Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 9 of Lexington City Directory 1908

Part of Lexington City Directories

INDEX TO ADVERTISERS. PAGE t\¤l:utt~ \\`tii & Spit ..,,....V............44..4.... I“_l`·tlli —tt4tt¤·il :tti·l 123 limit (A \\' ........................................ Right t<’·p lim·< l&··g:u·t·t \'ict<»r .....4...4.........A................, l.t~ft tv»p litit·~ l%r··u·t-i· (` l·` & (`¤» ..4,,.....44.,...,............., Right ~i:ilt··ii l·`t‘:tttl< l{t. ..... . ...,..........,,............ l?:‘·»ttt c·wt·t‘ l·i:t~t 'l`t·titi»·~—¤·t· lltwwittg (M ...4......44V........... l.t~it ~i— & l`·· .,................_.......i... Right t··p littt·< _ltt—tict· l·` il` & (_`<» ,.........4.,.......... . ........ l?r··ttt u»·\‘t~t· ittttl ti·i·Y Karr lit···~ .i.....,.............4............,..... Right t··p lines Ring \\' & Suit ......,.............,................. lTr·~ttt c·‘·xx·r Knight 'l`h··~ _\ & Vw .,....t............,...... Right h ·tt·»ttt littc¢ l.t·xittgt·»tt l%t·icl< (`<» .4.. . ,...,.. . ...4................., lirtck cpvcr l,t·xitigt··tt llrttg (`·» .....,......,...,........,... Right cutttgr littvs l.t·xitigt·»tt l.tttitht·t· ztitil Xlttfg LM ....t... Flack lwttc zttttl t-rwttt puétcr l.t·xitigtt·tt Stunt- (M .i..........4....... . .....,........ lTt···ttt ctt\‘t·t‘ l.·¤wt·tttlml Xl.. ...............,...4.......,.... Right ccttzcit littas Nlt`(`:ttitt & Xl:t~sit· ...........................,..... Right top limos Nlilwztrtl \\` R .....,..,......,...,................. Right t·»p littc< Nlmlvrit l¥i·¤»tltt·t·lt···¤tl pf ,\tttut‘ic:1 ...,........... Right lwtttwtit littcs \l·mtt·ttcgt··· Richiit Nlttsic Crt ........,...4........... l.t·t`t top littc< Nltitttztl lluttvlit l.it`t· ltts C0. .,......,............ Right ct·tttt·t· littc< l’<>xxt·ll (`lt:tt·lc~ l·Y ...........4................4.... Right

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors:

  • Kentucky Virtual Library
  • Kentucky Council on Postsecondary Education
  • Institute of Museum and Library Services
  • National Endowment for the Humanities
  • The U.S. National Archives and Records Administration
  • Digital Public Library of America