Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 2 of Louisville daily courier (Louisville, Ky. : 1851), April 22, 1868

Part of Louisville daily courier (Louisville, Ky. : 1851)

DITTCRS. CJIXY ITKMH. BUSINESS OIRECTOFY kTiimuu tarda wvk a.r ... aa Tjj . a. knrlad n I - ! I I ' . I'ii it 111 F.iloi,(.i. lytV:....?r.rwr'-,'- .. . ... Winner. U kudd.d I I to .1 ' ' lull Irulllon I t r Tt II ir- - l" ; i. iiui.j.lilioi "7 imj. m Mm i,i.n.iu. m inii IOI fcfc - (ii.riiiH, fi.nrrr.r V. ill. int- ril1H' ...,....,..r. 10 - .1 Ir )UIH M nii uhtiii. j -i mill lefldew-- of . iu r iiH' loljin ru4 ryi.i f. ' rurrn III T, . M'KII K A U k.'i HkTriim J, HI r.iiti..M iriMr Hi. I m h.i.r.n M.rkn ;. ) Jil, . a"iji. U'lTai L4ka . i. t '- 4. I . r ka . . irorl, J.ll.rk. ,im Mm r r.n.ii ( arul l.m Ik. f ailult. .Imi v. I a ..1 -g J 1 I " .., i I ,1 II I. I . Ik. I wITIll 111! I r . .... . .u . . r l j " 111a. f urn uiMt ... V. . ir wmt.im.-- . 111. Full t'r'J lu rl lb ' . . I llnl. ... IrraJ. Illll nr. r. a 11 UilW. with Iw.u't Irul of Tie.nl. l : k.. . It.,-- I an.T. a 1.1. k ki-- IW. k.. - W - k.. .sr:.if r. James t. ii a. Uli, l a M alkri'a Toair llillrra Iur lima. bilia. I ar V alkri'a Tvair llillrra lor Kid. I iiui' minnr. a Tbe Uirceyeara wbicb btvc clnrU tiuce mar baf civrn I line lir tbe txcilrwcnl mbkb (mini duiii.g Ibe iirocrra i of buatililira lo cool, aod and bundrrdi of IbowMiide of Nortbi-rini n wbo mould tLe Lunii'i; of Mr. b.ivia lo birr a kour apple treetbo,ud wbo mould bare tlirvd II just, mould bow look urion ui b milb nuaff lUd borror. Tbe raoical rty durliijj tbat bave ClHltau!ly eiu.'jtiut; ILe .ublie mlud of tbe Noilii 10 Ibe b. lief lujt JiH IttvW ma I lie dr f,irfu coTcrn. Pri'Jeut of rutnt, .ud lliat Ibe C'oufi.d:-rrii lor four , jean-- al liat, a fuccl, Tbe y uiaiuUio Ibe dortina Ilia I after Ibe elabltnbni-n- l ot tbat tr fario corrrnnient tbe North oveilliri-It aud uow bo', da tbe country a capturvd trrrl- Wiry, aad baa a rlnar rivbl lo make auy dupo- fition of il V. keea ro;i-r- . Il th.l .roj.okl- tioo Istruc.it iieciwar.ly followa Ibat Jclf. D'lii waa do timtor aud rbou'd not be or eyen tried ujxin arU a ebarjre. The tumidity of di.f:bliug Ibe uprn-inol taeivc uiillious of IntrlruL'le Iur bdrpendeace, mbii-- wai inrce.alul lor lour yais, in epite of luilln.bi of armed aoUiera, aa a re U. l ion, aud tLoae bo.ar- tlriputed iu il aa trmloi., baa been riotoir-- d ty tbr whole eiil:r.d morld. Il l a unau-- e of and lulv bood UKn ita face. Hul if it were tni.-- Jeff. Djv.i waa not more riiilty tbaa Ibe hundred, of I hou.au Jj ol aoidiera wbo ob bit orrtrm, nor Ibr ni l liooa of fc .utli. ru jieople w'o Uiadc liliu Ibeir cbiel, Il baa not been cou.iJeri-roui.d poliey lo fjrinit Ibe i liIl.-- of Ire.aou lo ber Um Ibciu, ud Lj upou hiui? Wbal lut.rert of the tiatiou, laluil.Ir or olbrrwiar, can be advanced by bl liial or W bo mill bt Uucflii-dcoutictiob? Will tlx. North be made niore tron or Ibe BoulU inor loyal by tuiti jorcrdiiif;k Will tbe bad fe. liuk, mbicb il i ai. tUA be iu any decree allayeu? W ill lb national r. pu tation lie ilojl.d On the etiiitrjry, every a.ne man in the eouutry knomi that It mould laat a lelint ol bale iu tbe biarta of Ibr riilliona of droied adunr. ra of Mr. DjVi toaard tbe Govcruiueut and the (wopleol toe North mhieli no ol tune rx.nld remove or ruodMy. It would be ouree of exateralion mliieb mould lie liu.i-fu- l of and p ikonal c jlHici betmei n tbe reaidetile af tbe areiiont, and the fi.iDlUru f tatei mnuld toim be fouud too bit a Climate lor any Noriberu man. To pro-letbcm In the fcoulu uiid.-clrcum-ktjnremould n quire a largrr itandiug army than ibr Goieruuieol, mitb ila rraeut load of fl id to lurulb lndebtvdben, could No amount of lorce, Indeed, old pn vrnt the broil and diaturnancea which mould be ti- t'jrrl.av of ibe lo tit, ibr. ii,rf b. ,..an U..n iu. aiiunira. la ibr bard, of 11, r laiiulv 01 irtir ruairr. and Iirr or mil l.i Ibr w tili.br r. ol In.- M- a- i,u nr loi'kiea.aud rraukn.it ia-- ir ii iniiHicaiiou......,...,noni7. med. aar-k- an . la 1 aair r' .nl. l.,i .kl, ai na. i.rli. i.t. Ml Kb.... l,r lt,k at.4 k. I. ai.,r . lu. .1 I'.n la aw b.tr U I'm fi ' II r il.-- Ill U,r k Ml Mr ill 01 . IVil. I K. k .Iii abd k.u r I a until lu ik. Hun. lal.l rt..., a ,r..i, rirrk It. u.. rn, . I Market, aob Hi. aM7 air a. l f'.Mt Ai ilrloVV II. LAW Hi V , -i lourb and I nib. , a S: ".''.l.,u,.''.'i'. l.ri.r M rn, tf..ll.. ... I.:. t I'd on I., di.p.- .4 lit lit: nD lit r, . . . ol an to La r raw eo k III. fi.iii ., k kr. ha.hand, bo. fit l.ad Market atrrrt. lnl. aiirt noon, al I e'r.ock. Tur frlebd. of tbe family arr la d lo .itrad. a ., TC3T r.'l T ai d A V I' -l I likrkl.A k. U.r r k.i, on . lo .Urn.) u. P'II tJ kl H i.Viora r. lu'.rt-.i.foar a. rd nr. r. i w M .u. Hi ordcl ul lb. d' HkNRT Wli I rn k.r . ' r b. IT. Mil I luolali .. ..n, mi r. r. ar A. M fc I Jtlaaonic BaTlc(i Hank. ('o. u aaaml knrr'l. r an- ,. T" ItLPAKTI MEOr miavrpipe llala. erf av. rar at orev r- K'rM.na wb'i and lua aa I Ik 1 i,ia i. mi. to-- i,,. kUOSOkTMUm. . w. M ml aba Ar a I ...... a. k ... Irrlrran - .rari : .a I J I k I a 111.1'HKH I ITI' .. I. n.4 ' . i .r ". t ', r. or I. . T llll.illli.rr.4.. I II iiuuir. riRM CHANCES. anaw I i p.. .4 u .. I Copartaarakip taca 4 Sal. D.kavelatiaa '"ii aad 4X1 r.-- GRixrr IT. r Vk'liT II Ol 1 T a. 0, W.i.aarrd. In. f I. In 'l ,i .'.''' .r ..... ... i i. . '. . .. . .., ..........i .. i i ... .. . r..r p...i c II Matte. ' ....if ..1 k ir rat- al II d.lr. mi . IV otic.A.....d..-- ' . i I ora-- f fi '.'.ri . - r . - l prr.on. ail .,i a.-- , I. M.ia.iM.i. 1 f.i Hani., fr inrr l.lr r- ae . I HI ki.i. . iMlea . .r- I . . I - ..!.,., I N II .'' k, Ia..i;iie, i."iitini.in,, y.ir t. Vrm. Iaaa-.l.k- e r. n:i i ' Saw ik-- k J J rSi. B.. . '! Al ra, li '' ,i i .' v, kr lll l'ourl Ii w .M. ;rMit Iraaaby II. I In i VI I ll.l abl H. I -- h bit. j . a. ArOuisTxx.x.11, ' ai - b.. kC. 1 .. kr- r j -- - " J AMI kl f UL - ilia- 1. . .1 ..f 10 9 "" lay TI in 0ri is . y ..... luri 1. IrilawM W7 hiukliu MM iHVILI.r, 91,000 If ,,nn. FUR ri.a.ki. WAVHKW an. lrl ba . JUST KECEIVED! - lnnrlr.ni an lbtrnun rhrora -rin ..v tin 1 :it-- . v t in ... s .a. i la BakOlkt, wtrerl. I aalanlllas K y. rrp.irrd kaitilaHl knd l.a I'. . o I. I Ik. i. da) OKOUOK Wo. lakj. I." tdiv I ' - 11.' . .. l..i.li,v. .:,.7.-..t- HI ti. irrra.al kbrve.ik. Aaawricaaa ' . "i'..T.,'a'l JW-- I ""'rru. ... aa I. .1 .M CUARLESTO.X, S. C. 'PU? na.lrr.lmr4u rta.orrli.lly talorma kta rrlrada I .n.l iur Hi. n'.l.i'.' U. hu la.rl r.U(" ,. lo and rrom .11 p.i1ro.t. aad Mrararra r porter.. Tor l".iro..4e m Ui. Ukva n iieo. r.i e. VV Y A N D O TT 12 OAVB, ly Onlj 30 i.f.svii fr.m LesbiUle, 1? .. h 12 bilra.llke to aprn.l """f n I' ilhirl la Ika mrmmom i aird-.- ii "' i''! rr.rl THOMAS, ky i aiM d'l ,l k.. bel. ki.uka .ud .ulb .la. Iti Ja. rv. I ra,.n.ork. "V l; lawli.na.' A. Tlli.V'KV'-r.'.p'r- i Heal INtatc Aotlce. u.r, HaVlNniakr. tb.ni.ll, I ..r He, I "i' AND RYE To ContraGiors l,"l'lVII GOLD ll ff as la k it PENS levrff arwortuirni ti ike .llarkrt. At.kNT Ornamental W"7"7l"n.JhJ ,.,n'" ' nl .11 "''' PRIVY CLEANING. .! M Cut Class bonn.l I. rirv k.M .... ...... k. .1 ..l . '. h null, au ihm Ibe i HI, il C. S. MEKGElt, , H fl t( H.. I. rrrrr hi.ua ak..bi. I ma a aula. Hank mbi.MJ lie ..i. h llaxkakiue n. 1IUO. .V. rtkr lad liver aii,. ,blivrr. a all Ileal Eatat Notic. sir l M LIFF A I A u t; VI U 111 V," vittoi i iti:cts irail'oa lir. Bailaliac, Mo. 10 II The Fine Race Horso ici-:iviL,- Ircfiitect, m. VI..' "..l,llrrr and rilli Kl.St ki,d lor .air aoma of lb i.f-- 1 it t ly ill L .I. a,. . , ,v pml. "' 'mrntrn. ml ,u ..( m'i"l" u' """ a 'lb bi. l.ai Ida'1, Ll H KKNl K. l ,l.1,.r-VI r, .riM, ,i,) AVR I.4.I-- I.. Viaua I O IE. Ill vi iirHf..,, Af t, p,'i.!" AKTII lltm. JdNrv J t v,,y fl Av.iutky realm la uks K BRENNER, ted and VI. a (JOHMKLL aJ. LCVKItni., C. , ,. . liallul lbel,j,fn.aui;k.i. (or ba.ili f' ki A t f ull. aia iii.u! . pJi. oPboot. L. Ik. II i auy tflinn' M.KT. .. II I.l iwiar 'bia. o. r...rd r.ra'. forir-l.iev.v'-'V':- a tll nn i 'ic. Dsraale ia WARIbAiNTED. lwts ob hu hy W Kit II A a. dj H ea Vial. """' & BniltlBrs. Ihlr.l ire k. !. i ih be aa,k hau EACH PEN .'k k !!''. MB'.) Brt as. the t I Shingles! Shingles! WHISKIES, OINS, AND WINXt, Utkl...ar Ika bl. I hail. a, T II CO., KM. Kim IN I lOLUHD'S Ire ndr.flah..rnMrMrrr in. Anderaon rowiii , 'l vijj .11. .lir I ,i,l. orv Al Lw7 Price., for aula by M..1 baaal.'.' Hotel, Olmi'IoMtoii xn oiiio itiviat. . IKI:IN Allt iUl'Vimm Traitt Yi.itta larba ""- - BTKKkT. Third aa., .k " br.ob arlwaara FEMALE SOHMRT, lllkTlT D'slsnfrtlE VjT a..l'i C.N0IIT017, .IL HITS Ia. .li.m,i.,,.(lu..,r. rorrrrtl, ih. . il,. u TCo.daUarl '.Ma.! 111 ii4r. tut 'PHR krronl anailrr eoaanra Haadll. aaa. I Ii. civ. .Iii, ia. oaaia.ad '1riariiu.ul. H Mil r. Prmrlnal. noil. i'i . m,m . II,. V ion. IU. i:i;uu:d ..,.,. LTARLES k.fkHiOlf So. i 101 1HD LOUMILLK Co Jtral: rtlKKIoM AND J. II. STEE1X, Mill Hk A a weraod I k'n.l, Co. H, ... t.nKin.ir BY THE CASE ONLY. IT Xl tCII ST. MM Ukr.orv. H.,ol a or.TI dtr &; .eral Leal lo'lr.y luiul.u --- T . rime, H Brwbrr. kl., art. J4 aad III . S KV. ois sc. knaik "lor, brl. yaarik rychn?e ami aa.aaa aaal I JeflrikOB lot Tal. 1a I rnmm I 35 Coarl III B HA If DIE 3, "Tl aa t. aaaaLarra Vttoni.y ut Iiaw, OlHrr, o. 1, unl Nrmj York. and make eolleellon in t'al. Mrvadu, and on the Pacific BCURBC.N J.S. LITflQOW & CO. i.v 1: 1'AcruuuuH, an : f IITKiailk uu. ..n.ra..a Ik FILLDIMa A DEEMMjHF, KIPY, Uri.KKIald Imroortant! 111 1 BTiircr DRoncn k la lb. SILFStOOl, . J. ri;iiln. a. it T.iLea, .or. I. OKI. Tbir.l ,n.i r, Over M.imHI uim 1 riarl. ., . IIiiiBJ l.aiirrj 1 all t'At.inian a SeruaiTiia pure baaed nj k.ij ob eoniiulaii Mom-tranalemd by leleerapb or by cheek. ' ulllixuiik couooua caahid or eolleiUd. "" '"" , auc to vi. a. i.n.nud aa fraar iea Rreaiv " '"'" am, k haainrajt trUKHmiY 1 piawiar. I. ALLE1J ..4 I'I PHILIP A. OAERTNER, r" '.',,'.",.,,'','...',"'., niiTnr Drrrti. Waa. 1 r.. aM.b.1 rnnusnici uoms: t. 1. mi n i. Kiil in-.- ja, KV. tornry ut Law, r Uriltl,i.adjirkH.U1 PI ItLt tM'PKK.UIiriLLKO a. I diuli tWerweaa, I. I COURTNEY. a ut Iuw un;viLirrri: A -- ja H I Im 1 '. Mr. on. r k .ar, w ir elAitua. aa eyr.l. ra.aa. a. aa.abai ra. YOU It, Wlli.l KHALK T m, t yui-k- W, SKCE !.!AN'JfiCTCT.T. ll' ...... ....... . l" "Mil R. HUGH r.wliaa.. " mi'.'.'m.!,"4. r h. la '. I giarl. brl 11 1.' U'l l. ol -r ' J!.r"lZtlL."J,TJl'.V -. irn .. .rrara a.V Mr. s D. IL Cktel. W. C. W CHa ckmknts l.i r.loa m I"" uM (j0 S T . al '.f '' - '1,', ity td hr . Al.tklTa l Tailoring a RilULItli I.Kkky. uik3.,.,L:n of Dollars Cold. CoII-rctl- in di ... . W rw I Al (oriii-y- vi ill diaa bill ol exchankie oe the Orieulal Rauk C.krioratiun, Loudon, Jfui'--t hlpiueiiti ofbuUlon. oc7 deoUly iost I ia.i.kiapi. nAIaSELkL oaDULANEY, I!M Til . Cowl lo c r. ...il.. I'a. a .H .llo.ln H.i. ban." m r ii....... n. hr u, mia.loa lo Ihr w. -- I Kirk, i INI Wk.bMHana. for kklika. l!',,,.! 41. 111 kii a a a LKKH & "V A 1 I Jl-- llau.1. T .l. UTIPkfcG IUP0BT1HT i Hilisrs. IIII I, "IIMI s- - , ..,. .. at. Trrrrrskj to. ,,k. . Kralai ky. aaa. a. w ear a sTiiri ok rut: ,.,.,4 a ailaaii ml l..U l ij.n.rl larr., (. akll tt oa.1 IM...... I .aba, aa. l.irr l al.r, a. 4 Writ)' m. I J1 ' 1.4 nam. Tavahall IIoum ktlLl, . D. Will tranaaet a ceneral IVotioo. dipletk TRni.ni.Gs. ala.L .. .Ilit A ih( .ta 4 Mill I.. 1 IN. IH E33TA3 johh r. ssiTn & sos. a.d laaare tartar tail A' err el edaiea Servkaalv, .an., flbi.. .1. Five Xaltiiias CbimI;iI, II 1 I. l. trit, Coaaly, n. .. r. nr... i.tjuireU SAN FRANCISCO, ' ii V - llffl. a air . tar, ' ft 1. ?? I aaitb At., i. A e.M 1. I'livntn cnAkDirs. oiks, and wines. ft r Html la I ," II OTKIl T ailraii... ilv.a ko all hiaainru rt.trn.trd ra r ..I '. IH.r ..I Uir , II a, iu k.r.a.lik..lwwaai pf bf Ihrin KAI a J I Jl lo INITIV urn TKi:t:r. aoi II Irarral (ellerlar a 4 aaal BiMnevy ATT0RNEY3-AT-LA- 4C0.,lgsnts, ST. SIMMONS, I. F. .or, rn.'M.v k ..I.e. all (. atlrnlio. 1.. I. rra Naralik, TH E B A H K 0 F C A L IF 9 R H (iarinaati. NTUKKT Ihr mark, ol Ihr r.oir'h JarH. ,.,u,l ..I aia. .b.l IU. ,,i. ,k .u,.vtl,. HID. la all I, III. ii i .i.i BANKS. ifiiraia, i:.i:k IAD I'nile.l MiKiMr Atirtu r, tlibu orr i.i.oHi.-- . ul.l III k V., V ,y ll.l .1 I'i. It I ,. paaa'tirtlyaaA, rr.ee af t eiliKi air., tr'Wtty tj. will h Z.OTJIITXX.X.E. A trantts. WA.b)aVS rUNTLO, and I p.m, - lie II 4 cl'H priiwipjki MA. I IN In auo. noRSTiiAmr A RARE CHANCE Commission Merchant, Akf wm'.u mi pi mic i. imrsi; on k.svti:i:m. at." i r r.ii ri air a ri I an Val Je .!(M far Bret. Mlllakllv mbu a Io of Notice. . . I lenn. lit XIIW HI n.ll.r. Ih JUSTICE, 4. a;V.twllllyk-- l raid af KSTA II la 1. IIM KN'T inrORTtlk .i' . a i. a I'I - a lay Ike Klale ol w. st 'Moiji Merchant t . A. il U, J.MII.K . b.le. wl A;.ral Rbks. II Tiirnir. . KaVtlC. All fjlHri .ad uu b) m, BEVIER J.u lu IU aa.aa.ua l i" vi tb rt I D. kftWUHS. ' I aM k.n M C7..I. Xi kaMl Bliaa. .. a f ... i. . kv. a i. ta ...-- h.rne3, CAnnTAOtt. 'J'AX I .a all l(trerj-i-L- 'HI,.,ii..l,lHl . re. .avi;iU ll Ui . .mm. ras Ilia I I KIM, kl.'.'..'. Ja 4 mm .1. I L. , '.".'.'.liZ'i thai . lie. criii. tr. tritk, la a Chas. F.llauchuss, 'il r kd,.. la. iliaa - '4 4 hii. .'aai''''''.-l!ir.ai",.'l- a AM I l.y I.'ldl.y and Ma.r-.r- y ire. U . II. KIILM, TI k.i.ekaaa .... 1 Oflirr, ITl Tine Mrrrt, Ill 1 XVwtica. i liii.iii Im II... k I ll.l ....I I. ka.nlrrd nwa Bnara wr. h . Iknl al Ha AbiIm euuwM teat luMtrftitc II . Krl t'l lln. lum-- inure Diaaolatioa of artnerabip. . with one w hee earr.M. i. ii.,i,i, , ai,,., . j ..re rn-e...arli.rr.l,l. !,.,.W W'll art bin rbi.oliln.; j,r 1'IIK .n I...,i mil"uJ H r 111. 1. I, .....fI.,.. . .,..,, -' i...h..i u b ..r If Iroun thai ol btr I. Hon iu .ii l.ji. . r n ay I..- j ','',',,";', '".."'i, I.VliT.'i Vbe'wid atiuV.'.'-io'.Tlol a.i.n! 'i,! bala ayaiu-- l t lie !" I'll', unil lir mull, air b r Iflill, ai d H.ik.l. in Hiv, no man on thr -- iiiiena'lr ran I. ink I like Ibr (riLtlemau ol our Jieriod wiltiout il." J Lo.minr. Apul ! p. ( m ui OIMbSIuV MKIICHANTS, II Tr a. Maaal tlHI.C baaila.a'w- !. a IM, i.l' .i.. onlrring I f lire aod Ialai4 1, m I. 00 : Jl-e- ff :r,..r.:.rr. lltlll.lk, kl 11 iii riiiE. I I . I'k,,l'ir, ..l. aril I ,. aa .hi 1,1 l,JalH,i1l II. k...rr. llM...4H.hi,rvl.o4lbr ....... II. ..o . . b. M.M .. J ..I orw. l( VII.IM. IUt .Vf I aad) 9 i..r. a lirf .nn ii.. k, r.ie it. klNrifKV, lalrye.i. aaal Raaaaali - Ortia. TiIiNiIk. 'I'll .wdri I Wl'r k.. I'll ...ll.l ..i., I. M.V. ..', lev, iHiuir.rf 71 I aud al bri' NOTICES. 4.W an woon meaa rraarati Cona, jl , T ii'iiiui.i tl.l i.ct, TirrctT A 4. . W - mt i y IN I! I HAVIM.M ITITITIIIW.H mfln: siix: ifi;: j.riiiMrTiii: m r.M." Kentucky Sato IVTanufactory. GIlHAT B AHG.AIN ai ii. itiriitis kirin i, Warfield, West Gibon v Ucmlcr, .1 I' krrkit Real Estate aa. rr y.r I,. yw T l..-r- n i"i mj M. v. umi am. armrmhm ,. 9 I ,d l. rhokwaii.1 Siirl tl.ikrl iviad I Makliaa a Twil al I. a a f. 1m. IT Ti 1T1. E.UII. ; w.ilk .. Cheap Imcc Store , ( euriiiia. ' aiir.aV, .wara la aa aiard, 4 ana aJi'iii--i. IBactaaicr ZVXkw id 4ka.kOCiatin of A.omi.wii tual rartiripatiOB Cbarti f ZaJbtiral ad rerpetual. . ' ol .i. "' .r ,v ' , II'HM . d ... .'.-1. Ar t q CA1MUVH wj j- - I l .(i mi Salvas as4 KrMiaraBL 1 . fol a7t.g. or 'l kl.'AI r I. ho. I t niob u" ie i ml la.-.l- I. -- J. T. jj .:r hkiHtiterotina i.oitisvii.aM: officx: r taa Tia.l iu aalraa. aa f . ii a ,jr f. Ale! inAle! l.i :io r, . r "' ri!Tl LAMIirr. iron rr.an 4.1! r'.",.,l k.'l.ai .i.i, ii,'.' I.V I.l. . orlra... b.l Km. d. Jwjiu, i. W ft il r.H A I , frr. I m sti ir7 at WILxiM, for Artiilcial Teeth. w n1 wnf Hn' mlf nl, tv a n n iEitti ir nis ruu for IXcgd l' Xi tVll nonr sklSTS p a vkj rioso ronn! Basa worik SPECIAL. NOTICE. Maae k bwlall-ra- I I lea . ".-- WaiaM.iJv,. I Uiyaiva ..Il.iwl M.le..i..Uii M...ku4 ol.ii r rtlral Ira . lolii sriRAt, t ' aid of r.lt m i nrrrl, bet. Uraea kad I &? now baa tM pleaaar. ta lay thai a. iim ia ilut cd tb prlrra to lb kmoaat ckarfad bafbra tb I mVf7 'll"p"llo,,. " laralcal or nacaaaicai I m:ii,m7i I1mii.Ii. i.-- Twlal l.iakililir. r. ii twn:. -- tl ' nnm . fitk-jM- IMI.AllT rt L..-- . Vk KIHTJ. r. W ' w,,",, " L AV. Ci. It rraaaveil k. adV-H. la IVaiiri atrr el .latkaaV, brlwrra fltalaaa v. H. Aai'-tfal- . m. u.t joiiw il. wo. oimiw. 0..U1.K. i..i. iim iii. kkkkiwau a. aa I.l. B, o lb. tra of I nuiMea. HarrV Jl I It U k .TI KM., lTaKlak Areoiuinmlnlloa mil. w H.Tti "" r. nmr.il. i mini i t. K Ikl k II t I . 'rra'd.-n- I'liy Conn. II. IIUM IIKI.I.KHttllM f, II t'".ili'-Hrr- .... h .n.l .in.! in L ink l I.l h.r - yii'iKyi. r. HOOP t . i y.,i I Copjer Whisky. ."' i i: f It. if", wala PRXTKER 4 rr. tik y Urrl. COLTON t7ymm DEMIL 1SMH IITI01 l I.I.. rilLLAKD V KSirH,Biak.ra.M. M.La.ia, (),t;!,s,,;1V'r11,J,llll, aniik u.Tttr i.ua, i n iikair aoaaa.... rtrrrl. akrr. lit L..ul. .u, tiaia: aclva mkal, Cuarura i.io.lrrair rrori ri ha"!!." aim htio, at. a. D.k. ulbiilA. l.lMiH. VHV ASSETS (al anarkat f ..H af .kr.. I. n,.i, aa,ui JIM rl IWarr ami vimni:i:. . 4 Tllfir ,u The New Turk Cobjinen ial doib tunialie about tbeia thus "ArtiM ridicule tu,. Strt.eplpe;' Iber point out with for. e and rleamew Hie nil, a ol art it violate; iLm vii ar a f liilm Ha aliorle.,in.iiea in yet we or them to drvi-- e which rl.all ao ui.icLlak.a-b'deo:e tbe pvifiniu ol Ibr inu' t. eritU a no Dcure ol tbe I liee rrntniy.aa ltu model wt,ote ani:qur. do inedia-i-aI maiiilt, brara urh rul uiifiieaiiiii?, worn ol. rv. d aa an a.rfa.-- ol.j' k, puce il on the brad of a in an i i...f lu. f H kl'ikl Vi IfaAi.kk a i'i. M.nni. i.r.-.34 b....k kitad. 4W l.arelal . Ir,l k. k.i,,,. Thua 1 alale rrf feelinj mould be ctalilifb- d J.k.i.lc uLi,mi.ii. inimical lo public order, ol and rood feeliLj, iiijnrioiia lo Ibe pub-liTaa Police ryrc wf tba City. iuierea-u- . i and d. tiiineolal to thr rul a Iwt a tka Tobca lorte lo. II loliovmr Tod; end all lor what Why, that the ma1 Cil ad lA.uu.anui. LlkCTENAKTH. lleoli y ol Ihr Uadical parly m Hat be kiliai, d mA Pa'r rk by lie ol tbr blood of a p or . It.' rnraui.iiMlt.ll..ki, Wii, I. uiur. W I.. W Nr..,..,, man who baa been .uint-hcby two It 11 ITIr.1He J.,l,n I..,l,ubl, iJa.lii Aeedl, J. Mel.taib, a. t vli-year ol inipriaoiun--nand who In tl.r natural piii.n EkirN. order of lUm?- - bat but i lew year lo lire. ronn ri'V.'l, W r.rllf 4 H. R.la-- . r. o p ..., . A r. J.,Im, Hrrilrk Il may be aaied mbat food mill ak.l, m.ll,a.i Ai.Ur.I''..l..iliaa l.in'--roBI' k. AiMr . b a I 1, .I- r. u. i A. I ia.1- . 1 lie aero m pi if In d by Ibe (.uuiihrnent a. i m of Jiff IIjtT Will it be an example to men e,n aaamn j,ri,iiia,aii.b, .odki,;rki. II... lam. ...a. At..!-.b). )l.i. Ii.nri I II bri alter to dutrr tut u fioia fe,kin,k' ain, c. Kr.,. I,,,,,,... ibr.J.,,., f.t il, ..U,,, ih. A Havla. J..i.n W, at the pu int I r.i.a H' or their rirbta .. J liar,,, a. Im,l fl. H Vim M, ..,.il..JaeM, y.u., kl .r l.iiia V kl of the aword? We nj. It will . w I,. i.i..i,.u...i.. i M.jii'iii, a 1 ! a.. H.r. . i .1. Jill'.',.- no h iiif but lo ibUmifv Ibe bad l.,i d a. iim, l..rr. I iriu...l I I.l. t k, .. J I II, lerluig already rxiatiuf; bclween the two ktk ... Join, , w u. ,. ir. Mm.ii. I,, .airr. H. IM...I ',., t up I ort of yuer aud Jierhip to lea. M l .. k. J H rMMW.I, I, .m ., Jo r.rr ,r. J I r armaa. H rdia mar mbj b m III lat lor yina lo tome a J H I.., i.ai.. J C Iboa. cmran, J.roo, Ail.eal J .buaob, Ma.J Tbe eiepguoncra of Jeff. Iarn mill Ik WLla. aa the anrmlea of tbr fcouth, and tbey r'rTKTivr nii.i' wr T fi Pi-b- . J H O.liaabrr. J. al. K,kcr. m ill be treated an ui:b. Tbey m ill I treated 1 lllri, I al In ion. a and murdi-ri-ra- , end be rtyarded tATIOM-Horb- t kliruik. aa lecitiinat r.rtlnn mhen ver found. Iu bia Ilrrlaipia rcr. P J wAirr.. J r Tarl .r. H frr i. i. iirnm lj ania. m punubmrut lb prople or the (south mill ree b. Adnata. Joaa., n.ro i.a iim I oiaoi im B U A k Mil II II I, I, 1 fark. of tbr North npon tlirm aud Ibetr Ibe and tbey will reaUt It w l.eu.-ve- r orra-iooff re. No iuoxl will t. ault, and BRAZILIAN EMIGRATION. bow murU of evil time alone can tell wii! MR. I.HAHI l KallUk H r TfTT. be the inevitable eoba. qui ni r. i us li. Ail. f n. II M.H,r..r - Katie. kriTIMK k brrrl.r lk funk on MIIM.AV Mai, am. IMk al ol Iwl r , iim o. mbrr I. ml ) .o., , .1 ...f . aia.l. . I, t.d r.nuak.auieattua llllk It 4rt",." i X r T b diNO. al mio Clock. c m mini. rr. - laaa Ikb Ini a'l Ian, ) ai.alr.nu. aul.loul, ) I b.l 1 t cvn lb. I ni rd a Malr.. u. a. u u.u.r i.d ft ua V "bald v!...ab. of p.-- I t'li. . ..h ,., bo a 1 a. I..' i, a li,ri., bm"ril mi mil V Expos Sci-Am- il KILIUIMJ hOir. ial XSaaaais IrmnaM I. Kir. ik .r 9111 1. Mmk of a mi1m I INSURANCE. lV I'al I 1 i Iz Co., nTRii I aVOTZCS. II THOMAS II. CRAVFQRD ki.l:lvl .1 I tor oi l a im i I WKCLELE ECOTS K.D SHCK. . rcjnnNcs. Wllili klawart UMllr l airih Mrrrt, ialioa.l llala A.-- -. I. . 11 lll las.U.,.,a II .,,12 41 OIXD. ;HKi.ni;T-w tbr mi i a....... baa. ..v. wtfr irf Tl,f rd Oreary, am' II, jiai, Ibr r... r.l will tabr plu ir.in tbr raaiOrnrr of rnNEHAXa II .1' HtwI.ATT, J V j. Ms T'iriiKr Tiir i ori Howard ka,r,.ii,,i, I., p ,rl.. I..cl i.l o Ibr ll.luk Of ml 1.1, 4 II. I KM It. IHMI-l- a dill HV ki.irk .ira rot I, n.i.i, y. aria fcc4 ik I. Ii..h d t ,kba.rr ran. mMd .1 I. .- ... 4 ..n.l r, r. "I 'liairr. 1". I" Alii". .t J M.lillk kbi id. . a v'k.4Vlk.k.a--' CT.V.S i i.Mii, in nCUtT o. .m Trim in Cah, IH lO Pn ae la Kim Piaan. trowi tk 4I. lyoai. f iai ylaaalMrlMrv, raa(. las I roam a ltl Ua fooit. n.r....... Iwma ki F.rmlxi aa la urilliaiei lia, j a . i .. .n, . mi. ra 1. bM.niu a Wtata traat, XUaauaTtUa. By , YI cs scili:;g at cost, fcr ILI.LRV, H1 ul . i.l In. d I. li . I rr .. y a r '. DENTISTRY. Vk a. Mike Iloprg J' fin. Ilnr .1 am H wJ--roj- r Cu2l:2EEV.as5i3lL'2CM!I3 SPECIAL NOTICCk The Ilealinv; Tool. . v a.-- (r. rtarlb aim JfiTrrt apl nl Oppavaile n'r'w.'r"rl.7. . i.rl.. Ju.l a. of lliil u ..i ol .t,rr a.n.rlir tr... ai.4 auoa. klillutr I. . 'l k, T . Tb PALACE al7B. at t. A? krr IA Kl.K .y a..i b. kan.a 10 thr an'1'' ih.l kr ll.r aar .Ml, Fui.i.d iH.i.v II. II' a. a l. air .... .r-- al ti n:ri if I tr ruin riKiToiainrir r r r r-- ki m . I ''ii Dry Goods Til AD E ii Ih.l I,. in ViVrro'-- r o( kk. I. . l wi"k..an4 E, .yJ.n-- r 46 W b.Mil.ra' ail. mi, m l. ra.lrd Ir i, r t otiiuii. ba-- c .ae ni yerti. n Ac., a i bou' any ai,4e.aaM odor. ax ui ml "wry laaaid aa f akaieTa4 a r. aril r. t L4ie and WkkUkiC I. bofro. looairf ,... u II I .. . ka. I.K a I.Wd.rr .ar Il tblrrr.1 by ea.lii.k. al Ibia CO.' r. H,k.,l w. uat..-- a ai oik.-n lak.a I',u.iij.1 NTiift'y lair, ajui I'. ai.d l'U.ry, byC. Il.t-.n-. No. 14 Tii.rd i A'i. b it it.! : Munia A l o. a iablr. n.ci.v-11- l. ll H.I. . - C CO. 120 Priiei la Tine Sewing SUchine, Hattrr M., ILI.K. KV. - . . vi ir. rlc. (IdVlrWt. i. IMMUILl an AS a H A a W GOODS l.tlMIW IIRI C, Mkk.Ar. . l a lka a. ...... r i . ar m,l Mil Tair. aa. fet-- m have bar ini-t- J d 1 nal,l.r. MaifnlArri.! Te.lk-r-.-a- .l.i il.ii u. K.jI t.iju- I Ak y . I n,r. Carolina H ...fl of nor rkra.at rA a. IHI, OH It IS I It"" rbiu.. lfa a. ao a. nniii I Ml " 1 riBi-il- "l a. kimi I. LW O a. HA W li niKLi; IxiUMM. V H. b "'V.:''' 490 Splendid Prlzca ! I w I riMh la DRY COOOS. Till. ,, , k li'HO a URHAIlIrMiK. !'' I pMrlb J.l( W.I'.' i .2.-- i I valued at HI. LaiWaa, a 4 hiH W Mo- d -- -'J r? -. ijht." oirr Tin: II Ik '- C Cll.r.-aitl.i"F l ri I irr. ll.r. a. BtuHi'i. bkaal'ib ol Okinri.a II t kr, a u. ki.d iu krurk. .likvk aavr I, I,'. 1,0, .'.,.. di.ili i ,tit,rou.l. a loba- anj t ai In. llilli-- I or A i I Ixn l,n ..i - icnT LietrR SPRING H H ice Surar. iViVrb;':.:: J:,,.h..;bV'u,," K" "- ,- - HI Wvraaad WORK- ..a. H. frM a. M mi a Mi.k (i.otks. I.amirs a at.i f diL rarmrat bf tiff fllf FlOfriS l.tV I Mrf .a fall Irtfarf ft ff B 1 B fT. . llf I . .. I V 111 fllBW A liTZt BBf f lelf . . . iMmfit ci i;asatBs, j aim AS an II Il i . , a irmiimr pi ui m ra 111 kilt l..r.. I.rrr. . mt I ..'I ..- - I" sitiw it i xn. M , k N Prizes!! List or Valnatile ..r ihr 1 1IIK LATE THOMAS MtTrHKLI. of llir old ru r.na o( l oiibrlllr barr pam.-.l ll.r .mi. i,.r ..r It., d. a I, ..I M , kl.l.J..r. rn ..I IM. elm. h.i n, ..r I.I.-I- . o' . 10 bn- aiid II 11 h .. tr 11, 1,1. lw i.l, H. w h ,rn in M..ui .iii Vi. .! inrM ,.u Ky lanilir.II. , link 1,1II, r rn in," M kl af nri ilrl Mr. rk.u.l. . at ll.r kraiMil .H rd Ir Vlr.--i i. An, ... hu . Iko l."V. wbe. akrr.ar k..Mi,r I i.i,..( . o., la rwialak, . ar.a. kick. OBXTUABT. l..e c !!. I aa H alki .rr . y s, z-j- PatAlIOS d.OnGdAIJS uniktnnti jl qh Iaiilrr, or roalract haiMS I N hN . www 1 VV cniHriuco., I r- WALKER iatr "' 'l,rri liD tn prtzes! nnnoo ' TiroiiTinrr IllTin kcAikk " t. lwlrra i; 4t COCKTAIL BITTERS larrh. t) I Co., lk?l u Hi a Coaea. tj()0 FACTORY fer. Tfaik 11 .1 ' '' I? F Certificates .E;ich oj IU. BOLT FACTORY KEIMTUCCY BOLT k t mis Wool, Wool! 1814. .T y I'TTTMliuriiiii t. jiwist ri:inLTnrLr, r.kv. ai. iiK'inr, w V I iki'ijii -- Smith D. - Uira Iatkar. f - lvlOTUCIvV T, I J : Wi . .' ' goods Tin: i '":. " Dot ruillT, becjoae tbe o tbe I ib.t. during tbr abort of n m..y mure ir and Radical anj, id ILiir luu.1u.11' ' diuiaud I bar U'ly rmi"T our iai. and In Ihr reri.r.aly , I Lai tb-.Lull buve lb eon'rr.I of Ibe K XiTU- - I InLrrcra. al Wind and y nta'iial 01 a. 'j on,.aiid iiarr rrrl.v luliilw In 11.. f.f.11 our airnan-ol Xr. bmihrr oar i and it may be d. t. nuio.-by I i:y,5,or".,.'!.n,"".'i::, a",,'.';'. VaS'-.'- -S ,v.ny the that Lia oonru-UoW 1. Doru-aarArrbiirri win r..ld ibr arm. ..r II,. i.r..to kiudnjtc tbi-ionaialiory. In I ' w " " " IliaJ rv.1.1 hla lair i. ..It I. .J V. ..1 I h''t-r.if thr Jurilce or riptit mill enliT Into tic j rooeed-In.- ; IxHitfr, . Tbai a an flirl..,i bxiibir kin. ball waaBi l.m. ai d lam mill Dot bt rouaidi nor mill Ibe roniir.-- al.arp u prom.rlr Ibr br il aad itr finn on wLub Hi rmiii'd world w.Il tnaki of hare irairriuiir. aud Ib1vu4.ll kbit Ibl w of ..wirly. np be Ibotirl.t of. II a ictiiD if required be Arwraf. 1 bal. la airnkorv to Ibr drrnarrd ai.il in f .H. li. aill r wltb tbi- liMrra ol M.M.i,rr. mill be louud. rar rual k.l ol aaoun.inr for n.iny ear. klk ii i ' I.M.rtant i r n! .h.4 . I.. huhimt '"'j I. - LarsoMt&lhcapol 1 I '' lif VUei'ttr, litliio'ifiir. t . rat I n Ibr ml rT A r'm w 1 -- l o( rai.rMMk, IUlMt k Sckwaru. 11I ' cae MT. lb ayyakili rail w 'T C JI a. . a 'U I' Ik . V7 RimlllOl purm h ii.oi.AaA 1...J..M., 1, Baaap Want.d. zi 1I1EG1R CO. rrtrr . I I'""- n .. ,..11. x Ad A WHITE w - miia. I waa atill ill.-lot iu I Malki-Iarni, and lri.ru llir Imair Joliiian mill prohl- I diral. d liial lbr.iijwbo r!ia lln- h.rfn.i I ..... "' a U In I lie early raii or mil ronciudi-Ut ." '" ' ",'ll'c L?.?!'1 wick. I.wuulJ hare lermil.-- lbM mn k l a M aim l .c ll.llr-r- . Icrt 1 W albrr'a V mwtr rn.Mlrvwar.ta I. 1'Ut lor the a. j jliruiui lit of lb t'.njrt to itc I 4 Mr .,,4 Mm. Urlla aiid Hiimi.n. mil il I id l.lki r. kHr kl k" k"k. i ..r4 .... LA.. l.. .n....J ...... 1... x. rl..,.. 'l.ir II, ..! I lhrf trnutil. OTfUmil W err tr rk'ltl. Ill k'.MMl I kj mil..-- I .t.t. l.a.. ..Ikirr. if nmree arjumi ol. The I; Irnl tbr bad I M. n. MlLkCC, ".Ir rr.prWt.r i.uib, tbe clri uiu.taue. a ri.naid.-nd1BkP fmair. ly ToUi'U,.licl. Tbi- tiinl of 11 PiriJ. rt I llr(1 iJaeeroiut auuiUirra ta U. UaTia c iiniii-iorly in slay. bit iu i4i iktu.i I n MalLer'a Tmaic llillrra akia I ir tbr L""'b' reult mill be nmiiiii lo I inn II U lin I II. ell la Airrn ,, a ,u. I lmim mi V. B.. MarahaU. mf rjr Mwral. H , 1.1 li.,', r r...m -- in uc l a Walkrt'a Tmale llilleia bra anil r.MMui l.ai. in i.i,.u,iu to ivuiv ma ruuTic- - an m flr.d a K mm. in, I k, a make fma ell. or M"k.u. who d I '" tr",," lino, mint ,, . ... t. .liul ior aecur . bia- II aiarrn alar, N.-- . ai iacwi la iliai, mmrinua. la I ti a k'raua Bci, ..Tjuii.ai. i.mu.ir it,, ruy o( yrar. Orlran.. i ( kBk.i ra Toatc IIHU Ik far ladi- I krr kail lo Mlll IU kilwliuir. I'I lirli- Hid rirllc i lrn ni.irr InlMiu lni.i r iium, Mriim iiiNa litr liuiriiiklk'.h.llw i rrillll Air ak it--i i . I niau iur iriai oi i reaiai ui rfourjiou. 1 be I rrmi.Tr in il am brmiM-- c A airiuory tadl.jl nart mill rontrol rirrcil.lr.r in ...... II wfto aiid. w wa mm. auu wh- -r l.x 1 J nior. kav. atiiiird. CccHails and Flsr::;. CrirAs. riria. w lakatliia dar miiu.ii.a-- I I a Walker Twaic llillrra lor arctloa mita tbe trijl, and if It la to I l, onlrr m lb ahold t ever ... airp. u,m. tx-- to Ibe lutemt of I be jwrtylbat rofiTirtioa I .i.u.r.. -I 1 i W a Ike i 'a 1 aair llillrra lor mirk kkuiu rvauii, il ui lue imk Ol JOI.Da.d I., -i u bia awniirf WI. .r. lb. w &: CO rlhuia or ..ui r.ui lor l.iu. a a m. a I llradarke. W. H. mill eeiian.lv - e...rirt. rf I aotl. Mr. fjjv i mould Aoaura mr mr tun I lorr wnra, I k M alkei'a Twaic Hitler far am. r.,.1 hr m..r. .1..,,,.! AbUeliakllnr Mr nnroarklBa V fclfsa!f Ularlt rnM tVaUn, of Joburoo. JoliDaoo M Irud lor aud I erpi tl,ta dirproaatlua Fratidwa w.in mi.- - I corjTKird of Ra. 11 Jaia of mbli b ht I K. l a M alkrt'a Toaie lliiina for ( a. 1 1 tir w rV. V T. K. A. I Mra a. lilt 1. a r I '! l TJTTTJ 1,,UM t t .. jv V M .' 1 t k II.Hm.I) .. A T Aaa) lr I'uri' lf i M I.Y MI Al l. MV . wa. .., mm u II. f. n.aa rn W.k M wnt am ll ki - .,, ....;. I'lito ...-.- . - ... , . , . Ci K.tlll.HT. DISCRIPTIOH. y . r . I. I. LOCAL. NOTICES. Mr. iH I .......... I, ,, .a miiniiru. irf. lr tm. . hi W. II. . 4 KtHTUCKT . MM .W.. W I '1 ':: : wi.n. IIIIM 1 1 rorta . ir-- I -' t .j . . ).l dl.a kAVI W hot M l.iarr. a. - uu.-aI si it.urru.iik.iii ma UWK.'liaigvd liinu cuaii o uu dav. buon aflu b alafltdtu luol lor wir'ixi. aci-prrroua on lb road. I l.y at ud About I mo o iIim k Id I be allrrixxm liia txiOf I rrth. ..r 1 . fill ) HILia kkD ( n n'., IliJ flu ml '.'' ' 4 . ll III lillli llll I . i I . . 4. M. AiwLl. i n. Ik. t.lmar pr. r..rr1 k, wu,.i . al r thai pretarna .,..,.1 . I lri. r. wm mm. ,,.,, ..... liar oil ha. 'una tkr ..I. r- - ,.,....., ' 1 oil. tti U I .ll.MI. r. rMn milk M' . 1 nif u. ana It I ur ..i Ibr Iujii llir Mil, butwaa Mra ricovrr. d. auu iri'r.1 ID Ihr rUtlr ciiunl k BY W. N. HALDEMAN. BrAreca Tkirm a mm i" . wr. aiiua. Im 'H . I I ..llirt. wi li It w tr A i i ni VkrrtrMT k. I mill ai ta. .irrjiirr.. ai'ual'H ia Viij.ii t iinr!. Ih i Lirun klli and r..ururi,ik l irrt. awik Jil A ' -- ur f Mao.naa frairr . A k.l i . I. -- I Iirpl n Of I. r hT - ..,,.,...h.... . ,,,.,.ir h, ,V The kr.iaal al lk a. I trie) la lalaia will aw CCCDS. South tido Mila St., Wo. 15 4 'I I - rUr.MSH:C KCUSE ' H fa in r. ra. piu' Mil. KUAN .'nryMIIAI.I'Y. n.r ixvurrru in riatu rouiiiy,a aUui.r MiMnun, , n lur J.nb. A'iouI a ' mm, . tt loiMd mull n moui.ii. Hk- miir ,i IbimkuiL- - m itb Mr. Joliu li. U. uouii.. iur wuini l- r. Willi our ut bl d.i.r llwl awl A I I iri t . 1 fI W rn bn i,, I I I f tn 4rt mi infii Know am Vaitarr,mT I 'nmmlff laaoari. M ka. I'tnllr Trnrrdf A KisgmUr nr. n t Mtiu."(- - l !' all VI .. . ih. lrik .ti u. In i win ij:sa I,, t. ,l,.-- Burar. .ISSOCI.ITMKY 2(H) or ST. louis, mo. .n: Curtains, Window Shades, Pi'fas Similar t l,rl Ft' L..H ri Fuur..-.- l4icrtl, TerfU IJr, - I,, m WHITE LEAD WORKS. Kugs ami Mats, I'ncr. esral:la. Mfk aa4 Vn- will w.) 011 Ihr .tru.l.-- . Inmr l.4 ! oil thr rarl rlilr 14 f.. tl. n M1ioii auii Cti tiiul.m mm rt i. bri St o'vii k Ui lliimiuti fctrmrk"iii I klUrrKR 111, Ay 11 i.nti Itr !) Al I r.iliM Iii . f M'- WK. .n.l .r.l. !.. nH II k,l ,, J Coiio. Oilcloths, lsia. (Mhrirvs - ainabie iki'I"-- h? t II i.ai'i II A I I'll. UH 'h. Ib.,,. Itr .n (tr hf t( mi: r lor MISCELLANEOUS. Jobbiof Qirdcau'. TII3I3 PENNSYLVANIA 'akp::ts, -- E. - aNkalkttwa m.M . r. k i tal!t'. jHrr; our Lo( jnu- a av a w CI FT EN T E R P R WHITE LEAD. I". '" U"ti'B lh Im iuk il .,.. "IO ' lu diatb our Hut tui and IHx.irf, and milb litlrd LnJi kKik Uiird lo (iiid'f b"l iky. arc kiTr's larl pfl briiij aiwi rl, lr I l I . mi. oumuii.b- ftiiii'Kxwtrnin - jo.l of tin d' iwnlarir H 1..1I1 ol prtui,tUor tliMnim slid friUIul U'ir ril lijllowi-- u. - i'i r. a Ae'lioe. .l mid lb J ti rual ITfi ille mi Hie lil.lrnle ll. our I .,.. e"fc... U. tf cuirft Vr lniui lurir bc y Limiu' .i.lrll. Imlot 111' if iWon lii., M. 11 I I I Diuuud vl. a' I ii'iLUi. tLt irouJ U I C4D r mi. ur. lvr: " w ax ... . au. give a r HI w . l one. aid Idea l. aia.ir ee UMlikn ! M llaiaabilorl a hi oil i'ii "J Biatiularturrr. l at ear) av I me cull J ., rb davlork. M U tat think lb " n red mUin-V- I. WIIHK' ... jit r.ni. m..rrr. A.. 1Kb la I W km .. I tbe fl'y a aatp. ! a I Will I n r, t iimi roiirri a '" ,unnT hi. tr. t.o.b. AJ ...ii.l , , I rl.rac.ary . JH,,.tli. -k anil Itiri, aud the "Alb u( Arll, mub nullIt. biny niruiorit'k and Itk fl je er lrauht ee.o-- I lAltout llheera lievoirrl the hum min lnl M. form, M II l Jrll. ' , I CARPCTt. CHANGE OF BASE. I.. Ilata.bdort nT.-- a bu Ii ill up na- I I rrUn " ' ..... . El Ol tinnfiuu the lin ri IH Mill. K I II. .. ... i" ..id tr.it. bil.ul lb.i ol Ixitit I o .u.u.orUI,i! . io.-- n. M 1: Nt.M.II.A u.ulrii LuibU-ui1 lr.4. eiln.t niouit'i. end ta.'li "' Vl,i,.(,l, t.auty tb.y J irarOU II Olil I V m I TV fljair f.od'a I " iwi m. anl m ....Mr. Ki.l.tMil'.' u U Wl.l . VU.t , (Ua tTtw, by H ih A st. ii- Ut,l Iibsa. Mvxcrv. WmadUwalgacA W. i.i.l J

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: