Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Bible

Part of Jeffrey family papers

Z — tl _ _ ‘ 1 , . . . . 1 1 1 l Judas .¤1rIlz·/h C/ms!. MAT'I`IlE\\‘, XXV. (T}m.v/ mtr/71 {hr tnssnvw ·t . 1 . I _. , . 1. been sold tor much, and given tu A. D. 313. 1 29 But l say unto you, l will not ' 1% t1wt¤1·<»t·. _ —•——— drinkl1unt:1:1ot·tlt111`tlns1`1·n1t,1.{t1..· t l ‘ _· Y lt) \\ ht-n ]t:sus tintlerstood tl, l11:.V1D_: 15 11 1vint·, until t.l1at day when l drink it ·f` 1 11 said unto Ih1:1n, \\ hy lroultlu yo, ‘ ` ' `ucw with you 1n111yl1`atl1c1·’s kinz- 1 1 1 , , the woman! tor sho hath wrought VJ lu 1, 111 1.lotn.n li 1 l r :1 good work upon mt:. 1” I ' HJ 11 30 And when they had sun: uu ill 1 r 1_1 l·1try1¢ 1I hart: the poor :1lways1 ` ' 1'J hymn, they wcnt out into tht- 11 1 with yon; hut 1111: c yt: have nut al- fd, 10 _1 1nountot`Ul1v1·s. 11 1 ` 1 ways. , ' ` ' 31 Thten saith Jesus unto thcm. ‘,, 1 11 1l lil For 111 that sltc hath pourtetl this $-111,27.3. iAll ycshall bc utlbtidted htz1·ans1:11t` 1 A 1 ·`t 0tn1n11:nt on tny hotly, slu:1.l1t.l1l1Y1r1 Zu¤.1 1.12, l\1lt>llHS11l1¥l\l2 for It is wfilltitt. 0 l I Z l I my httrtal. 1 13. 1w1ll snnt_u thu slictnliterd, anti tht: , Q t 1 1 13 \1:r1ly I say 1111toynu.wl11»rr·so-1 _ _ ,, tshctcp 111 thu tlouk shall hs: strat- · ' 1 e.·1..11..s 1...1...1 $1...11 tm 1.1.;..11.1..1 /1 *·~1—·*t.*S- tt.-at ..1..1...tt. _ , 1 _ 1 · tu_th1- whoi1· worltl, [/11,1·1;sl1all:1lso 1 1., 11 ,1 32 13tit:11`t1-r iam risen :tgnin,pl - { 1 1 |.lns. th:1_t this wnntan hath 1111111;,1 15_ will no hutoru you ittto Galiltux. 1 ' 1 b1:lold tor a n11:n1o11al¤1`h1·11, 1 ’ 1 LJJ l’t:11:rat1swt:r1:1l and said unto ,1 1 ltTl'l'h1:nonuf11i`tl11: t.welv1·,1·all- 1, 1»$_;v;_1_&u_tl11t1i. 'lhontzh all 111111 shall hu ot» ,1 1 ed J111las lstwartot wunt unto thu Is.5:t.;s tm Icndcd l.c1·at1~t: ot` thou, ya! will I 1 . t:l1i1·:t`pr11:s1s, l 1 ` i `iiever hte ot\t·n11u1l. _ it 1 1 15 And said 1111/n fftnn, What will IlC¤.l1.23. lll .l1·sus said unto lntn. \11:rily l { 1 1 1 ye t:ty1:1t1t:.at11l l will d1·hr1·r lntn. NC- say t11t1otl1t·1:,'l|111t thtsn1uht,l11:- 1 unto wut" .\ndth1-y 1·ov1-11ant1·1l g; , 111mF__l__V1;1t111‘u tltuttovk crow, thou shalt 1l11» 1 with lntn t`orth1rty1»11·1·1:s1n`silvor. é,,1,,1·_1,'¤,,,_ uy uu¢ t|1r11‘11V. _ V _ lti Atal irotn tl1:1t tnnt; ht: sought guru ’ ll’<{t1;rsa11l1\t11It1thun. llt11t1;{l1 I , up1¤ortu_n1ty to l1t:11·ag.· hnn. 1 11 ,1 _ .s1ou1 111: wu,1 t 11·1:, yet. wt not · . l7‘llhow}1 thu tirst zluy of tht: gmglsll 1t|lct151tl11:t1. laltnwiso alsosattl all 1 I 1 1 fmsl 0/`1t11luav1:111-tl hroatl tht: dis- 111 · ¤· -' - tt 11: 1 ts1¤1t11·s. > 11 j 1 ciplus n:nn1: to Jesus, saying unto ___V__V_\\_1 1lti {T 'l`ht·nq 1wonu:tl1l.T1:s:1s1v1th 1 1 him, \\`hcr1: wilt thou that wt: 1n1c— t 11:111 unto a_11a1.·1:1;a 1:1 9111 tstz- 1 _, para t`orth1:1; 1o1:attl1t: 11:1ssov1·1‘l 11 l~,2$,6_ 1111:1111;, antl saith unto thu dtstttplus, ` 1 V . 1 18 .11..11.u $.1.1 111.11.11.t111:1:1tvt1. Nl vu hum. while 1 1*11 and pray · 1 ' · . .1 1 ~ ¤· ,_ . 1 . such a tnan, nntl say unto htm, lho ·*".P—1’1l*1¤· yotulct: , 1 1 ~ Mastvr saith, My 111111: ts at hand; VZ_ 13 . 37 And hc look with ln111 I"t:t1er 1 I I will k1:1:11 tho 1t:tTov1;r at thy1L `C‘ "' 1uul thi tuio sonsof[1£l1u1l1£1:,1111tl 1 , house with tny 1lis1·t1. 1·s. ,c1,_1.; ··_ >1·:an u it: sorrowiu an vcry 11 ; _ 1 l!t.\111·yVon1:oftltuni i ,11...,13.;:1. u1·r<·rt|t1·lussu not as lw1ll,l>utas 1 V to say unto hun, l.or1l,1s tt ll l _ __ |llt>*1 1111/I. 1. 1 1 V 23 And l.1:a11sw1·1·1:1la11tl sa1d,ll1·1` S ll·’··’·*· ttl And lu·1·otn1·tl1 unto thc thsm- 11 1 11 that 1h1t1t1~th /11.1 l1a111l with 1111: 111 11.1, .111_2_1_ l>l*1#. Hull lt*1i\|1lll ulntlo 1’¤11:r. \\ 111111 1:o111d yu 1. 1 1 . 2t 'l`l11· Son oi`1nan aouth as tt. is 1;.11.11.5.8 . i1o.wa 1·1w1t 1 in1:11n·: tour. ;1. 1 wrxttun/:o1`ht111: hnt wo unto that 1 -tl \\1u1:h. 11 and pray, that yu w 11 ; 1. , man hy wl11n11 tht: Sonol`111;111 is l1’1·l;···}- 1t=ni1:r not 111to _tctn11ta11on;:1: tht: 1 1 V 1·_ l1t:t1·ay1:1ll tl had h1·1·11t;1.1.1l [1.1111111, ll·¤~·-¤- 1~1·trtt11 tntloutl ts willing, but tht: 11 1 1 V, ntan 111.1: had not t1111:111.1.111. _11,11111q 1l1:sh1x woah. _ 1 1 1· 'l`h1>n Jttdas, wlntch l»c!ray1:1l I A ` 11:11};; W ll*= **1*** ¤*‘*'¤*)' **¥¥***** ll"? 5*** —»1 l _ ht1n,anutlV luuu, autl ttrayvtl. sayin:. U 1 1 1 Il llc saidu11l11lntn,'l`houhas: said. t;1,_1;_1~_ ntyl·atVh1~r.11t.lns1:u111naynot1.ass 1 21; ·11 :1,1,1 M1 1111.1- 1111.11, 1.;,1111gVl 11._15,1;_ away trotn 1111-. uxtatrpt l drink it, 1 · 11 1 ' Josns took l1r1::11l,ai1d X hl1:~s1·tl tl,} _ thyw1lllt1·1lon1:. 41 1 1...1it.1..111·.1.1...11.;:.1-U1111.11.1..1..- w ¤’t·1·l*.t¤- ti Anti tt<= <=t¤1¤·t= =¤¤·l ti·1¤¤¤·l tl1¤=¤¤ 1 1 ct1>lt:s.au1l said, 'l`aku,1;at; this 1s1r11_V_ 3V10_ iL$ll't‘1) again: tor th1:n1 cyus wcrt: t 1 1 mr I1 lv. 1 ` **'¤**')'· ` 27 Aliitl hu tool; thc cup, and zavt: i y t~.1G.¤,€t. il 1\¤\*l lltt l*>ll~ ll\*’l**· ****1] “'°*l* " V 1 1 tltattks, and gave tz to 1h1;1n,sayt1t¤,1 It ~.7.1~-16. away a:¤nn and prayutl tht: third z _. 1 1 [)1~111k 11.,;.11 .,1111 1 (11.5.lT. tn1n:.s.1y1t1: tltt: satin: words. _ 11 . I 2*1Forttns1s11.yl.lo1.1l1.1'1l.1:now V ,,(_1_1n 8 -t:> lh1·n1·tn11uth ht: tu h1s tltsttt- 11-1 , 1 tust.:ntn·11t, 111 which is shod tor * ‘ ’ ·1···1* 1>l1~s,at11l saith unto tlt1:t11..b11:1111 on 1, , 1 1 1 1u:n1y1l»rtt1t: runttsston of sins. IMW. tllttl l=*l\tJ WW i¢>l·— l1€l*¤l*l1 1 1 1 . 1 1 1 I 1 1 1 . ` ‘ it 1 ·`

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: