.244;:3;;;.;- _,V;_ 4 A 4: V;.E;4:44;44;; * 4;- vmy . ¤z» .,.4 ;;¤~»¤>Zz **.m - _...;44g-·A-:4;..,.....;.;...V&;QQ‘4V=V=·= ;= VVVVV Z2-22 . . V .,2 4 Q2 ` 4 -Q Q, V ''>`'` E" =»- E= 2V .` .:i‘.1E1:$=s?:V?¥=¤é :2V’VE..§ ;fZE1.1Z...E1.’Zi¥Z.£ V` ° ¤`?*’E¥Z ` ._.,_.V.. _ ..... , Q . .....Z =·=; Sw-Q-2» Zi2:Q$Q;’ .:r=?=*-¥· ..€2?¢2 E’¥`EQ" 55%-i¥ii=%2·;Q -¥- ·i= .;»l;».» EE" ;...... V ;2%ff*r*-V.? 2???E · ..,·., 2 ;,;...;... 4 .;;.. VVV. V·¤·~ iVéé i%-’?V-’ 41 244 1»é-ZZ‘ -’- V VVVVV 22 VVVV -·--if `VV - 2 4 V V ·'‘V .“ V V — -.V;. 4 Z;Z...ZQ2i VV’V VVV··V V · -=V- . ..V -V ,4;--24.. nz- . .... . ....,, .. 22::3 -·V-·VV· . ·-·V ,;=V .;.,;.;;... ;i ,VVVV i VVV 2 . .»;.: Q ‘‘`V‘‘‘V'‘ 2 ‘`VV 2 ‘V`V`V’VV‘V ‘V`VVVVVVV’VV· ‘ V·=· V =V,.;., 4 .V».V,;.,;.;... I :-22 VVVVVVVVV·VV·=· VV =·-VV =V== ;;;VZ.:2.-*4. V -2-$2-%2£:;<‘¢i ... ._., _ _, 3. -- = -V·- : ·-44..-4:-4,.4.;-4;;.;-4_ -;--- -v,- 4 ,-.¤:;¤:V4.:;:;-:::.;:;s;:V3;::;::;;=%;::;:a:=:;=;z=;=1;%-:4=-E2;:;;:e;:=»;=:-=:-4;-;===-W-4-4; ¢-·v V- 4 -4 ,.., . . .. 4 VVVVVV 22::; g 4 4. 4-v g -:4 S VVVV . Q ........_.. ..,...., . . Q V¥i{2€2 ‘ V.»· TV ‘VV`° V ...343;££:=4;3=. _;,-;;.3§j__ és. _ .3 _ VV_ `’’V Q '`V`` ;V ·VV· :1 .liV¢:V.: V... ·=_-V 4 -·-V. 2 -·VV- 4 %: V . ;=» _ i 13¤zz.4i;·=-V ·-i_:z.4:·:·V-:iji3;·;_= ..: -·--_- -V-. 4. 4 . VVVVVVV VVVVV‘ =·- -=V=-·-- - 2V.2= 4 V , ..2_ . 4 ....: gE._..._. 4W __ ...,. ._V. _ .¤._ , Q 4 V it WV:. =-4,4.;:-V._§-;&-e§§§;:3w>*·- -·.- VV-=·· wx-%4,V;:~ ; , $3 F5w&V- ;- 3*;-;=, _ M3.-·=;4 V·--- .#;$”7i =;z¥;-4.=;g4 2;;:57-424:f ‘°i€;.44, .-2.-.,. 4 2... , 4 .,.._. M ,3 4 { 4 4 . ;,V: f _-34E;.¤ ._“_¤ ` Q; .4 -;; 2.; ; j,gQZ4g;;; V ?Z?;i _‘ zig}; V22;Z 2VV _.2V·= z 3 .VQ VVV= V <;- ;.V 2 VV’`’’ .-.=V·—-V». 2 -..-1:3-.1 -3 VVV. Q2 V-.V 1 ..., V.V’·--- 1 VVV-4 ;_- ·`VV :4 V2=14V.¤ X i ·..2 · =*==. V; ·-` :5ii2E‘V V22-¤ =V. ;». 2 2;..V -V2 = -3 -..2 . 4- 4=4é= zM ¢4>::V:: VVV. 2V:-#$:2;:. ..., . 4 . 444 44 , .. 4 . 3.; 45 ;,.a V » . V- es--:;4 *2;%* 2;;,4-;-N -·-iligw-45:52 §Z; ,;~¤>>-4 : _.:;¤2; 4, ,4 Q ` QQ ‘`’ V’’V ‘VV‘V VVVVV 2 `-=V V’”.. VV= 5 ‘.‘ 4 V ·- V- ·,··. .. .V.V. .,.2 4 -·V ·V·V· ==. ...,2. 4 ·’VV.VV V 23;:. QM,. .QV-= 2 2:4.2:-..-2.;2i==-V2-;t,4;:?.i-= V_-V V‘·V=V- -V-·- 2 V..; . --..- » -22· .VV2 .-V· : -421-= VV2. ~:*¥2f¢¢:;»:~*2& .--,- 1 V.‘V’VV» .- _- ,_ , . §§ V ;VVV 44-4: ..,. V-;-_¤;:._.:1:-,· .· -:24.; -_ _:;:V ;3Q i?;:s;;;g4?2z »;-1-V;:2::V=V<.V-i f VV·V. ¢ VVV2 2% ..... .-2 =·V - V - V·V·· V·V2 -:4 --=V2 V‘VV* 4 ..., V -· ' . 'Q ' ,3-%}.; _ 4 ..,;.42 V =V4 A .44f ,-;=$- :1=1V2*.;. 4¤ 4-*2:% §V#~ 2E :=·=:*-" A2; --22·V 4 :5.2:*-; 2 =—--$$3.4* -24;:22-3= Q V . Q ¤-4 .;;.. .V **2, 4 Q `>'’ Q ` *7 ~ · '`-> ., 4. _,V_ V._.._ » 4.; ?4V?°"€”g 4· `‘‘`i V·.V 2V .:El¥?;§i21E’Q.2]? QV ·2..V. . V2-VV ’ -4 2i 24 VVVV 2 V--. -2»V » 4 -V 4·=4. ·_ ‘V`V Q # ° , -4 ~ 4; -=<- V/ » [ ;·V». 4 2.V>-3;% * .3 A . 4 :;:2 - # 12*-V2 VVVVVV = Q?¤·Z`->1-’;’VV-==·¤ 1Vb- -4 .V; 4- 2»., .4-; ·V-- 3;;. =;£¢-4...-:53 2f .V 4rV VVVV 4 $*2 ¢Q V’ .,;.;;. , ```VVV _Q . .Q -4 _ .4 4- _ 4; .4-4-._44,;_ .5.; ,._.. .,.4;.. .4 2 4- ;.»4-..V;..--4 .4~2»V-3; 2,2» 4 ..,..V. ; .4.; 4-4 ~ .V.,4 *-4. 4 4~--; 2-22 ; ;- 2-- -=·= - ·-:44:-.4-; VV-2 ` :<.,E=:;».V?‘ `V'` 2-.;.; ·VV-- 2 V-V;¥· iQVZ=,2V VF :1;;; 44 ._..; ;__;- -V-V &2Z=:2:;;_. `V`’ V .:=:;; ;?=Q= =¤4 _;?;=.--i:;;.¤Z.EZ%;¤;.4;-.. ._:.3;,-**2 ;;-;§"°;§€£~ Q- ` X. Q >‘‘: -: ..2.. ;.. . 4 =< 4V -2 V ‘ QQ .4 4 2V=- 2 _4¤; V VV.V -22-S. 2-2·2 TV4;=%= ..2. 4 VV·V;= :;:13 .._.V,= a2=:1:14:>1 = -·VV g g ; _;_V ..».VV V ’ {Vw, 2V _a:__ ; fi ., , Q. .. `V‘‘ V Q --V= '‘’`'```` ``“`‘ ;~.; y . °..._. 4; ,.V: VV.. - M- VQ Q VVVV 2V· -,-2 VVVV2 4 4 ·.2V 2·;VV 4s .2;.. 3 .»,.2 is .·2.i ., Q ;. '‘‘— * VV= %V Q 2V·V___2_ _........ Q i V·2= =»-a »;- 3;-; V2.—2 V2.; .44» .__ _.- =V.;. VV=-= . VVVVVVVVV·· VVVV=V 2VV 44 ` ..`-» V·“V .2 4 -4 22_.. 4 *; VVVV -..2 ·_·V V“‘V Q . Q VQ ```` 2 `V`` Q ' -Q 4 -15.4; Q-S4, V’ 12?3;".¥i;Q44Z"2V2'-·‘Q.4'<»i3*’Q:Z;-V, · €’=¥~ fs- V 2;:-* _ V 3Vé=‘¢¥¤Q%¤`2§.;. ,. gy _: 2... Q 2‘$..;:=j:Ew1: `,;E1;:,3:§°..Q_;:._* 5--:4 -: -V-· §=` §E’ `_‘Q°2’V2 =` 1:;,35 ‘-=-;:; V- . ;~ _.;--»..;, , »R» * _. 22·.=,2, 4 V V ._ - 4 4,.4. ., -s V - *2*, - 4- -··-=- -4 - --V22 :;- ··--· - *.;*.2,4 1-; Zia; :2 V 2___ V Q¤;V__ V z V Q :·· -2-‘ 2. 4. .-.V -9* ·-VV 2* 2 ; V 4 2 -V 2V .4 Q‘ , Q V·22 Q . Q iz"'; .... _V_._ ` V Q Q2Q2V-= ?` T" --4 ...’. QQ -2-- V: =·-; Z?2 4-4 .4 ...2 E QQ Q’QQ‘2f Q--VV 3V; -1; 4 .—V—V . fz .2 -·.V _’VV ‘-:4 VVVVVV V’»V 1 2. 4 V ·V Q -4 2 ``V` V.2.- 22-V ..-V :__ *4 ,.44. gw! VV__V > V _ - _. _4 - 4 ; .V_VV· 3 ~’VV V-._V2· ‘ QV V‘2‘ VVVVVV -_»V· V VVV 4 Q V- .... —.VV’ VVVVVV 2 °Q1 V·VVV . ' - V.. - 4 224*2-V -1 VV.- ’VV QQ --4-_ V—..V. , *"2Q’QV*- ..4§.-fw VV SE Q -2 ‘'.. Si- VVV·· V‘·- Q if ii Q?%g£4 ’``”V Q .... 2 **2**- ¥ , V2 -.4 .4 Q-, ,V. . >-_ - V _, - 4 _ ;. ,.V.V__ .... V- Vsgzg VV ·· Sag-;. VV.;;:V;;-;;;;= V- 4; 44 , .V..,. Q 4 4 V .5 .:.·, : 3 2 2· =V.V , _ -V.-V --V·· - ·V = ·2·V - VQ4VV VVVV- z 4 .4,, ·=V=- 4 Q V Q V.V._. 4- 2.. VZQQEEYY .-VVV V =V- 4 % V i VV-V =4--.. ., .-’V= 4 22 V`-V . ` ·-VV Q -2 .4-444-.z,1,Q; ..-. ·V¥-Q-i=i2-52-VV-: ``‘‘ V VVVV ·.V· 2 r2 »V-· 4 4£-- 43* »-2V2-2. 2 . 4 s 22; ·‘V’ -..VI 2.V 222 3* 2 I ‘— 4::.:=s:iVE¤ =-`Vi ?E“`°QEY .,V 4 4 ~ 4 ._ .... ...,.. 4 - .__-4;-4-4 ....... . -·44.4-..; . .,... --2. , .4 V- 4 -·2.V. . -: -·2V4 2222 = 4;;.; :3 ..,, 4 :;; , 5 - -4;.;.:;;:;-;:-; - 4.4- ·-»;:; —2-- _ ____ .. 4. _-;=;;;q-_ -V-. ·V 3,-. --~· ·- - 24 ...4- , ...;4·:;; gg, -· =:;~; ·==·=2 . ·VVV- VV -.»- 4 ..:2;-=; 1:: 2*2 ,; 4 ·- 4 J ._ ____ Q.__jV V 4 - 2 1 4V; .,_. Q `VV;J§ 2QVVQ4:¤1?Ejj·§4 V @. -:1-; ` V V 1.332-Z QV "*4 2;; -2-4 =*-9 4 V V VVVV -·--· `V='V r VVVV 2 - .... -2 -» 4. -. ., 4 -·-- .4,,. » .,.. 44 ---- 44 .... . V . ---—V- 4 2-2- .... 4. , _ V _4 1V , , 44 V V:4;;§-.:233-;. V - -’- ., 2.». V 5-;:V< . -- ~V , ~ ·V·V ....:.._.. 4 -V.- W 4 .... V·=· ·VV· .;, V V VV V QQ V '``` -· `VVV V 2* “ 2*2 V-V» . =V.- .1 44 __ ;_ . w, 44 V - -4;, ,4 *V-#-5;;-W4. ...V_V 2V¢~~;~»4444. . V-=-V‘·= : 22-:; 2222 5 V.2.2:. V ::1 -*4=-=QV:¤ =‘” .;;_.;- ____ .;.1-.;:. :..2 ;V .,.- - _.._ ;1V V. .._.. . . 44 ·V-= 4 4 ·2V· ..=.,. V ” V ;; V--V 2 » ` ...V 4% _ __ .V _ --VV ._ ggijggv 4- -44; . 4-·¤V:;»V- :;s@.. _ ._ 2 1V my 2. . FV-:-V2 V . $4;;;:;- ;2‘ 2 473-V V VV -4 4 , ~ .. ···¤~4w$; ...... ‘ - - ”2 .z~ V 1;;:.. 2..- 2 - 2..2 3 2.: -$44,. 2; V4=-44 , ·2¢4 Q -4-V - 4;:-4;:,= ·_. .. . :2 V- 4-4 : - “ ; , ;.V<.:, , ---2 V 2 · Q VVVV 44 2Q’ 14. . 4-3:1%; ~ 7 42. V-VV - 4; .... ~¤ V ’¤’.‘1’ 4 ~-44; , ` V Q 4. .. -V-V -;- U . ,._._..__ __V; , ,,2 ...... . .... .... ........ . ........_. .., __V_ ; _Q ___V__ 5 r V 44 . -4 2 V _ g;i_ ____ V ..,?;_§)_;Q-54--44W 3:,;;-{5:4 if -Q ·- ,.__._ . 4,: -4 z-:2 -44 ; :- ;- =..._ ..222 W -; 2 ·V . 4..%, .V... V - “ 4 Q Q - 4--:2i-:2;.-.2 . =-: ,, »<*dq•uyw,,». V Q"V V == -··- .%-44/%.422-;; .4 3- -·=-= V1 · - 4 ; .· ·-»· -2 - 4 ~ —' 4 .4..*¤»»¤¤·¤w.,,-44, -.·· ; (..... . ··=-‘ - ···-· V .,.. .».. » » - 4: -4 ·.-- 4 - -44 . 4 s - 4; - F - 4 . -4 44 . 4- -·=-··- = 44 ;;;= -·r-· ~»4.w Q . »;em·~--¤ 4- #·:¤VV.V·;·-Q V- <=;·_ ‘ : ’ _ - 2 2; 3 - 4 44 Q .V V - ~»¤g4w§;g44»;:*Ws-?-’2;z4;¤a< ~~-44+*»·V·»--4444 2* -·-· ,44..:V- 4 ,4 E Q- 4 % » 4 4 4 -4 - 2*%-- , /~WW@,.4§§. 4 .... 4 4Y~4 .;. *2 V 4 ,T~4 ; “ V .= , 4 .:.3 ~ 44; ,, 4 4= ~ *4 4 " ~‘”*?f%;~”§?;,~V~A$;?-=w¤“ " F ·‘-· - 1V2.3=¤:3V -···-·- 4 .... 3 ‘ ~»4-35 % 4 1 VV —— 4 4 , Q 22 - . 4.4. .V V 44 , V. Q Q 4 .:;*%**2 — 1 ·‘·’ --44-4, V¤ Q V V 22 VV ’‘‘’ — Q Q Q »‘‘'‘ QQ V ~·44-44 4;;-;ZT2é%§4 Q4 . %: 4 4 ,`‘‘‘‘ K Y N _ Q K.,¥%% h New W, W hwbwkhm N VX ( 4 -- M . .. .. 44 zi .M my- , ·——»-. -4 4 . _ ,. . 4 ~ 2 -4 4 4 QAKHUEQSTQQQQ 4 - » M- 4 Q . 4 ,4 4 4 ..43:V W -» M-M. ,.- 44 Z ,.»44¤4,*~~»4§ ww °4¤*¢V ~ 44:;,;. ~ Q“"*" -‘-·-· ,4_ 3 ' "Y2 2 2 * 2 V 2 Q- 4 ;. ,;¤§§4—444.f?¥¢-#2°¤,¤,B»¤42i§?·¢*&f’»¥V 3_ ., ¥V;..4··%LQ¤$?%?$"?2Q? ;i.:¤V- ;.:1*:‘—2?"Ii’Z;V%~? 2;-~~ - , g Vg Fa _,- F; wg 43 . . . V V -44-4;.:p-4gg4;;.;/§$_;4¢¢~§?,y~;;;,¤@. ?‘*j_,,.>—· - .2 2V ·—·· V#; §¥{§$;2;V‘?’: 5*V~~Q°*Q*’"32VE°`V?%»§4=4§?'¤»’Q?~'?i4;§%£f4.z g»*V¢;:s~ §¤y4.V¤*”?2¤.¤§ L V 4; Q., V , V. 4- - ru- MM VM? 444wmm¢;§&:>..¤g;;---¤-,~ -4 4 4 ?"(`2*~”?€»;;"??’??@.;¤¤?f§S;2»»§”i“; »- , ¤$»4? 2g‘2’$2’·$Q'Z-$5 4-.,, 4 -· , 4 . . ._ »»44·m.»444»,,,... . ,»·,ge-44%.; -4-44-442*-4 ¤44;:’·*V·>*»¤ @4 -4 ..... . .,_.. §¤ g*·- Ly.! "Q x 2 , V. IL 44 _ . 1* ~~»·.¢ y,&;4¤ my ¤ §;.é»;;g_;?;g,§§§f1§;;g$ig?,gggg ¢V Jr $2*0 Q- 4%. ,‘V__ gf M 4 4 -4-4.. V_ 4--;:3*35 ., Q V . V Q_ _. . , V'; 4 ’ Q., 4-%@?2”§§?‘-3§*VTE—E ‘‘=· `2V’* Q2 ~ 2- - i V _ -4;} .4\ ., $>§ , I 4 /M/Kf/__ . :4 \ MW X ,V.V.4 .- . . 4* -. _ 4 4 __ ,._,.4..,,_ : .-4.; V; , . 4 V4 " 44er. - **2454 2 _.,_.,,., 4-=,;4 ;=E:;;;4.:V;:;·:;:;53¤-;.1-:is·¤fVZ3;V;·..;;·=- Q3;. ..2 "V 44 2 »44- 4 V - V- *‘”~¢’€` Q " * ~~4~ 2 ’=·¢· GV; =-4 1=i¤1V21,V::z: ·-.4Z 12 4,,.,..4.. 2 ...-4 .‘··‘’* ; 3 ·-... Q2 :4414 - - 2* ·- Ve 4 ~· V 1 V2 ‘· 4. 4 4 4 V 1T Mx ,.,4.4:¢;?2;:V.=;42;-.=-2 Q 44 - - V 4- V , ;;..;44·4;-:::V:i¢V: — QQ Q Q Q $5: hs W ' $2 fV%;§i%-:5-5%% -··V-% -: 444,:,_· §.§Q 44. V 4 , . 4 ,,..,._. , 4.4,..4 4 .,.4,4 4 V 2 X/{ —"2”V4¤- V 4 Q V VZV1=2;.,.:z: ‘.444. : :1, .-,. *-3* 4-·4- 4 4 4 ·--· ., . ,..2.;: .,.4.4..4., . 4.4, 4 444,.. .4..,.. ., ,. ..... . 44.4 ::z=3-=.-·2==z:;-1. , , 4 . ~ , 2, V 4 V:i.s2z-: ·‘·· ; :;;:22:%;:- :=;:- .- -444 .,. 4- -444- , -4-4-4 : =44 2 — ., .,., 4-44.4.4, V -=-= 4-4- ¢ -¤;-¤2=.;:4;:;;:;:.;:;- 4. . *~V V 4 -=-s;is;:s;4-.z;=· 44444 .:,41:.:4- -··, 4 , =4;·V,=.- 4 - ·=······ 3 -=-= -44-4 , ,,.. 2 -44:. ,4.:;;: -==-= r 4-44- ; --=-4- V s -44.z 4· .. 4 4»-4- ··—·· 3;; -·--‘· V - .,_.,_,__ - _4__44 -=-. 3 ,.::V.;;;4;g-4,.z42;s,4z;,z;z;=&==?@1¤11324 3, 444.4 32:; .--4V= 2jQ.i=Vizi;& ,V.. · ‘‘‘·‘;· 1 -1:Q.E-V2-2VfVf2=244:; `4... =-’ 22-2VV2=V=V¤V=2 ·-·=‘ i-2-2V’2¤2·2»2;V= ·;··=V= ’ -·‘·’‘· V ‘:‘’‘··=·· ’ *’;_‘ ‘‘°·=· V ‘·‘:‘’ z ’‘‘‘* VQ Q =.‘, 2 ,444 -·-- - »·2-25VV2Q·¤¤22*2=»- ‘°-‘’ 2’2"VQQV’VV’*"2’22’ QQ2‘Q ’‘‘`·‘ Q 2_?Z"fQ$QQfQ `;»‘ ;‘‘‘ Q Z2jQQQfQQf§Q_Q"QQQ.ZiQQ -44- `.-_ ; 2; ._4.44.. 4 3.,-.;; /``' ` ``:'”:`, Q, .‘V. - -· ·-»_ Qi; _Q[i '44' V, -4.·; _·4V4: .,_.._. , ,._.,. 2;Z;i=%V:E¥¥E? ·-,44- , 4: 44,4- -4;-: -.=-- 22222 ‘‘’‘‘4 4- ··,‘‘ ““ ‘-.4. .2 ,-, .___ 3 V,.. ,, __444 ;·‘· 4-$s%2:z41§2iV;Q駥¤2 _ 44 .444 _V14Qi QQ-;VVV —» "” ._44 ..... 2 V2 2 4V `’`··. Q QE .4`’ V Q ’=‘· Q'5¢Q ‘‘·4 1 €222>f V°24:VV _ V4 _·44V_· .. -;__; » · . ___v Q_ _,:_.,, ,..,_.,.4-· "-.;V V 4_, i11Z4V.V·~V~ ;·V #2*:;:4;:24:;:V2:;z:*;¥2=2$4at 232;;*2iV1V;:.:%--¤2;=‘;i;iV’:-:i:¥=:¢s¤%- s-;;f¤i£¢é ·—-— ‘=1:V=:1':§V’:¤ ‘€* VV 2 V 2s2=V;=;>¤¤:%:2¤é::2·=VE:z; - *2 ·=¤é4-‘¤ ¤4¤¤;14;>i;EV2:=;=z.¤; —-44 ` 2 W 4 »...;=.-:==¤4,..:,4.:2-:1:4;..1V?:=.-;;=»442§2;1¤¥é:Vii===V·*V·%$=2¤ V·‘· 1 -4 .- ,‘,.· -2% Q2 ¤=2=ii=:¤44-:22zEZ;£V22=&=1-222 2222 *·= V ···‘V i2V.z2;:ZV·;-—=; ’·‘* V2iQ3 , - 2 gw ‘ i =-·=‘` 2 4 V- -- » 1* “V ,. 4444,..44,.4.4 4 :4:.;.; 44=4 ·=·* -V-V 2 ‘‘V‘‘°= -44 2144=2V4, 44,4 Q Q ?2Q'QQ{V1=2.: ·-44-,,.= 4-V :22 ’‘4 -2 -‘’- 2 - ».‘‘- sym; ,V 2 Q Q ’‘`‘ Q `YVV` 4 -Q V * 4 ...44-4-=44 : »‘‘’ Q 2 `Q - V 4 2. ‘=‘ · -4V- ·~·-· --4·¤ 42<.;V-::4:;:;=;. = ...44 ‘’*’V 4 .e . ,,,_ 4 -_ ,. ,...,,--·4V· · _ ..,.._. .;.;-;==; 4.4,4: ; M · V Q_, Q 4- ,;; 4.44 .- 4_ V-3; V M · - ’?=‘Z-$$4-344¢:4;E§.:s§1§£V- ré-Q4?*¤ 22Q’V: 4- 4;- Q`l.=;%;:z;1,Q.·ZV` f 42 Z1=" V ,2* .3 .,4._ 2Q V Q Q .,.,,4V~»»»#*”"2 M ·—-·- 444.·-.-. 4 ,...44 .4.; 44·44 ; ‘·-4 -2412-Q2; ‘=‘, =·_: ;4 ,».., . ..,._ E --Q¤2VQ·;i441;-1:2s§=‘j=Ea4 .:2*3 :4- 22 ‘·‘· - ‘‘‘’ 2-4:;V , . . , QQ , ,_ 4 . ., 2 -* 2* ’” ,.4,. 4.- QQ `‘‘‘ = w.4.4»-»··**2*““"” · _ .4,..... ‘‘`’‘ 1 ’ , SQ 2 4. -4444-4 , ..,. 4,4.44. ; 4.44. .4 -;-4--44-;.;·.;..; 44,4-4.4 ..v. ; .;_.4_-4. 4 44.4 -- .. ,_ ,--; 4..444-44: , ,..4 ; 444.44. ; -4,-,-- 4 44-.. -4-44 ,-4. -»-44 4.444 4-444. , 4 ....4; , . .» =-» *2 44444 -=4- = -44- V ·--- V .4»4- . - , -··-=2 ·· 4- .4 V V- .. .,4.4.4. - V -=-= -V-;:4=.:4;;;Vr; 4-44 ;·V=;=-;=-4-V.4:4-3;;:; -4 4 . .- ·-:;;:;·-;=-;=-= .4 VV ,V . .... 4.44. = JM . www . ,. ..._._ 4 4-»44 .;;- --·V ~ - ·--= 4. ~·V— · = ··‘=·- .‘‘‘ -·-·4‘-44 i;V&3&-.=;= ‘‘444, é 2222 V V».-= z42;=;·4.:,-:;-.3:¤-:34.s:%;;;;·=*=@;V:;2Vz2V ‘V1V‘: =‘-= - . ._,44.,.44.-44,. ; 44.44 : V M.-»~¤~2VV“'Q , 4.4.,..,.-..4 -;.-4; 4V·-:· 2 *222:2: ==·= -2 ·:`·‘ =¤QQ2Q V 1 -=-.‘‘ -4 2 V .‘’ QQ Q-§__ ‘‘‘‘V 2 ‘V’‘‘V·=· 2 22*2 ..,,._V- i 44 4_., _.··’ _ 4.., 2 V”`'` E )``‘ 4.,4-·— _ _._.____.._.44.4 4 .44..4. 4 4;; V4-4» ;=V¤V==V:VV:1*1’V ·‘‘;‘ Q 21--i2QV’ ·'··· QVQ ~ V -44 I -VV=§ VV V4 V·-4· --V‘‘ ...... .. ..,.... 44-V V··- V --V‘ VV 444.-- ‘·VV=--VV=--‘4 2 -*4=’ 2 ·=~‘ 2 =‘2 ‘2‘ =2VV2V2 ‘‘2*2·‘2·2‘‘‘‘ i ‘,‘. . . ,.......4._..444..4.444...4 -==· -:-22222V ‘‘*· ··2‘==V2·V’·‘·‘ 2 2·‘V2 V V . ._.24·· ,‘--=4 4V V’2"”Q2- 'Q4"4 V QQ -2 , Q V Q` `‘'` ’````’` ` 4-·-· ---=-» V1 V·‘··V Q .4 -4 E ,2. 1;. 24 QQ? - . -4 1*:;. . 2 ` g . kv V 2 .;; V_ M M V4.: @ 1.'E$QV§V12Q2.::Q .V Q Q fl 2* Q“ `Z T .4 .4.4. QQ ` ;;.€- -4 V:41*;=.2E¥T§!;;=24.;;41$-. . Q Q $34* IQ- -4-44`. Z Q ......4. Zi ......... C V2AA Q Q? =`' .4.4 444- --= 2 `2‘°;“ 2 .,.. 34 .44 4..,. 4 2422 V Q ‘`2‘22’ ’ QVQQQQVQV-i%Q%%222V4;2z..;.22 .4, --·V V `·~4 V 2‘’ FPV Vi _ - 42 ··.. as-.Q' "``‘` 5 V ‘`»4 Q ‘VVV T Q- .._.4 Q 4‘·.44._. ·-·* V- ',V== 4 ‘‘·. 3 :¤V" _ . V . Q 1Q .4; »;4. 4 4.4. 4 , .. .4..... 4 .4;4; `?WQ zi 2E . Q2 -=V·V>:Q 1 4 Q -4444 .. .,., ._,_._ _-4 ., 44 4 -= ._.. ;·;=» . -- 4 -3-V - .:2 -- 4 2 . 34-;4;,e;.4;4.4;44; 4--.; VE 2-¤2;4°VQ 4 . V 2 ;=. . --44 - .z -· . " Q` 2 Q QQ‘Q? 1 2 V` 4.. ,.4. ._. .,... ..,.4..-;QQ.-;.;4;:._; ·V ; _-1 . _ fg Q __ 4444444 4 .4..4..4.4....4,4 E .4 4-.4:44 .,,. _;4 _ _ 4 2V V V V--·* ‘Q*'-,5 ._._._...... .. 4-.,.4 ...4 ,.., _ .,».v.. _ __v__/_ __ -: :_> _ I- . 4-- .4 Q’ ...—4 V 4. 2 V 2 ‘‘‘V =V-= ` 4. 4..44 4 , .4.,, NQ 4 . --4-4-44 ; _. 4-44 _ - .,.., 4 .- . __.. 4] 4 i4-; 4 . ;.; . 4444;4» ; -. ._ , ., 4--4 4 4, -· 4- 4:.;.. -4 44444 4; Q{¢ZQV¤* =4¤j%:=2-3 :-2.5Q .... V;,;.Z` _‘_= ; `‘V,L . ..2_f_2-¤_--E V_.·` :V.j VV ‘°-· = ` =V. Q ``“`‘ I - EV -4 -V·V `"‘"; ’‘A‘’ Q ··V’’é’`’» ..4 . V ‘2‘ 4. 4* ,Q V 4 1 V 22 Q Q V2VVV--#--2;4;;i444>4>,¤£g;J42$§;wx; VV ·- 4 `".. ‘=’ { ‘’’‘‘» 4 - `‘‘- 2 ’‘"‘ V .4 ..444 . -;; ..,._. _ Q 2 4 Q V 4 @4 Q `Y°`1'Tf**"¤22V;i?g2= .. 4 4. 4 ;;g;eg§§;3Q;Q?*§§2$55$§;;F§€§é4$:i*T¥;;2V Q Q 4 .· 4V·44 ,4. . ....; .4 _..‘ ? 3. Q V2i?;=:;2VQ"2;2 4 2 4-: ·-4— ` " ''’=` VVV V3, ``2' Q V VV4' .,., 4 4..,..,, ,.V V 2,Q?jQ°T`?‘*?"“QT`2V2¢r**2;~?7Q?*‘?$i€{E5"$?,4ZTffj§2¥?**“F??5Z?'?“2¤i,;. .;--£· Q § Q 4- ..., 6* `'V4. if Q · Q. - `Q``Q V.QY4.F‘-—-@-;.; .==4 V Q V .‘V·V 1,.-2¢;VQ-3%:52431222 V4=; 2% =·4 EY. “°‘“ *“4V‘2¢&-VV;-~Q¥i* 44 ` V V Ei 444,. ,4 °V=VV V3.; VV:V¢2V¤ =VV 1 44 4. _.4V2 2‘‘ Q L Q . g 4- -444 £:;f%,V; Q QQ; - 4, `Q 4Q 2V : IQ-EQ; .¤. 1 "-EEE}? 4 " 4- P : 4 V, V. z4;:¤V:;:V.13 .;._4-4..1,1 2 -V=V‘=’ V ¤-4. -12* 4--4; -:-; ;;-2.; V-VV- ; 4--= --==2Ziz’V1’2-:=:-;-;.-;-;4 . ,3 . VV '‘VQQ .».-; Q. .. 4 1 ‘‘Q‘ Q. 2Q 2%%*--QQQ Q zi . 44-4§ *2 4 . 4- ;V. -·--444 --444 .4;z;4 -4»·- .4:;- 4--·= - 444.44 -=-44 4-4» -4 44.4».4 : -=-4-4 s -4.4;4 ·s 44;,: --4-» ; -4-4 4. ·; 4 4 33 4. ;;4 -4-- V .-44 4 .V 4, .4,... . ....4 , '‘’Q V-V; ' E .4... ? -=-» " `- QQQ' 2 , QVQQQ ,V‘Q’.;4;$¥*;>4; ?;; ·?fQ `‘'Q ¤ -: ·`-·?'?·`Q? V:V*Z?Y-?`?Z2Y241QV-E?'ZE?‘Qi?¤‘iV1iZ'.12"i’Q·-E2-iis:1:4.5}-2 $?" =f-.1rQ-::V§E2¤ V 2 .`. " 1'. { 2 » iE*2f*?*1*:E’ `'``‘ . `4 `Q Q Q.}? -» QV- . ' V QQVQ 2 -4-=-= i;’¢afVQ°2Ze - 2;.2 2 :‘V1:V·;*V ‘·- ,... 4...;.;,1-..:V·-4-2 `·Q’ 4 4,4.‘ Q QV4V 4'’- Q Q-»2Z¢1;ZV'V:2Q?‘Q¤"2-2V‘--2-QKVV ·'·¥·Z¤2¤ifVQ1V=’ · -"-Y `‘Q’ 22 ’'’‘Q=V - .. -· Q ===-=-4=-4 4· 'Q . VVQ,.1Q**‘ V :**2 ~z;s{¤$;.;*¢4;; 4---2 :;-4422 4*5:- .1 VV.. 4 . 2 V .·.· V .V 4-4, V -2 4 VV V4. .4,4.. ..uV*~ · = $2 QQ Q Q QQQQQ QQ 'QQ V ,4%,..4,,,34. ,Q _ 444, . 2; : _Q__; ..,,., , - { _ H , . ...,Q ..,._ 4.4 . ., 4_ .. 3 Q __;3 E; , _ V . .. ._ ._._ .Q.. .3; Q._Q Q- . ..._. __ . ..4,_ . Q »4 _ Q _ _ A A » § ._ . ..._ ,... V VV -4 4 - V2 ,; -2 QQ - .,.... V2 -4 4 ... .,.. 4 4-4· 4 V—.4 4--· - , 4. ...... 4--.-4, 1 Q 4,4.·V 2 *2 . 2 1 sai;-4 :5;;: . ' j.Q..5., ·:1 VVVV :4.-QJ2 2 4.4444;- . . 1VQ . —V=-=Q2VV 22 2 ’Q’

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: