Collections: 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Image 1 of Louisville daily courier (Louisville, Ky. : 1851), April 22, 1868

Part of Louisville daily courier (Louisville, Ky. : 1851)

Tac UH I llw imr, r lnih . ir K I'm i. li'f'. -- Mil kt II . wmiM I , (Mail A,,lb. tbr-- r 1.1)1. MA. II i, Oar Dunk. bt Mil l'ahb.Cik. tare, - l,.r.i) .u'aar L OTSYIIiE coumciL DAILY FY M. p' JO. J d., UieuVblf 1 rk 1 ..a. M . ' I af afdictn It Hi ! I 1 If ' I. kI and IHint" H. wnb Ihe emeu ar pre. mot. (bat I"" d'-- k II tr l licjlniiii.l ill l' iiill ali.Nki d i.. r utt, raw "l . lor the band, nl I ruour ytata. bjlf ni;v Kirt of a J. N." urat-I be banded orcr lo Uir li.urlll KHi ( laud lllliij- - d Si m II In- , llir iN iia-- liI Hrorr. t navel ofliccr bow errvihg la JaniaP-aAe l.ady ardlgaa la oi ly a nitddlt ac d Ikll J'Vi lit, C. Cliauui ) llMM. a l,a' ' Urate's rheu of lirligto inrih thf lor""l,ln('lirtil, l lln- ili li,liial luoc aia bad hiillianl. I. , ,A ll .a A w.i.Tmno (In,i ttiMdhyy llr, Ind anba ilel, i4 iia.'i.ita'i.'U. II..) y.ei.raar aioroiiig, drrtrovitig lira Hue i..ir Ijw tW lily a.li-- . al.it aa-rt brick buiidiuga. The principal ore re acre (beilanal ng at Pugb. fcerdarar, ; loae tl.tM'. Ii.llt In. urn:, And tin ir la I' ' ,, r,...i.i. . liana A V. ngt.t. La f'.i.iu-- an li.ierei,. . . bl Inv.l. r1ondi pi trli h S..i1l.a).r in I Itrrvrreoti, elolbil g; loae e.l.,ial; I r d l. lli.u- - baa t ii.. ol a ri. ,.,. li'tn rancr. othrc amah Ineen. la th aggra.-ati-ai int. II. r i'. ,b. If a . partlelly It, annul. The buiidinca II a g- t o .1.1 i.c l by ell up a. a f I'orcy 6t lr, .'l-'"'" I'' ! II'"" i I.IMf iL.ur d lor brill.' '..fill. l..wTi-ir.v a pol.'a ul of imilii.in.l 1 HI lxD Brvlrw. la Bnt'cti g i rer-- i I e..tk .aman an.la m r .1 an.in.fr.ift. f-. i Iiiui , li .Tk i ( au iim au;tuir'a III Ih' Vntb br (a a t ,,!, lit tVaatbeia liil r.j(in nia.ii.Ht doia imi irnwi u" ' ' and tali. I ...' tli-- t lua luadtiata II a.T-. Ii k u ainl di aifial in l u. ir ci.nmrt.-' Lr ia iiii. mi v. r. HirraWl. Il la taulid i u.iu.li l.i a.l.l. I 1 Ml IH Mlliirt.a. . - IPtlLtl Ittg. MOEMC. Democratic Nominations. AUGUST ELECTION. mi: i.ovt .i.'Mut. JSO. w. nrt. KNMIX. mil Jl m.KiK IMF I , .J (K ri'MMOK UF.MtY J. til I I I N. IiiUIIUm I MA ill. Tllot.11.4 4 1IK A5. Ftllt ),f MAKMI I". . 1 u,'IASt'l W I I. M A flli( I tkklil 1HH V) THUS. HAM i;v . UT I FIJXAS, llil I I IT tol UT. (III lit, WII.T, JOHN k. CAIN. FOR Mil UIFF. JOIIX M. M OBC1TT AVt I'TTTsTV Al To UK I T, mer iu Lurue. raaiiMriT Jiaoag, Coac died Moiida ii Viyn r. Line. uni- IUvra. knmtir run U o(hti to Mourn-Fci.nniifULed iuiiliul Mou.ia). O r. FcKTua laa rrl K;ilr,d bill lat ii c At lirrraLO. N. V.. oa Muadai, Ilu.b a krld in I ball, caarxvd riib iuiiiiiiji; an Uliau diauilrry. T fri.-- HOT riEKSI&M ari'ti'tnr a tboj'iu.b a (.it mrr.Ti in .ft II,.- t'il iouiim ndlli Butn.Bol liavoaa lately l,attttii ba Iiuritig llir Bar br J r.,1 ij n. vrr beard tbr ik.',iaion of a I.I1. )H 'b-it r or.-r- . br np tbi ii"" loc I tiufi-ili tala Big., aacr. J nul l, km ol A. ' .at I ax that br tiny rlnri-tbeaa la bif l.eai aud t-a I. a ui.m aa Iwf iilarr !. and radat nifl ICS AID TO Mb Hal IB. 1 kf Ttj Triia Baal l Ike J. Thra- -i Vp tkp a'r'd Till; POLICE fmtii U?f Trail. Hp Rpfavpa the Gang Develops the Plot. prx axr.vi ci tonr of tt Ut-'i- r.a a. i l. aa. lr ai,.l arl. ad rjK tkaaa.akaH ia. aearaaT. tai n TSQU3U. rtK'H'i. Tke I a Tnaadlw lmm at .a- - IV-- U - t a it a e B. 14., 'W,t.d ikr lp UajBj,j,ifrs Am4 Frayaaaa ton. Iatnaltai.in rm i Trt v, a tra.d V.Ba, - a...rd -- Ar . la ,w tn ..... ai drd Ib e I . v . f .e .a T 'l aat .. 11,.,; l k'ttiwinj' ra.ve larr t raii.,iK. e. ti, ei i'i..,l t l., Id atj i l .. ;r-v- vxw. de al.rur an THE WfllTE ME3IBEI.3 1. Irk. DIVORCE SUIT. F:',Y!,ilh2 Mississippi Ccnvsnticn INFELICITY. D01IKSTIC RISIQ5. A Poeteis and a Preacher. apl. Tantajtd, ltio ol Ike t'rilrral .raty. AduaiBailt-ra) ltw .MilU I Uikakfa lu In.oli ul 11a. aria. air . II ilr fnUi aad BlotJ Drawi! Orila of the Difficulty! ilan t falraa tl J. titue JulJ aileuJ-i- ber l fritadt wrrtt m mnee bun ml lti.it arte bail he. ii guilt) ol laacmnue be- huvnrf, ami Ua peat Inal no ,ii eorra In- gianl-ci- t to bcr, but Hal ibc C "urt gram it t" bnu. mitmnrlnrt ira rp 8urnii rrp ,..., ri.ttt ir,, lit". tirpiaed Tbr deirndant. Key. tirrio B Ju.U ( uo alto brion't cioa bill lor Uiyttrce k, waa Inruierly tba pa.lor of a I'hnreb In Neat Ill-tiIn tint I uiletl Slale Af ut'J an d I U 14 a.nd lo lie, A man of aa 1'Ulnr. alnlitr. la bcr petition aba a.'legea tbel Ith) ItajHiiiileut ba coiuiu lled ajultefv, and been gunty of eioelly aud general uiiM iMidiirt, ol ifvh a ciiarartt-t,i to permanently dtalroe tier bappmcaa mdriit lit e a ero-- a Tbe bill, in I c bar lira Ilia pelitiotirr with aucli in. .lion, ti,,. rutting drlkile and flb.tiMtlY g.iLuu,n the itnuority, a btt were 1'iep.iMl i.i .!, tl, , w a iu. atiire ul- wineii - 11 er Heeea U rn- Court in lrTin- a iltTorrr ait hniavrii mu-b- . by y. U. ii. JuUd by bia huiuJ wile Itrat. tUn wile ol E lb Ju.i.l, lornirr anility. u.l and i.an auih ir luoy. d lie iiiu.-r.lbc hcVt lauJ fci rirciaa ol Near Iforik. Her lu lbc la.bioualilct bo He-- rouifeil, aol ibi.tc toKiitywat til bi r iiiiiuiaie a iui i ti i uBca prououan-'- l btr a woiuau ol lutrnof tabrui, anj when hi r iiurri.ig t"iili pljri wilh Ibn Key. Mr abr at whean luul lihlr., all, ell ile aul 'nail V f IFroiB tb M .al.tippl ( iri.,p, Tridty April Hlh Wc tt.iie.1 yetl. r.l 1 Ileal the rtri-iiH- ' un'iia. nrea ul prfmrrtpiion n frrretl lo, ba l paiar.l Hi monrral rontanliini, wttt a a Buiuliur nf lb Ma, ual.m Ui, H rra.uiiaUoiia. Wr In ll, ye in.l l,j if U4,l III ita tV'tl rrailiii by the neirn.ra an..' nltrt wlntt, katlieata. an-- l that Ibry beef ordered trie lurof D' aliixulur The Ibe a. la ..I I t, tr- lb." emit, tit ion and ky y ia liiiute.1. m mil I ,i.t" t nu Lu r gUI. ol the ininnrily, and Blu-- r 1111,1 V. ".' '.li Tl ,, irre limn nl ll- ronrt.-.n, lie I..-- loan K, a. ana. , aiu igor,ti-l- v wh.i-l- i rttrtpli I by ibr ui.joritytn n pat ail ilila.il oi 1, elibTra. Iba minority in il. Mheiative rniinarU a r lit I r ri'brr-mr'th Uir enona.tr of the aa wkieet If 4 of rrpri-- nt At I he tmie nnrrtr,! D,,-- .1 Ip and apur. In Ua Una! bel.l aimnh ,ii. .miaI H, J'lltilleHii wi , left in (ia laff, r an othrr han.ui.1. t laret.liiiiL And bet alternant but to a rtl.tt him the fonrrrB ii,. W.n.'r'l P mlUpa. lid el nav ng wiinr,.,.,i only portion of the tba parte wi.k 'i b.a m.u.i 11. aru antlreira " Ih fiiiienli.ui of lar, 11, "U lue .J hi 'ta eh i.i ti..! i,r i,k i.nta loirinj wturb Ir.l ta Ihe of the il uo,,B the No rlli. i tie (., im ,n rttremi.i'. five ajiea, an,) whit k reault. d la imi. B.C ni; Btmri ni re. T'ie? tike u;i IP ng. Iter a. inurnment, aa hirre berte at ....... , i,etii. nf "p abieli un.ler'iea Hi rm a fofrrct ttittrnirol uf rt'na In t 'iicrea oa lite luiinelti 4 of t li a ... rranj .nn or, ar. ami re.iiirt it t ha loyieally lintrmnienf. Trie queatlon nf fr nelnif rmfnra Ilia an I t, ;,..! r.rrt. .t out. Time th. attir I nurri.titin, Mr Btrry auhtintrrd tl.t Inllow-In.al ih it, atnee the l'r.-i. m f ta en tiiwi trie which be adtnealed Bl at.iut) IOtllruli4tnaMIII.lt t ol giT.-- i nil er, it .lioui.l he 41. ar .arVw ad it. an nli rrpiri. if. irtM civil or an. ii try la IM M ate I't III Ilea' ,t ul ii.aa. l'i Wo.nl liilriiat II, e tnr l'v..li,nrr, y.dad b a lllitt.a'i ,,f ..tl lira a ...tiiin.tl.e ib. ctll nl 'be..ae.w.b,albi e. in II by 111,. I f ,m.u.m, ..r wan, ae a n. i h iligrtil.l.i al lit leti.te in anr y.urd uir or igtia an f touyrnooit, pitaaure 'l lie - nn r giiun.l Hi y wonhl of retliM-Ibe !,i,re-,,viiiunwry aui. Couktrn.iire, t ottit to nt. re eter ..uu-- . it, of wini ,.r uc,.urriu. in lo e ni ol tin. d. ere. , ,, .ngr.'.a, anu no v III tie tlinr.l , IB lioyrmiuenl of lael ,lgu 4 in r ol il 11II.111 ill llieir r "I .,itrr-il,i- ,r am nan'" d re- I '.'! I ui ri in titie-U. oi at OIl- or Ullj, , I h. t h. r .'ill la. ll t. ttr pir'.-.i.- . ,..,rnof.,a, a .. .r una."t it hv l!ni ,1, I ni r itiln ij ilr or r t n'-iiol nK an- id kl rr b. 0 nur (rty hf a yoteti 'ea iinrua 01 earl b.uir, ma. auctl diahiluy. r T Hat I lMlanli ,, ,..., l..i.i.u - r'l. Tk ,itk fiiutt, A. ril It The K.M aliolt nl I ..ill. I. l III ut t hi, ,.j II.- ba wr I ike lit la- a Itni'L'iilie inn 'i. un. u.i rt.aiaie oil Im K j ui.li. .11 '.' .', an i will, iu u.l r ,l,.tli I, IV, he u nil. I f . IV e .ire llol .11, il ..11. .1 ill 1 line. Ill a ever, at t.i .iui.r.e ll.ii tie run r net .11 til I lie nt.-l he 1. nun .1 Willi Im ::tT aj.ne toil, ly, nr Willi 4 ra.,,11 aal t at 4 Ik lie e eat I, rrtni.ta .ire r ,.leni v i Irin.'i r ttM r l.i It.r I out' tttlolt, ,k.- a l,.,r-I, r a U, re in. p.o, ( I.i t'.r . h ml at in,- p.. in v on aunu ILt i lot.,,u, I,, I. II . i.lr.t'in ; lb- - ir ,la 11a for the ii ni.tiient ,,f 11,. etil. proiHi.it 111 tike tt.t liieiK'i Itif) lem-reh.ll lt, l our. 01 ma In .Ire a r l a. II lor ti. k nil eg a. a prine.t.le, all I Mr 114 ill.lll' .11, U' e.iAo.i.nm m m a m.,i,, rt llv p ,,, I'V I' ' ill ( 1,11 ll, rr. Ir . U.ll.le,. I ,etn ,1 ill. a. Ill, n of liir n pun N'.ri prtT ,, nnvernll lie rnnail- e 'na liienl ua a liali iliette to be rntoreeit evert a le. W.ii. ila a ton ruler! tin luia ,ui.m not la- Mtladeti wiib atiiritl lea l..att In it n ., the d, it hji. , w 1.1 , .,. .. '"ai,' a .'..ii.li.ljte t..r tl... I'r. . tine iiit.-r,1 1, ..an ra., K.t. more than il nt t,. a all u, wbnr aoar,i; a.il appiirt llie K' pu 'ii. an n.'inoi.r. uiu lit ll'tt- -. llie .Uli- Igr II, e II .Ifoitu ir. . V rare tbe baariararal U rk. TkB "llaakHil traalett" I ti l! l.ak in t. and bat lar rang r.nM,4 at alt I ttteialf el (exattella ad II calk-o-r Tbat Iba be b cwLi-.tNa.nf all ti HHi.ilnliil'y aaa waa ta a. mm.. . red at a M ia d lo Ka.l.'iu Bimik'i a k Laa i ih. .In, ad we , re aal waea J. I raaraow, kaavwa aa Mat-Ibr Hi. r. l y. ai,d ,rmi t,i,d II Vt trrvlliff f.'.r. l. Iti luntai'ia, April IT. F ab. aad tkro it . tay la a. aba waa ta llkrifam,., laa-ioo- e beV w i ru. i.l l n.u,.- niilri.il,, d- 'Ura' auiil, I. It, e,, ln a Iwviaitnl l Cw I" u Trt ywrdaf ajt.aaiaa e I a r - k. . " T it . . au ai laa; b'.-oill.d Tlir . a. titut.-n.a- l til ibtoil-If Bliieb o er --e- a 7 a. art i aaaar waa i r aeve 'ta aB a trara. raarrrd - tbaa.! d.ie bn r. ii.,r,-- f in ib.- Uiu. a'ii,a ol Ibr ai.ii iH n tin h.Miib, and f, il. J tbr ninnl. ol all llnt,k nr .bl a aa kaaard. aad nab tbr Ira-- at lie In ,, Ite r da.a.tal rerrth.,,J aeerna I let a t lr tr mi whiei iu miKiai!,tlin-f- t ul ai'lL'Imiaat.ia a' . . ri it i Uit-- a lib uti; akal.ie dn ad, tbit N nib a'r, Ai iki Irut aaall ata tai a,.4 taevd a or he a A v Ibraf C! a. ti I lie il"U ranfaVt la w.k. rTaio id ibr abillue eUtrf. wtin abalj ailiTii L Hii'f a' . t I,. I he. Bcalim rdlLor aptotid Ol tbr b.ajrid d.,d. btaad darartH. lar a4ral at wae a aiaad ie Tba Ua lo Itir rnr. l itiff and d aitia rli.iiof ra.-rel t n llial lie tara r tl 1(1 I r.rerd tbr and tied a bal fv.mrr br bad lo are ftw rranevaJ af lue ral aa M la Mart.eebe 'id t f nat It i lliuht so d'i D'r IU anrr aln.ul arra ta aalar T twj ;rt, atel lte a.t ae ln I a (null Molt ra r aere A rVrr kaar af il tr m laa Ilea, tb- il Hie ii.durn id tbe I ui.m rat .e I rr Boa im o. n. lit c ..ali ;e ilr mm al.oo.d k Imili eti ll,e tw, rarty. aad tl laa tat,., fua- are la a' a. a a raa ta ii, tra..ae ta. raa aa at t a rrtvt.l. l d. vr Tbr Biod IT llial .'i iit tii akil it t'lf a. aal ma lo Mr. any fera re aer, im lung e tat aa rd al ad troea lar hal ra.i ,,f ia. i to uie lo t.e try rravn B.x I','..I murdtr, kate Ih.b kr ap by bin Ueaa. ) eb tbe ra. aai aa taa trwa aaarwartkrd AioooKTaor ae ka aa aaothnr caar of ahip rafrra,., e.MB)t..ee. k to r .u.'l ol IIM l u,U w lu.ln Ibat dn) to lli,, ra.iig loaburktl It aaa ia. aaa. an rk and fa in hull am m In ra Mada d a IWtratrd taba alar, U , tal tar araa-- r w.re ta ii, I Hi of all dn rtit jaroinr aud luriu.l. i g prol'a'.lT .Iml'lial. at ai Meady tort na aad.y tijki. aad aa.e Mr. I.r'tu.a ta.ear. A rnrb raacl. Iroai ( alraila lo Mar m tba M.aJ ka ka. I... a ter u at a I t,i rt be ia Btl A I ll illra, aa are. k'd on tb nrii of I. la hi. Itrao Of airiBiiitiocj lot Ibc raiiai cutiatanl laeuaik t ary raaeea al lar-- Hotet. Bt pr Bad-- I acta; j- a . a r. . aiu. ti in re tl.t b ,1 date don.kDd ibe ci. w look lo la. tr hoa'a. lag in of tbr D'-aad a artrd aat ataaai la a iMk aa erratic . r.aniti to be IV a, .if Lumber. Out of a a.ca fvaaaaa a a iLroata U A Bi.n U.t a l l Bate, km 4. bat. bar il Aa lumh aa wc coudeuis and 11 .,ir. .1 be IL and all Ha ocrutanla anr draaan. Ilia !a ) tra...a tuar a. tre aa. -- a aa ta t h.o ra ot owa. ami Ua lata w ra.ijr of iHil.lical an rn.;rlied laar Baa. la lur tlii or., a-laiad. 4a tuba eat. all .ea taey r. laa. 4 M lu.lt f .l.ivMd. Linatlk itl- la p.M way llral ii aa But aaucb lo n t.rl'u,( I Laa ibr aruviiuoaa wraa Ciaaiad. aad tka eapiai a. Taa ,aa4kr.(w4 l,k, Mr. I.uint and cant (a) tbe K. U rt di.d Tl.ca.ala ilxraaovs .rupoad I b al 1W7 lira nt are of Ibe aaaa aba ' aa laaa araw a. I 4 .. I a. ol Ml. annuM alldroaa IlirmaWar , a. tiea. weae.ry k 'r taa ranae rd Ikear wiia,g Inafbar, bat tin tbat la ao pn rt g in Ma a luv ka and tr,! Al III ,! 'lait "f b.a It. waa njwtrd. at,d Iba d.fiaioe ant aid r a. la avk. aar. taal aiaoraa ih araarainanirMi. aaa ribl W i.air ttiirr aa 1 It III P l 4 d a. I aaana 10 Oraa aula aa lo atbicb of Ibra) abould b h.d.rai rt tt Mrid a aub alrikiat tb eVarajal. I aaw bar biaad Bad B"a r nli- - be but I ilrtl I b ill. d and I raa aa lud lot tl.t otbi-ra- . ll aar aa ta ata. a .va Tba k. aaar. liali. d ia otaiicx In ul. Uaf oa'iTchiatr of Ibr ll a a bru aa ft ambiag taana. aae aa y aad aud raaait bia fate a I k BoaU Bad dilotiBi Luflooa a birr atiud.dlo. I rota . Tbrrr dara afl. r Una bomlili' aarri ta men ta. ,Au . bat bag tba rear eV a . I" ad.iif exliinrlal, arfing ll.r D.ti b of ' thf boat' a( Mabanibo. la Madaaarar B aaaara rd lr rad a bat a anf"-I'rtaiilenl J.iliii.i.ti, wc lip llir lolloaifig: and Ibrrr tbclamial,d aim a.rr kmly rflTi-II.t. .b. bar. a of i i. k im.Ii. ffkr-- H.K-- 1. I d. r. waa I ii.d aa hi aa aiir.l. aad a. at to tuc Fntirb t" brgr-a- t M ... m .1. la lakr aal ih. r'ra. tia.- . ul . ..4 .' Jare ,ima. rAr am war i. . A u- -- 4 tr ai tr Ja aiai.l at d mt.u t ihu butrkara iak .ir n i' Atr tm tyrirr ' rli, a. nvt 'm I Bi,,r la la a, bord. 10 kaaMa. aboat a Biontl. t unity m m 9 ml ta. tlu rtna a bi . a 1. . ir eat-- a Balaam Head ia-- r. uaoa.au o aaaird daauana l.'lt bia bouaa alwaf 11 .a imi 1mi hnrmu air wrtitia. .tn. burr art I tr rat rt gang T'r.r ktw Iravinr b.Mr.d bia Biol'w r. L a hlat nt IV ji ire .11 a p d at a n. ,.!.. I, air-ax l,t,.ii. (Wkaai brd traea ta. traar ifey aadi taa kc. on. aad lao aoaaaiiia. I In r .. irrttl a u B a t.l ba Ilia wile, aamfcrr on. Ib.-t 1. e b Wr J ..aiiet.ii V (A I . Aair W ). and I. nt r r. laiivc i.' .1 at ta '"-- -' t, i. m. -la. al tbr itmr At .T.T'.'Tt-"'-wr,u a "" Taa at Ike gaae aitniant Wir. hmm-I -, th --t k Jt iaana r. 111,1,. I, bat k ui.d Uir um H -. I )i r. txa.aatr a, .t ai rw Mi,r.ji.m L"" a" "rT" b a' n;trt. aad aaaa.ad ad rr-.-'i ia aad rot. Id i ls aawarrr Inm a itbm I, i.un.a art ta.a ia . T .aa bar !.. k"V, ltk the aid x Ibe rvnlire aa antr..i.r May ata Bi tkl tt. aa arc a . im I .. .. Ii.i. a. , f. J . 'a u a a... a a,. a,. in U.iu. aaaa-TVa kakat, are L B II Wi.i, Hi.t in d.ad buui. a u, .1 i.J I.i I ik.' Mr. Truiu ka ae a UBd. Now ar re n.rt any rrxirr pa a aad L . irk k '. Ir. tar 01 the Bioll.t-rberkr.a ra ba. Il.aad to aad .a,' ,'l Mi. lit ai'e. Ibe eldael b.,y. Il.e ti, a. "iiin.ir rvt e Bat a .ar tea ...ui.' r die tbr aad m ( lo he He I. jv , rulail.au, and Iho two aerrala. Tbe yi ui aia.ll.al pariyaiib the l ar M ia. Itml 11 t aaa kaa ataa a Oeea. tar.l 11 c.t bor I M,lr,ai.r raaearrd porr't Laal tag eai bruake aaa Ij 114; ou Iba fl .of a lib bia brad goilig llr... Kim la. ... ,w than mr are In be aal. Ha. aat a 11 l.n.e.l t a. e ra ., 4 "rtAHa' tbr aa' a,i at Cut j. ... Ii. id r.a,oo..!4, bK l,ke ti. ...a. ....... I. 01.. n. n il but uiin.. ut Tbe ana. are atl k a a aa d..rea,.. be Tba t.er wile. r. iatiae, and ibr rotiua luinimalrd I ) Ibr o'b' r ..liuoele ut rbap (if i Varna rai.-t- . l)uy bad lb. It fura ati!l 01. l...iu.- tl al tbry bad h! 1 bey are a rou le of ( ..u Ibe K .irtliweat. aa. Ibe ew it. 1 r 4 ,a tb. tmi- - m a oree Biurd.rrd at ibe aaonirnt o Ib.ir rnura. nee lHul f itlcl;-oand tbe waaly d iff. r ,. at Truiu. Ttne ad IK. gai g bad re-- i a Wn Five balMa. all of tba aaiee uir, and r1d.-.,tl- , r in 'ben I Ibal lb. y b.j I.Mirat - diMbars-al U i.l . af lb.aa ba.a bner.e aa tb diacbarjr.d Irom a r Tuivrr. aerr riir .ri.t frvui ar d.,e .11. . on M"a.lc aid.-- nf Ika qatalnau. Tb y are raavke Itrai.t ir a. a ard. at r eae N ll,r l.ili. a. lu lue in tl r..Bi aaa 1. ',, aa Irt.a ar a aa k' rahr-'- T at t raa. a r ia net ua led bail, tird 10 a Ii atkuia lii,Hi, corrrnl a k blood ibr aanie eiurll. aud ere are ail a. In t i.h a be .bad k. a 4 lia.ata a.ra be I . pl. y oih- - agHB.1 boa- - ia al aatod ia awe M tbt t,i in, p.ro-,Ik. artb. r, Bbilr at bhi p .Hil.jt 11 It a LriHii ibal br kaa a a ta J U.. a.t. r,. p.n. ol ibr l.iati.aa Ibw II la rtrauart.w . I, a utl'tly re.udialr and tl.li.u Uxk al lr. bar a bra: itaa ma..,rrr ould bavr b.t arronudi.brd K tl.e'HjuJ aad natiraiii)" part would a. , aa .' aa i. aad b 1.1.I rbou: 'n.p .N nimr a.arui auiot c tba i, k",u.r or an1 rtainiiir i rau i.iil... it a..u .) Ind ft be :J ri y r. ana raaaxe.. rtrat..aa bee art ib.. I aia a a... 1 I. I H. Ii. int.j.le bair b. n ai w.- on ulhcla ujia tlirli lo . il.ata.l. aa b.aar wr arard a.r I 4t - I r I rion NoU iff bad b. in l.ar... I (l laa' at iitii.nil to i.g an fir lr.ua b wr. ar.4 all d - or br '.d tlr r ad t. ' a w a aa al.lt b cou d ltd to a aolullon taj Ike ar-la.l tl' a rr. ia 1.1 k.a.a.r Ik- . h I'teaalttr. llll t', .. a ,r. a Wa kesd arr tbe .i,., ,, iM and re-,-. r,,, b Bet ea.wrr. Wfc 'r .WPt W.r ia Bit- - "a-eIbe-- klca) l'BealiB) 4 : ''tul. r.tl Ta-- ;- aa-,r., W THI Rt PU3UC A CAMP. nail a. .e .tl.B re. ae w.tla. art a fH-B- , la ..I , r ,, m al a rtp.a.bi.e tad pr,. i... p.. lcwe ae ett.naat la, ba day 1 e.. br ..,IK I a.,jaiU - y U.-- aaa ,f W I ia,,a.. a rt '4ktr. im 4.. ,M iBj f "I -" r b- IM iFroni ten N.w t Uf-.r- f i at Ibr wr, aa d tkatual ru aaar.-- aad i il M aaa . - f eat 4re . , a d Bad Be l.aJra at J. a tm, .i r. p rm akti laa arara. a araad n. .a a.ar-r-ad e Wkal area a. Vy a, a.v- -, I .4 t a ear y ta lar.-Ca rn4 I .ejaa y. r. a pay it a. a arai iae rra. k aal ar J. ff raw ra.rraad avardr a aa r a taa tea a. eat tawl laa la 1 kr 4.at aaa d a t" ar M a ataa . aI aba Bar ta taa aaer at tbe ee-a- . La4 aia aaaeae ay r ejaaat. Be be e h. ar uan wt. ai d a a amrkmg la ikr aa kra 1 TOXPPIET FRACT10U!. Ono of ' '"kaa IMUKOULIO. M nt.w skimks. MiMurii invh. T ,' i ud Hi. of Nc l lia. 1 la Nrw Vnrfc yratrrda. ai ri'. lauiil) a ill w l.at Cut ni.nl ' uai a v i'l- ma" i k. t.. i.u IlK uli II nai' f. la tn liiaii u'm-- i k f laa maaiur Iraaia KIWS AND PERSONAL. cunru nnni'ln'.'"'' To rbrra I'. HAt.AN. MAtiMIAl. OF Ink ( IT CtllbT, Vi Jl. IIOK 4t. n llUr. il I'k.ta A Im bal It la Kitb aonuiitira!. a tHiiiad ljul- l ara.-l- anj H AKTI. K,rLuiw aal hia imtifir ntl ratal In In. . .TIIOVHMM. FilkK lJl;K I.F lilt- of DAILY COURIER i.orisvit.i.r, nm u i:dm;m)ay moi:mn;. aimml jj. YOl.U.Mi: 37. crei. .( ata me weeitly counicn KIUKfiU HB Lt'TIB BKMtar. I Mm. JuJJ ttrttiB.a t)u I be. iral Bight ur wrddin lour be l.ladli aanj lo ttir, dear, t.iu don't want any auoia-r- . aa ! it late. M P. aj " I loautxl Iba ll Naktil.t 1 bad b"d bren aiametl a wr b brlnre I diecjyrrrd bit Iotw ol money; ha did a.il take "dy I tu'iur niuu.-ennuU witit blut .a otu wrj.lin awrrarid)-ibt- f ttiaea lour to tekf our in tlf cata aud InoJ.paeatd IlirougO I Da cnitih wtirrv we wire, be wnutti a.k uie il I ata DungrT hi Back way tbat 1 aaid on, ba- ttfat ba dfl ool want uta to bate ciBea 1 kui Taa IMraauLiar ebartli ai 4 tao aJjuliiioc , ba waa ont of ait) , w If a we gok tu Naeut-illebuildium, at liailiaiuuw, N. V., aaia ournad titouey, and ka borrowed atl Ike moory a bud 1 bad, leaving .i.;rrn. yiwiruajr. Luaa libu tne ..l a tiny. On our arrival . bowe, wnuk lo live ro Krnt'klyn, M. T , for D'AavT Vci.ii'i bra.c wcinb.4 oi 'y kalf an ney. r wnuM a two: or Tear he d. otiora laa I Laa i'uviet'a. tba Larat oa Ii r allow ru" to ride, even if I wrut Irom a...d In. loiinau Turk; bennrr site ily ni.iot fcaian btiidkkii halra of cwioa arcrr ao.d In 1 Inr my lueiduutel rtpt-ii.e- s Yi.rk niaikn Ibr Ni ctuia lu .'in tuany innuiha ttoui the ellt-- le t.l rbcuiUAtiaiii, ri Drlddilbf; Bpaad. rl.'iM but br would nok a low me an luiuricr, we auaia aauaaT aaia j; 11 1 aianrq ma trtt r bid thrm in Ibe bou.c. Uua day, wlirn Inn 1 Baa I allrd Kiaira, Ibr czriiraipat aad lb labor atould ii:k, I Inld Iba tervanl to cntik mi acct he we. o aiej anout aiailT kx bst aib tl that be wtiiiid nnl eel auyl nnrr, ami a, ui I'll U. hi i.l of llart'ord, (aarciru, iaia Inacai to tbr bu'lle II um', wn. re be wa.aet-llilt Uica oa U.4J.'. Urt. F.liuWib U. l ull in a wor.l ae a wilnoul , ai d Hra. A. I w ia api'iiinl' d a.lni'iii- - ran.r ov- -r I.i ie arhurutu on (17 my Inf." hn r.tate, hut M r. Ju.i.l ,l,,l I rtaaieu, la Platti cout. Miaauurl. oa Uui li b Irai. ali llie t. u.i in as, and I msued Ihe laprra alter Mr. M.irgm, ol YaavMi, kiting nblilned tba Jutes P. W billow abol and taiallj wouadfd lkilli tiny bad I'M Blttl dried in latl ti.tnn a fl r, u.ov, d Un- "pr. v.oua o,u. ilnu." , bill we al ita .It It Doarn. on .NisvaU slrrat, llo ettetnpleil til Mr r,.wii., n l. .j .ting n,e reiuirka of Ihe W It ll III .1 'l llnd l.ivitr eale of nooic ol Ibr; rnniicy aa.-j A DaaTwrriTB ovar l oirana loraudo - In Inn una, it" i nl .1 dele. ate in, in T it Hi, to g del, gain 00 Ilia get Ibe but I got on tlie going aral to the par- nnt.a ih-- ir it hy lair, I.Vlit'al vide nl the bt,aao Uonu 4 Inrid.-- ot'ea-.ml III ' lit ItiB 41 I ,y,, itort, lud., on Ibc Hi. b iual., doia; touatd-rablliamgbt Aurr 1 wh.i vk driioui.crii lbc uitni a "aa b4,c, c,,u. lit I mil il bad m ki d Inr Ilia i.mt,rty.unite, aod iafujki. t ne.l ,.f (I,. u.i. e. r .i.!iin,.. in. v I, a auk oT be rt ol lotlt id abieh tnr K ilili, , In ,jr,, lemi'iitilr and cowardly." I tjNikc mil a word In me. arr .ao. P. Eata, a InIho gi "rte thai turn lllttrrl prrviotie iiie.Hin waa bowtTer lue ydi, an Rmrri.r,d and robbrd lu kaaffuaau Itnl MIlRlto. itnkttTHINt a l.til I'l. .,e, tbc attl.oa p'l k Ibe Adopteil by a Cbaae hy Tnie n II in U.i t.ajLlf, Til., a Irw da a aiuca Itiirinj my it kne.a be ouly lH.ui;lit Dad . ,V en, t. II r, Mi Towu.eud eluug. d but y.ile frtvni the a bill ntiiiiid f'f atfla erarkrr, ml loll tint np. w.,l I. ni i in i t, I Tat an llowc iruaa brnjr ou ll.r Naahvillc and incu ol lay limw a ittrrhiaii I, wfirn if galivj kti Ilia alairtiiaktve, il onlrr to iifive In cat lUetn, at 1 neetleal toiuelbing nnurian- IWaiar road, arc ai la.i c.hii;,I.-UxJ- . tud bare a reroueidrniiioii, bul a. a prcreutrd Irom nmlrriub"to a in. 1 anld my jew, iry lo nurifcaa riolbmp tba arerptcd by Prrd'it hloaa. tiKtu lur P'atr llol oti of t,.. mi.aaiigiug tka uir be t a' el In, wha mo,,! for tbe iiitle IttriDg.r. Wn lived in good I Taa feoot-- , on ground k. longine el Tl" on Heron. lll.l'e.l It.tll Ilia urj.o aiiilitar pnu. t.t rtft.nei.lrr, b.irowrU by Barry, with a mo (! ol an aloarly eiiii r nm.rd l.i"crt. I'titt mil. tie lllov, in, ip. t,i Bmcli we turn to "tahlt." loiuyleruarr hue baud, kk rtea tba little bnv Jnrar lirnn,iilo, aaa rol.b.-- of ftJO ir. k'.,lil and Ttie , ll.iaay, r. uol waa I wo aii.l a bail ytaia il age be died, and mil nnri cilkd for im ia irarcaicu aa WMnaaaay mirul. e I. Iba ivy ar- - i.tM llf.iu.rv le ,lr. tidea ollift UotiM.-- guild cotAtldurabla br bothr the. lot in Greenwood Ceint trry ut not paid ricile-ui,,,.1, . ii u. AT LobAkapoBT. lud. ft K i.lte lie in t nnrn daya ac". two rnn- tnr yet: 1 wauled a totnialntie, aud tonka lo ice ,, w'ni Mr. Tnwnend Imtiilretl If the mot ton to Lniu artoul il; ba aaa alwaya au'ry and , on-quarr.-ia"ren pern. le I to pdaBor nirt, Nanbnii ai d oniM-e,m,le . ol tli abusive to uie. ll In prty .li.oai.l.. rrcn. V t. r br apoilt, ab n Ibc lorourr drra a uiaiul aud alio! ,. ,t Mr. ita,,n tii, that lie hoped fha nmtiou ae a Wit, il wul ha by llir lit la ur dtad. BitAB klTentDa. t It of lh,. Uioie in. h ti ion. id, rite e,.. to t' rtnuiu.d r aiiuld priVAil, 44 be had hut Iu Near lljyra, Sua.nutb Reyanlint waa Taa unntrfl tLaf Ibc Niagara aur. l.i lue nl v, and rrquurd lime ui.l atiuo.t an. Ileum-Lr. Jntkl tin one tor d. lit il .III ol Hi, Iriridrr ai.d li.c I'luclnua'l and Covhutb bntc iijuib Ilia aialtrr aud waa refu-eto Irl uie bay and Mire Keytiold rnnii Irnl tital thia draire ll at not .. ll aharrd by tu, f tare ia an a aaf ci.Boiiioa. bav r.V' S lunotbin la our, b .1 le nl llie boum, aud waa prn-- ady tea or rinl- e, alttiouii I bid relu-e- r tun llv a il U.i pol i y orrcct by iboroujb (Aauiiuauoiia. eilinr to n, ,k.' eiime rem 11 ka In mpport nl rak or drink aioce ainemug. He I'm d. til. I' mi ai l give or, aud wbro I w.ul Are AoriiLNra raua ILa reenn.i t, ral nii, a bru be n be .In,, ,!' tt.fiu in I t v( r, ol Alauaoia aid Ily the ey- callid lo order I ayget in tb bit k i ituiu'l it put out nl my rraett. ,,, r , nu i, Abd iiiioriaed llial lbc moIieui.al v wil ia the I ij.j.i r. j ort d..uik.'a lo ilaulillot. ai.ta ami hy luu I t lii ii. In lay the motion It eti a 'nu the ram .lie ol Mirru, luat, I iii the Ann Mater-- Man l ird ua tion bt lore llie iinu.e rum Hit lit raina, aud ry Inei' ka ara to recii.Mder Uuiu ihfl utile, aim a cut ntf ilicatt red Ibal lr Judd and Snauonab wrrw un ir out.., I ,ii pori, i. .ul u. in.r-i- , or u r In.- bai.kr. II I. waa ait k. ry ml nu tto. suAauo-ilnal.r fliti't and m .1 ir,,-e. 'I. tin" le. an .,nn,mil, lull all T'ie tptettion aud wait upon ar.d a ftnaia1 'in; muai be d,a.'. at then put lo Hi Unusa Or. Ju.1,1 vvoiil l slay al bnuie I inn,., ti. iii in, inel, in. n a lii.it laKI'T lilt poviiii. b. 1 i..t bcr, and fnrtnd tn" d'duir it. tried to bave. on llirrv', ui ilmn, and dt ui. d carried. k.. . h, b plot n i.l in tue rv.iiil t I. Tat raiALoi ( u. ludicud lur ur aiurdnr r w nu ui etpluiiiktHiii wall I tr. Ja.ld ahoat hie i no at l vtiy tm. iii toibe muai Uli.li. the Pieaid-laar ell Baa uliing Uir pi tl .t,. ol l.iv.it,,.,, liua, i.e. I L H. Iliactxk. iha nnliti A lew naia ta.i. keeare ftoa-- law. rla Jalt, IU h rr a Ill r, ail f baaa ba lb. A 1 wcul lit talk I -' il u.l loaaid lue, but all..d a.ducar al ri - a f . .Mr. lowuarnd aud oibrra wr rnri. ea ui; Hid delliale f.mu,li, Inr i.u.'. Iite 'fcat Ibal ll.t ru 1. a dn r. ari.l tiimini t lulmtnl Hi . I tin ay. a au.l nave were railed Inrd bun wit i h.iu, ba wnu'd uulabon A ouira. ovil at AHary, N.-1 ..rk. auawer. . am, waa b. ir c a.l.-- a oh 'm,. r. t Ira. iam I'y ga'lor a. an at.it Mir ,1 nut" ur it ' bul I waa g. liner tea, I heard fniilatrpw VVIiiia iiit f InJ rtjtimi niii.it. I,uiidi,,i .nl. all. , abra ol tbt. ...1,party will meot olb r ol Ii. e e 0114 II, el, nimn w it paid n ta ublailit d and aworn. oition of Ibr jur Ii .p. akt, t.f tb. H..t ibe aa't...i.il.a Nik, at . aad aa I an. I .i.aall rut- - a I,,, , . ,,t ,h, iriir I Mr. Ini, ti. and nliirrt taid llial tbey keip. .1 in Ibr parlne, and knew Ibal Ikr. ludd and T.l upirunaa-Fat ia low tlic rui?- lu faal,i,.riiibla rirr ik to I. it t llieu.". t. k livable a,.d .1. wa aa rt Utn i.lli, . Vk lira aa il. I ml thcynuie Iiiim- - and nion. y Ii, riy dn.l l,l. TIlAI lui llibi rt Would be allowed tn it rout nua.uu.iu aete Ino. iiier. nl le t., ,. arc tat q.ianIduarulnraii It. 1 I. .1 r. rti s Ila pun loan m lea, lr. .lud I giro her thnlnailof IL, tr ynlea, bul uo aklnulintt waa pa ft lo lueui .f the in nl ! uj k ta i. u.m jg id t II a.tli wlin k aL.no t, r. ai 4 at .. Im a. t I.i T riuoa of buiicr. marb.:d, rua- l.area, aad rack curt Hit mix , il'J. A W a.i.iii tlir Utile, whii h (ouiiuui I all Ihe time alter in t'v ue euair. . "1 llie p a' 'mill Ii, ... I .1. p . I IIIailnpiy al Jo tbat. lie Ink Biy nunii aud wrnt lo lotigr " Mill! I 1,1 lion, lu filial ll.r n,t...n t kr. Mr Tnwnt. ii.l rota lo a point nf nr,,'r, 1 Niiitalaaak. ; llr ana ( .d i.l ,. i.i iin-.i . ' "ii. t. tall-ni- . it ,.11 f.tr dtrlr.p.-aw. a we ir:ai I him lu ka.. aa of tbr J'olifr rMIII,t. aa 'ae thai III ave ami nay. h .1 be. n t illed lor. aiot,iutii4i etiiuniiiuiealed wnb I ba.. aM. iiiutiuiib taa a re r4 a Taa tiaiTta hicki ( Ibr taatliy of Jolio Hi II. at M I aat it b t.o.ll I. br kit ba ntiin. T.iey .n.er.iniKal nty lotid I tine Tfia tnr cn ti ntui tan ire llie ra. Aud 111. ro la rcrtaiiil) gM,d t'aaoij I. lent rn. Tb.-l- t t.ani'-- are J tr rd aa Ibry a r a . I, kaaaa ta tb- - . era .a .r. I tl i'laiilalion, Maine roiilatinc of laMicr w rial ...I 'l Br tot. lln- - c'l.ur luted llial llt.y li.fl an, and nhligi d I i ii t np nig. ila and ; i dnwu etaira K. ,n I t,ri.ioiirt Tln.Kt ofliciala ra a ..m. r lu bno'Jiar. two aana aad utroa lo Iba rhael lo la lor II eoiutttnui; to cat. t. it d llial Iho llnti-tWaa reaJy lorucar M Um-i aa a w.H knowa tlloll.'ll of t ill. d ill lli.-iil. hi II, ia forty lao l.. t. me fa-akno I I A rim a lvht I anu a aitnten me lotic. II, an laikr'l, w.ir f.t.r-ala I'm Market nim. laie of l.uaiui l.k'a k w Uh a d thai Ihe nil klr l oanten.l a I, axu ar at ia fanr of bavins; Nyr, of K vV, lo bv f jry.iMtu Iba dun,, and id.Ual 0.1a p.nally I Inld Su.annah to leave Kro-iaid Floyd. 'a b-- i I llr aaa Ibr iMaararik, aba I a 4 aa ara-- e a Itwi- - taaa waa uniutl, attd thai tut) t'reiidenl kmw bia my hrniM', aa the ui.l t,oile 1 ail luy liappl-I lo lljrir jiu.iiLii.-btxjriarr of llir Tirtaury, arty rr.tin.' on tin 111. ifbin Tbe TriHed ntai-at at, lue til aat falee. ai Marabat. ai-le a' krt Iba waaaaaf. at. a la ; anc ua I I tail noiliiug but began lo iniir, In-ad oi caailnc Uiatra caai borrow Biare Blua.-all . Ifiand i r- tbr Mrmger irnliireil) movr.l Ihil Ibe live aod bia d. iia't.e Biaaa.d rarruat al. a. Ne irrrmy find lo Ih. e," m l 'ul inio . w,1 aarra've'rd. Joaa Mr. adnayba kltpklii.il 117 tiu lu tbi luiud auoal coaaidrraiMMia tltrlr J ..r bia uupai Im . ,rtoai im.,1 lioiu M,ir.i..ill ho un.- to Hero b1e to 11.. her aj xirit taa. nia In. m.ioi; I went tn taiivoul aaiu, br fr. i...ee ba. aat t. Va A f 'Ira." tu 01. try Apt iu a. uaautnuand aud win-- 1 returned I found k d 1r di.atrliiat Ibairoiily d. .ire it tn buid ap of I ir.1 aad d.dTaoa atirria. aknt Ik e r.a a I ie Ptrrl.lenl llie delefule fr 10 lir J ul I in Hi, In. if y. w.tli Hie J j r lin ked, for Ibc ri.Utilianui.nl of BJUoBal ind lasttn on a .. art .,. til re . atida't.l diaatnaini biau. pal Lira ia ir .i. aa ItufJ f at b' a Ibc pirty u v W.irreu wmi'd aitu lr.iw bta m, ill.. 11, aa be I pe. pe,l thmujli tae k. y hn.e 111111 l.t,u. nil veTrat'Oic jairai, ib conurction al b ibr I", and ciM,eard lb.ir pel aa I u i.a beiore Iiirh all Ifie 10 I lie ailmul. landing Willi lua arm around buAlxiud i..l ar lit.und lo tin! H au . t K.'t lib. . all it tirtl 110 ffire bia h.rn nia'arrd lv oaAajuprt.ur. wb (joauaal te biaa ta Mr low a., nl reai'on.l, ,1, tiat In" e.ir-- d Keyuoid. Tils wilutaa bt re Miaenuab will n jx.Juta. 1 ,l Lrver rm,. nl tbat aaa nl. ta . I It? A I --a Bad , Aaabburac.ot llliooia, and W.U k luijouar-a-n itlimg tor Ihe ecuaure of lue a...eiiiti'y, hut ia a 1 a ut tlir I. a. demandIMI declined tueir poaition 41 u nil and .ul kail ua w 1,1 l, aiwrrml p,Hy rrralrj only f r Ibc j.u'.lit alHiVe, . tbr o'h.r Ibrrr. t bnatt-outrreas aoon. il wa a queation of Trraeily beiarrn ed a.lniiitane-- , but Bia rcliucil. llial fa. I kaalaeur aad I ng rbar. ' ar. la oVr La. ra aad tfiiod kball be pruatltuli-!. I lira the Pretideut and h line. II, aud waa willing 10 lo Ibr ur.a. and ' arrrat. tf and lo.'y. I waleha.1 lor theru tn fouie out; tbey orca-pie- d uie it ta all. II,' hit A Voraa lady brief Bear Roatoa rrcenily Pttit. Tcttrrrar kaaiorar ia ac ax tb. try f 1 aad I arlillradinii t tl any geul.ciuaii (il koure, aad the tue roout tmiit tkea or aia or r lnjucr, aad riafiae. aad kaa lKra.e a (uaal rapaiaJaoa. Be baa an iraiUiaoB of ILi Wkilr Fawn dancrr, Uilrrt att of luy Ul'liTiduaat a a Bat T. t -- a rt tin re waa tu. in ou ib Kadi, al a de, ga tn tbe va ben fti, y eaiuo uul I aaw Ibeui; toon a L. tlu r 4L'i ia attrni,it-Mr. a. B laiKi. r. lAr area neat-- i. araia. liy 'jai; l.uuia-- ' or bcr ftieada dVHtation, and racaivrd a. ruma imci nf the call Inr tbe ayta aud u.iya having r r..aa ra a ma be ran alter lu.; be I" - .ol- ',1. llw II, 'I a.lllllu- In 111) bus ban I tlir priiti .j.i I Ar ' -- . lnjuea," IUt y lie oj jki. 4 to au ol ILa luramatanara wl.lt k bdto IbeerrrW nti roal ti jurHa la tbc jj jIuih,i alueli tbtcauu or ''Dt-n- l A uli'. bet me into my own room, when ha threw . ar tie f .Mr. bun vinl if llir elulila of delealea waa Aa tb. t a.;! aa i .bt. kat ai wr Jilc. ft,d. II tLr roliic I ou.B.uw. i.,i,. ta .pit la ray lace, t tli.ir nt ou ko kba brd, and be waa ao augry and t, 'alive taniinaMtM br.nr tlir oa,ailirH' r t.. d. alapju-Ibal lue on Ibe ura.l; any roulraclaor auri In lbc In he l'.llli:ed by ba i of the lept, iit lib tu rABt il Labbikcb, a touiidrvBian la Ibe I, jm rliapa ILere weie uoiulle-meI weul down lo tra Willi bt" ,. nil.! uol M" ak. lioiu nia. ' '" 4 bardtB, war aaaaaciuai'd in aa all. r war auiU clquralbry would do arrll to raut tl will allien. I wall fuPbra A.c-a fa.. 1 a: g. . ou Aia eidv ol Ibn bnu.e. , rye. tint unihin waa aaid, Satan nab. a blaek I ..1. bi al I. -attBcaa brood ai d Tliitd aur.ta, Troy, N. V, llicra at once r lliry Bill be u'ti lit over Mr. r,iwn.. li,l re,.iued that he did nal 'aat a akre at '. it . t. lite bead of llie laiiie, at rbtuai; ui y Aft .lITOK WAMMU1ID. 10 ha'urday. 10 or alb and bia wiib in he gauged by any tui'tl rnlllt'lupt lllie hiiaiiatid ncyt lo ber. Alter lea I .pokd lo lie aaa brau-Frraw 'be 4aa I'or'aaond'-n- l ahrlnird l,y a Jnt puMir n iit,tij.i,l. l ut j nt a em r iu 11, IlltllV'illial lltllll UoiUtn, Jlld K, v lijf'nu ."p, rry about tuy ircaiuienl, aud 44 I'll p Loll boinbly tiuabcd. u tiua lo tbe niur- artaaa lllarbwae waabari. A, ml a im, 111. caunol carajaE Uic oJiutu tliil ia In ilon Jul ,11ml grnt rveiietnrut iMituht, rtt.ii, Ir tu tne be witlidre aitiirnn; nt'i;ro melody, aeaa at iaa kMtf a- - a a a'aTat " all toad Icrcr. i Oa Monoay aaxMt rlra.-n't I n r nt k. aa Mr ti,,ha I, lu t I'm t Hurry In l,,l.,w, w Ink, llnaever, tbi-u' I'p . nil a U1I1," die , and cnelu ling by uu Lnli:. tlit-t.laic tli. iiim Iv.a lunly and K A. Ib Iiotitbr. late ul tbe lua aeal, lie.lieiii.iiii, y.ol, ul.y lluliiirf a poor lame utan al tke deot, ead prtiieii-iei.Tbi EiDKaLa claim Uiat lacr Ibc rknae of tbr , ir k.uiu.kaa ea-- d at a tree. ......... T llie mi 1 itrt ad lua " uuir u, quarrly og the r. rord. eI wnh hi dale, Ver.ail.ea kratatky. war taMaiaar a.ng lWnv.i ki'iu. aitiror .Monday. Ibry kava tuada ..I A ana iistii. aui.'U, a wttur IB e.eie--pi-- 1. leiil a au k it at i a at La Mr U..l,'ll fun art, an o a qU'l'Inn of r in Tlr course of tbr Cumuiiationrrk and ll.r at txt oti bia Bay to aiat wilt, a auk an a a Canag a eanvaae of ibe Henate aa aatiafl.-tbcin Ibat tar ra tea a a, a t rr t. t.a . .b- - . .T ."a Hu.aonuh uaed to cad me a ''aha devil" In latin- II14I havini hern prtv for rt a rat public f. tliu br aaa a urk.d bf Ibrrr aara asd a.aar Mil Ibroc KFabhcaa 1.4 br le nt, lnai.it lue ..p un aa- br . ajraiuai wraaiora will afc'uul I ui in Laa .t.il.ali y tbr ne.i uf my la unhand aud Bin no tlttl . hu a 11 baid y BAAta of lb jircat nt I ",! .i . 1 Wee.a-.r- 4 nut" g. d lulo aa aliry whore tkry rob tad t a f alnaartat..f ai..w lr- ' i. tin.ua nit.i.ve t. al laal I went to Work in Nalutu'a iruiiiilcd Mayor lou,j ,ul o lakr Ike onitctuitT, abirk arc 1.1I ua ol Inl tbao Ibc buuibt ulaiia. at d w,,uni aaa wh, in, r lbe B.RRIN C0U.1TT ITEMS. r w aa ra a a ri .. ,il ,1.4 II la. ill til llrioirliltlli BiaeoMr r'l d rtrg ai d a at 11. upon the diaqiia'irleaiioa clAua.t wad ntn p .airt laeror, in Mai arrrei, an aa In eurired to tLrure acqolUal. ork. . lourae tic I,j iu.l,ialo.l, Ul.ca- get tliiUi'. aim I uee.iej. nit hiuband I011I i.f.a a a rt.t.M U. in u i.u.' tue K k. I I y iik. Tek."tril'-aa definite aud Ronl' eaaa ao , rat p rl. I h Iiuaiki lb Lnu.a.ule o.oi.r.l niorn- - I injr be Bill be tualaiut d by tbr .coj lc. 1 AtIt. Pac-l- Minaraota, aarly y, al tar e .i.ia: Autbo i but eeneed Iroaa I coul.l uol .lay at Lie boute aad I nt Preaiitrut rapou'tt-,b intl II a ig. iare 'I .1 laa ear .1 aa lar rat aaa tieat br cua d wot m. . . r, I't k I'Ub.lug, l.bVttnivt, kf , April Jl, (tild,. like, Luc Mclvubia IiihIi,! lour atory rtoua build I'll. I work in tue laelotv; I lueik woik bnu,r, and . - 11 'n lu I hit be U u UJuib Then, ir, rinitiliil. il Mr. Alton, I am to bat tbr I'olli-- r lb. a arm af oi.rr,ai.d ibr rec a Bia kr tbr r r- it b r etr. ---- i t.'.aaar." , I. muuus Monday hring; toimiy f,,Uil d.iy tuiny fnrlia le uie ruunm; tba rwina r- - 4 br-ta4 nr. uifether witk Mra. Jobnatoa'a brack board b., a. nudeielatil I Hal 11,10 ty uiur huiidiediua lit ayrrc In aun,oii Cotuoiiaaiout-tbat Ibr npr. lie aotia.d tar p., lice af tke afa-- aaa a'a 1,1 he a tanna irtnu Mi,' t'liuniry w. tiio-- a ak ae ae-- at.V-- at . r i. I , ( a a a. whn were eilta ue ol M.a-i.- a pni tn luacb.iias, ua it made toil uincb uoiatr; I tlnAiiy lj; fcoueeaud Ibrre fraoic bulldiruf, taiocxidiiwu, L), ojocrjiy v Bouid loltrau- tbrrn lu (rifiiij; tbey aire at our II rar ao a. ar I . v. .( f a aae tai. aa I. II .a- -. t M. A t.. n rd tbat aaael Iba loan .blear l b. re,l iu .111.nl knot., w re ure Im ligilde 10 nllli"-- , aud bavt nn b it aud went lo Urovklyu, etnere 1 peddlcj taa oritui of ibr Arc ir aukuiowti. Iam, (llM.utai, lb luflucurt-ur U"aa at .. t. -- ... .. t P t nut l. y dn of tbrir j.oaii,nna to ai a. ouLdrria tr.-longer any tutireak tu I liv guvrruiuenl aucb tmiu door lo door a bair prepaialiua, lo at. Mtkiaaef ni.oa i iMr-a km a. a a- -t e UAurance, ,s l",mj r. l, P...U. rrjvariU 1 br jaiaer and j,aalc aa. amranda alo. h were If nig tli e.ier, wr are oul ol place ben, we clique. ed THI Kl ki t 4 kl It, a..,. a as. .rvrti.ae. a 1 na I a a.,4 r farm rinaiwaii, wbo a hot and killed Harry ar I gif'd hy remaining-- aud I b.r oue A wowv aTABaau. lake, from Mr Iloatbr are at ao rale, to ai y oat whi, Ii mult" Ita a.ly.-nW ibf.BA ni.-h. in vv a tbe la .a. a or t the . HI b..a 4 a a ta d'.aa 4 n li r luy reaiu limn. . ba aaa. a. 4 law duya Aaaox ibIiob. but biroreif and br will br tbankiul lor tk.tr aua.'bran. oa Cedar nrurt, Naabvillc, l oalrdi-ratlirartolrBl room: Su.tan- I went into Ju.ld't ilreping l a. u It a.... til tv inoaa IU loa, all. iu tb, ey tinU.y tamlni " nt1. uIio.iIy holPvuaiiug lb tiircualtin In the ball, Mr. waa arraigned briora t'oaniineaiouar laaaaa ' Tba tueeUiiat of tbia body at tbe rouit- dw nab waa makiuic up kia brd; nke a id, "wbak tM loitu ant, k as ill uu. tbr poau.ttee. tiryalaied Ibal be Wat liilnfiued ibitC'ipt. am you doing y, un Ii 11,,' itiln U'liinu aobdayaniri,ooo.OB U. ckarjf. of murder, and noU6( iu I bia room get out ol it." 1 b. ior llm eirly ijbl .a Bill attiDdrJ, Afur A Kaeiaa waa ami. .1, and iu wailin tor lniu u It la ui'l in. y Bt'l eerrtulil. d bave a mm b better to he 1'lt'U I't a U.i U llir Salt lie It I if. J lav 01 ilitu. krqatiiad. il Laving bees aroicu Ibat I he kiliibti Ik rt aaa -- Latal weak a . aaavrd Ca1.1l.1l. Tbix be waa aurcd by a replied, "1 llar tranaaatton ol tome butm-a- , aad Ua atihere th m you bate, lor I am bit lawful w utii r.nt.-.i11.1111 ul Ilia Piia.,1. ul 41 llie .'r ite v ar.l, ind Hi. ti i I ml hr r' eyr, KtKTUCKT MtWle eo. b. wbo le a raving au.L lar . waalouc in by or nud ul (apt. T. a not Ibe Ibal be in I In: lo. lowing, older: Mlluni til of a Dun. tier of lii w Uarmbrra, a wile, and yoa arc wok." Sua rint loward wbcrx' lUey e tua a aa tt.iioa.. .. 14 h. of tbe ity oert. a.at u, lar l.trea Luaattt tied to reapolid to bia luvitallou lin t of- - rue, A 1 aaid lo bcr, of jiterona corcrint; a ajiarc of twalrc aud began ko bit nia, when al ia k 11 ll I lita.it e. P.iaT rraoiutltHi aa ifluittcd dlrortituF Ike Ekcu k. k. k "I Tb.l I, aud bu bad DolUiu; tuilbcf lo fay to i'. a 'Aa I ' I e4 aaa. ia ar at ea tA A.T'etn.al aaterdat lar rfj rt baa ta gn : 11 a j Baaaaat.d aatarral ,.iarr ba itai aud a baH Billra ta leiicib. aud "ynu navr bit me one l.ninlU o." 1 tU ppeil IB baata f iu. livr (;.,inuiiflrr to ,rt ,are an adJnak I Ibr liig tbe brgrn in rkt ge mattied will, I, oa. Into the bull, M.iaaui'ab tauiiiinaT lua with ..a, Fieeadlb, paaard aver Wellavllle, Tioca couuty. ta aa' f arm.' la. ft aid 1'e'i.a,. and a f be tbaa k be aaa iaaaa af lull ri.to, it Ibemj wnr.la: re 1, .l wkerVaa) I lb ta of llir aiina aad olj--t"I dare ynu lo cotua hack Bare Uaat Ibr bap, rial wdi at rrraard to men. jl'ecLrylnnia, oi.e tUi laal Bat ik. 1b lurk, la public, adTMiie be d bird., a.bre r. p ... ii .Ijoiii iiineut of the I or.yeul um, you aooiber p.,11 the n'aiu H you do, I will g',t A ru.e waa yeat.rdjy . ol lb Aaaorutioo, and ?.i I Ibt ir aid and rami latbetiit 1 wcuk lo my room, look a pair ot ntotuly llonr, K rv.uib M,, 11, of tne !' bt at bia iirl I ) irry atfl Townee, id paaaed r ich nth, r, aud pr ling." ourt agamal tbr tvaimvakraevwl ad tar Fatea to r'lanir bow." no alt. rra'lnn tonk pi ice Inn h. r llittt aome put lliein In uiy poek.'t, aud Irar-- . it . la ItbiatitM ia. r..l"d A.ylora la time ciier at y kr rriaaid to I'e.B alh fit rt" liy t'ie - ..- il. K I l I tie e..y au.l boldly walked lulo 'tieriHitu wbera lre"t i.rvaaloea tai eainlriB'.! 1 I Thm aaa at jiraaent 4 IU churcheaof all do or trcon.ril'ti c of'rx g, ntlt lorn, waa ap rr.ri. anaiiiac Tbe argro aaa jat la ta- cai. l 11 wailinjiu SUu l be nl, p'i I ol kapl. Town.-eWaa. aafl, "You baye come, 4 a1 tu ra 11, uomiLaiKi.a in N, )trk. wiib arr omBiortaiiont I iOinlcd to ronl, r llh and aaeirl tin- Ik h i aadywB'Bc tar ban raoea. and baa tBit,t-- ail oat tbe I ipilol y4"l, w,an it tn ailaek Mr. Harry, b.ek, bave ynu" 1 made no reply; lay Uln.d an . ru 1 ruiin-- hi jor XJAXi baraoaa. Ibraaerairr attriaoaocc for lu prrtrc-tinft.r--r- g tbrir arran-.-- i an nta to dt toialc Frat.kl.vt at i ltia.t. I wouij y ma np what Mr. Mnrgau thai ba lo ir biiJi t inr Il.e cub. be ard a aaaare tdl. V bat d. tul., a.1.1 bul laid III kite niorntUiX debate. im anl what waa melulagain. leMf rva me1 one blow,do andana tbe bolr tity do.a out leavd l.W.JlkU Bbilc ibc (lit Ciinli-.a- f rata rravrt lb t aa 1111 I , mi yntwa-aaa i.n.a' t .an bar laa 0'iarytllg bil I'.ia above pealuoa can ILa aa'bari'iee a..k. of k ra if tb. otal of rraiaraad txctaional rLurtborra aaay aur tb Mnruun, ba appriiaA-h.-ae ia dee P aue did ao, 1 pul lay baud ia niy po kel with-uuh'lu and aaid: "1 w t . ra 'be a ma) Mat I 4 aucb titur na ai a ea 4 tu. i i al lit i,iutlt'litiu tbe Udn ul da fiiate Ivnriaa and Aayiaaa ma ba l.kr kiar eu t you to uu.lcrti.tiid, air, li it I luaaut every be rek Baud al D.OuO, ar aa ib. Matr-aa- d roiiimoiiou, au 1 look oul Iba l r lr. I oi l!ie cblite at aebre-iht tul .i ..ttol.ajrx ivaii-.luv coiDinlllrr, wlil'.U con. lata of Major Caa-- are of tmju.-u- orrarr.ti UliMKly Judd nr. I I aaid when I denounced your moliou (.bowing a pair about Ihe me.) atd tiar qaratarrt ..... . j 41iai.iloB. ad Ui ifiee ia. . ta tb aaa-a' to.au id kr -l CaaOoiao, Mjjiar Kubarda, tul. Haar lrd, a. anaaiait taaaot be art at huae, ciitili'iupublf? and cowardly. uai Ihe iair. A the raiard her rm tbe I la Joaaaoa county. Kanaaa, oa Ibe farm of ad tb' Ulata. 'B ed tar Ibr- Ll waa proceeding 1,1 reply Mr vtor.-ilima, I diuto, (.howinc tbat (be IhruAt Mr. Hunt, C'j'laiu and Mr. W ib- - kafr it, me coiuibulI' y. Air. lieoraja Tuckar. la a quarry yielding aluioat kV oil, til. iowuacud, all I bate lo ray to yon tlie ac aaoia tgnu.l tbe 'oreariu. ) 1 bey aaid of MJ. I jili. tun, a ill nirt'l at tbr or Inribaonible qiunimee af alonra, Irint ait yoa were a guiiiiennn SVhcu 1 taw tbe bliHfl I cit red aa artery. tii.it kiana ma Incbea to iwelvc uacaaa equare. aad Irota kar to I man, No. IS Center tlrvt t, Iblt luiiruinir at V Illl kroft-- ri Irara Ibat Mr II Wm laa Ii t a aarat taaa.a.a laaaartf. aad II The teiiliu.e waa cut abort by Mr. Towa- - flow 1 lell grait ly relieved, aa 1 baye dona Paal b aaaaubalrd deal a.,ibrr-- aad lltatkley Terrtkly b wider of be Cheat Nracomb. ol ILia ally, kaa purrbaaxd litrtb I a(4 trl I o'rlut i l il.ii piii bnu in tba ujoiitu, ever tinea. twrlrc lect long, all iquarcd Bill) aloaoat Barban- k. .era it t aat ( -- rt I b.te bar I taa.. bin Itaee liwea lb K. K. K.fl Tba Itarwe-M. I.l. Thra oceiirrrd bttwrtn the Caidlnl gala cai larecaaaoB axl rcaaj t ba put mi o ibc waila Mr. Judd waa ttkca l.K kod ap and kept a boeae. ,., wM AtUr lac diaeuj-e.oof aome q mat mm --va".I Me allkiua b.a prt ajnaaa aadd la lli.i aaiia aa Ta.aear. A L W MirT im! y.ir'i 114 Ar Hie " . lint nine ,a end Ih eiilraiica alea. The crowd lin n priaourr in a room tu lbe bouc. Tury bad laiartra Rrtraiied. hUKkinga." a ae a- -a Tbr pwrcbua waa Btaar be of kulldiLa. rf a.iaii,. rd tta Maftar of lb rt r It a dU'gr'i II relative to aiueiidmeiita of Ibr ti . True and iFruat ia tat. Low ftetaubiuaa kuklut.a The rueli d toward lbe pert lea, aod criee nf no rook at th.t lima except ...4 1. N.womb lor A T a raarl, ibr weal by d y ttnrg-.iIb Ixiaau. Mae... Mondaj, Lbc arran old Ibr .1. b i.tlier aud tr. at tkn. rry aekrd me ll 1 waa In ear ara I were Beartk. r mnTed to the ato t .iLtia. '& Att'llrntt We 4hi 111 Ihe B'.fl I tr. t .111 Atrati.n. au adyourninent waa bad. ada aincbalit al Hew atk Cly llwillarrr. 1 fcrtil MaiwacbUM-lteo. k.. wbilo I tto "ra.l as Inllnaed hy Tnwn.cnd, who rr marked about making aa application (or a dirorre. Pi a "W 'l r.viairit erlrbrau-- tbetr pinm. e Wat beer ta, w e e l wi .ua 10 r. eot.l lot no. nor We bl.d. rklai.d kniur uif lit call, lot ban M a ff .. k. Bi. uiIm red tbat "Vi Llir bior king. ' br. a mt aaaa- I no iu tilt r aa being; ,y ataiidi-14- , Ibrrr will he no replied, "Ynu wril uiid out wbek 1 mean "in ! I ttr b.m. t liv Mlottinig . batik al Li t c a. a BBrmoraMiasarcli Ibrotagb Baluaaon br a pirad g.a. ia la I f .,,! ly ha va already been ma le upon 1br AaMM-il rrue lle.u.k taktur utraa un.a at arv.rr fair at M out of hrrr." r perry .', and a, prt In ud tu Ugble kba cowatdiy puipy wou k be Hi," aud worn I once bonlt-r- , ao oration from Ot a. a V, I .rk. V and a The a.. .4.1 Uai. upon pnlii.l M n.an a wlnekcra. Mnr- - aaid Trry It troubled tba doctor I l.iu abii b liuvt- tu rn j.r.,in,.l ly mi t. be waa at., raa. I Wrnl.rl did aot lea tin pat.lic arboola brld a holiday, aad tai tor ll.r ar Aa MAfnle aoia saaard N R pa ia at ' I t ae nn ii. gr-- .aid gtia rule, a nia trea, rautrtraitig to iowii- - uiunb, wbiek "lb y am u, glni ploauted tt I lae at. a 'Be ..-- a . re Mi. I Ink ata ol I ir auweiut paid lot Liu., but baac carry rra.. la b g o. tally would ba va punid . crr rt.ai tbat iiU'-nai at ta"-- , aa tie.; ii ilty ga" a at. .1 alio . a. an ud, "yoa arc ariiieii, an. n. M BAD . ka ANDOiaoBIt TEA. re Hal Ii look a ruaad rata ta It, date lar ap tbrr la ! a a i I. Li I b. arn ' In ibe er irbra 100. a In Peaee- I t a fri i, . jajnat it. I, "WIIB ft. ing an4 raa. at. a; IMab b a a 1 bad Dot euihVlrul bed clothing; lain Ui an wlib bia lavarllr bar. u .le tie 11 d. y am u.oigiiy loud A I xi k Do jaip r aaya: "A yonag lady ah a wr ba ui k'r interfered, and nnl Ling lurtbrr look at at aad tbe c i. a.a ata al ai a. etit. Tke H ay Ike ily Maury d.oa a. toll Judo; no more cauie fi mt; a goou I u . r. at k: bia i'o Irara I'.at Mr. lM-a between III Ian lit a. wrltl, u a . a "B A" faea t aaa n ada. kl ......I " l.lilr voluuir oti oiaay Pie-1- Tbr m:ide in Ibe huh ,n nl it wit mine before I mirriediba a .e ,lo poor B gg ra Preatnlty, howryer, Mr, Biat.L rt.ant tr.av la lor r IB - taaria. ,t,. .. .1 .11. di Mtrbi oa urcunf at a lauiul aa dorrribra ' KI oil It.' IhiA pi til Ur ut of Hie (' mveul'i'U, caiua dnwa Irtnu tba laid Judd; Judd and Mjnanriah have Iba bed-- d raimuul "I'ulile.il j," ta, ii ntl may lar found lad a bo, like Bianv ol bcr routry ng una, lor ail 1 kuow; 1 went down ataira ,1 k. Wliile c ir lioiu i'i. Hill. Mr. lowiucu.l appmui bid bnu, and rrf ilr (uiral aVilla.r bar a"Tl.e in tlie C ot kit at ll.ii- mottling, ill rlartlc tin m, belweaa 11 aud 1J uc U'ghl in greal a 4 - r. aroraiai, waa eery brauniul, hut the wril iilial iu, 1 i.b lull In 11111I. ralaud ,'eliH-ka. rn,.. ah, wail 0 .1,11 he alartid t a. w I n ol rare 1. w.n . .nr. . ran I bad Let n working tbat day la Na-pulil.e. Wc bavt tilteti bfjfd vague mm., - .k br d..iu "1 Ulr,'' raa PaankaM llaaa Pra.la. a , iu paaiug a bowl o: I'll JU'l.ua mall uieeut wuallauid lu lbe Cinveutiou g ihr'Higi. Iroaa F...bt."bik tnt.ar4.a tkau't bwnp aklrt laetory; tba rirrciae 1caused k. Baaai. ' k urf nt'Ttiing b.rjTnu aud eorrui'ii. iu aui iri our city Tbr 1. ,ev.ra.alk.l Ibr Yl.k" b. lit' Call, d out llilou i. 1 irritial Went l Judd, Inr knew rriaaa car. Iei rr.4 -- auai nun," t.Mr. Kl. too replied that be did ant know me gnat pain; ba lb. I ."W bg aaar.bj paraarar tat .a.t .fli' i ilt but r .111 ' t uiililc la. la ait liua pre ber," by I'lital nitty lu aiu'i ibry aLi.mjr' " wutre 10 Dud kiui at tual bour,ABd fouud Bint tbr IbrtHI. k lion. anal ne rv'etrcd. e trawb.--. a nl b I nr Ir, l,i r. dnr llie ml nl Until' It Peaked II ui- - lo ua lo C niai.d nit d, and ruutii'U, it Mr 1 00. a few dtvr finer, (a pniniml hi. (Inper in Fir- - and !iiailiiatt ecaled around a table; I told la laa Mr. Towiu-riid- , , win, it now arr atfiirdnif a If tier ' bibb a IV. rrade-- d laar lb told L.iu Ibal bo lud, in ay-i- htm I hid co tne down t.t gel acme miaatard; a .d aa a.,y ol . Nucrtite prououncud lu a pe.itiirt, ri ir urum and lboruk'b qua ill ol nil 411.1 4 11 d f I, II till ll y I t!4B W If B gU.tou'e hice, JoUaa . a,-- a I. Judd aaid be did aol know anything; about aba ka.a Ja." fa.i rHr 11 ib I ob. n, I'rulrMta- - d raui I '"tilik. I ' lie didn't know. la tot ot .nu Anna: hat Ibr a,oreui. Bt waa hot li'.u by llie Council ol tbi- tin 1, r iu I ., tl at h. g m 'i.iu il .a. I.. rt nut ry baa gb acl.i,,.iidk.kii t'b.bl net ttrtirk bint, and ra auy mua'axd, aud ordered Ime ap alalia; 1 lucre pou uocea'lul Tbr rrb-- n ia Pa bia bare Jiro. Ul b. en ner.teil tier. , ll Itopt ellm Tlir ibii.i; ha waa tick; Judd a vry lu j I k, but bu.vaage tor milliard, waa 111 ttiu act ag un ulrd that blow at loaii.cud a mrai. a ilk gr.ai .uiaa. la tb t. .c Lai tv b 4' ar aw .4 ire . rtk, ii ut lr III. perl ;tl loll lo t'oll tblarool Iron. Nrjjrrlr, nadrr UiJ email a Hoi ll It la miatv ptitil,. of it ji'auul i.iu Ibe wrti M. yer il ollu r blowa mil thai it 1 worked la Ni'han'a lac I, ry i . ug In.'. . at boul. of ll.r til y. a ,,i loraa a. w el... a ia aaa rear. ul drawing a cowhide. il in the r ulr. .ii, w n.v-- ia annul louil alay kick lor ail ka cared; I waa welco of 1,7, and procaiuard Urua Prortabxial Hicai belaecn the piirtnm, when ariti.pliinr llti,lu-atrL.k.,1. b It c.,luuiiM Mr 4 tball bare Ir.anl lb baa aa me iiiui;er boille; I aaid, "llow naip Ii i.lli. r, on tell IIio enlverl ouiaidu ot at M. wa burn ll.o. of Ibc Col kile lo r.l.cit tliiiiiai ltt a. r. r 7 ''l.i ttt, lie Capitol gale liiwiiat-iitftu' upiar wem and Su.aonah look; you lin k aa kl ynuI A coanuMitily kaoaa aa Ibe man o' aaa lata ra. ktaveu ail la . 4n. a. 11 tying, a Inne.-,1 t, .lit., a Ib il i,.-- l. Ih Ki..i.,,i'iI-tinii h ii.ite ttnni one tide rauxhl emoting gtugerolaud raebe.1 and love," in 4 a b.a Bar ti.id, aaa c.piurcd ui ht liua, Aia ,a day ar t.a.4 lulo iba ba up Ibe I I lie eulverl, imi hia It II hind loo-he hi, I at the lu ill, l lil , 1. a b.- Ilay. tar It a Ii ia u at.4 a fcilf fart bun i'.:glt"tiou loiupieteiy in bia paaer, bul rnuiu, boiled tuu door, ut. a an tne giugrr 1 it i, I llie Pine gra. fiml-A tl.r W b iBtT'-a- bt tuea mi I rarone.a. a ill. tnt, T lip to tin, and i au, id, aud Ibrn rrluid lo UIT own room; Ikbi I. t n, ,e aaiernw ul Ibn advantage rr. at ruri.wita. ba In avail u.iu-e- ll in toe p. a ea a a. til re u.l ii.' i t our rraiHTt wit) at rmedlo be tba tlindajd medi-iilr,.ia I be Hig b.tn taau.m.d l. Lui.diuda. lie waa doub - I Udie bate, a are rtiut-alal tint II gt III 1 I Ila Ul. eti ll enn ul, at waa In beetia cled Wat 'jmger tea bouae. iu tbe I h.T , .IUIl.ll. lb.' Ihl.r ll la. J.a mil tkn .1... k. IV W l al.ln I, ol Intitua gr..al, au,l aveiiied likely lo rcauil in a gener araaoioaa inland by u, I' I .K'p iniiii d lo incil at I ate 11,11 011 aiorai. and bav I I.I al tow. lliroug'l Ibe ci rtioua, b itrirr, ol bur,;, li n lie enlilil V, J..I, I . Ul and kia J .1. . t.e arr r. bat bia re. k iuu g. u aiiuekaiir. aud er.piiied II.Kin f f. al 4 il'rl Kk, Itrr llir pu'l .ay .a Ibe 11 puly beriite kkiln, lirr.lt, and U .liin-o- u t tag, a tiiuiaiod b. tl 4, 4 tthanne Tint W ,i. Doyle, acbambcrrJiefl, Iralirlrd tl.r ie t biunaelt, .0 tna bia nparr waa eaay rr fat, ia tke f' f I ! derotaLiug Ibc l.ouledrmli guv. a ,l.i 0 ,a. r. Milliner, and nthera ol lb. I. ,1 tiy Hj d el ii.,1 ten, and lua .i. 1 waagmu a. into Mre. Judd a ,1 l.y a II 4'itretbria art ibrrr anmar patii-b'.R.t.la'' i.l n. grnee I.i b the un itary, Uie paritr w. re Aaoau tub diiapiuatrd . teiau. quarter.! at ai pjr4. k IK pante I tud or- - "One uiornliu uaaunah waa 1.1.1 emuiag oul or Haa afaav. 1.1 ,. . a. ill'f HHInil ml -i W aeytTl im .111, wbeu nl lit l. II tbe HiKi l d.a Intra idea, la l aria, 1. ona alio lorl kilkillt eta.rtli, wee atkr.d n't lle'l.oa 1 bated.;. I r aa, ant rwiertkat 4W a meg. kiB-.f1 a. at' cud w lured. 1 'piaulaae a. ni, til atoie nci ioril.1, .. 'an. I bad a cfcaure 10 eoc, I r. ml Ilirlr lrlinda In lb country I Tb. y Una tut liou lor n irmly bjr tba blowbuar are aa.utrd b lliaii any tlal baa t.;l-by Iba i ily Maiahal, auid Marcua' room, nd Bp ad a .t,l tea at both rreatod lu d .11.,, I, r . I Mr, k la. k. " i I kA Mat aaw Minna wiib aotu.BC f mc.a k'.l Ibr f iaeitU,. y atv.ra. yat. w ild Ibtm on Kiturday b, II In ni.wer at teu o iiftt in la moniing f )OC Lit: baa bttaa aa kaeaanr of tb k.apital I. n. ie at percent bat. atta, in m perku'B. ia in. 1. that b.ei. n ! mrul, wbu.1 1 aupiKna b. al.i atantlmc oa p ar Aim ut uigiiiiu l lite w in.l. r iinnii ... . . in, I r. .(nil 1 be dull, ultT, we will add, waa a prnonal room , tbr ma.a of 11,,'tr a. ,irfa'.&b tan iin-n11. var. A Baao a bo baa parrwd Hie I uiajr lie abl aparr Itio at ret pi 'ink-nnut alt aorta nf lent ."ne -- frr Iha. 1 toia ,h. I apt. I owiimuiI, wlm waa an .ti'e'rt -I tie-abort Mr I. a du niaInr bttwr.n i tit. b.r i.i. d ani r. jre. ut "jourutyof In01 a century In. y at ari.ri .' ir. A , lo nia c fm .,i In er tu lie f tb tai army in.l uol a "S..UIU-- . iv rv nun d.tn k iu h.i.tu lbe prnlIII r In .11. About It- , WltBoul l'gr l r. runilv a phi boult'Uou. frd-- , i. lore l,.u' I. .1 i.'.t ol lln-ibad tage Mir ta la iiuii ila. t'riIoti. M.C. Kctr, tlir y.re ai.b- and tb aval tnrnrall libra, tera ia Ibr I. a .i. .fit', ), ami tna tula.' m.tta. 1111 re he trcD hrf Hia count- - link and lo-and, al'boU'L je rlo'ni.iu; ia A baanc I V.V. .1 .1 o,i.,.l.. ,1 r. una. ntative illl 01,1't'i" If'ln I..11 g I II rdi..ait.li aaya ibal a a, an by il hlllltl. ( llirt'tigtmul wae prompt, d hy bia own bigb allerwartlr, fat baaer. llie hor I a. t et.4 tea, oi, i I.a llol. y aaa killta an M.aatUy Ibe New All.al.y pM'nel. la. i at l.auic of N. a af aba 1 . 1 at p.a'iy their I et nl bt'tmr, iiinullu' need by lliu enunael j .aa 'at.a 1. I" f't't "T ) a ae a tu on'tl or two alter Ibal ade her. iiii ml. r. can it, 11,. p a,. 11.. m.vrnii- i- at t.ma hprtnga, by tbr aiaii Iraiu 01 Urdjv. wl.it b waa uuoiii;lil, ol ulliera. He bore h ni IL Lai tkLeu advauU- -i of Ibr lull alia- lo lottow ibtaif tkrw.-kotm.d I i.k It gallanllv. .a. . . II la uul tue ibal lbe IK Ul . lar . It A l . K H , a be wee Irylnt lo cr.itr a m 4 Bia. a tort. It r btn.. at.4 unuiieiy btltag lb.i. - a- I a bru id. A ti at il. r " al oc.rr.'.r.lH!kl i.ro-e- t d.uta In lay nl liH'k any I irltn r purl In the alli.iy lliau bridge abrad of lbc train, li t buniprr ol in waa away, 1 baye Bern Siaatunab aud tu .ri kk 1, ig , ll.ii t aad p ea. 't nt at t'. r ill-- . p. a l a h, at, nl l.i i.l aa a tie vy And ibe g tl 111a lia.iieii-t- . .,I will add Dial it to bia btrldt. al. a coBia out ol Ibe k ne neu. atrikiug aad I brae 1. t.l. bits down aa ba gie eertn-erngiar h , Ii ,pi ti le,l ..t.r an Id a ol la ol more than tin y rc,'r. t tlie caute wl.ii ti led to l .. w a w, r. would dance what aba called Iba 'Highland rt..,.- M l,, I brL, kulibg btm luatanl y. 1 in Oaiii.ru. ut l.lci-ma Inal haa e t tall grratuee id y.u.avtl.e lu a dramem Brp.il, a.4 Kiiug' She generally danced Ik alone. 1 hava - ..... .r at ".-- f lua iiuttuibiuie ol tua pcae ol tbe cum Jaflbc .( t.bk B.ll lititl wbo rtillij L, I iit.il ai uuili't mil y in .it lur oaiy ihii iri a bacB aud ne wouio uiuuny: d 'b. laaoBt muai be ecrj espcoaive at VYarbiugloa, lbc It gal iHjht-- lone ul Hit tily ami ber upon at be I,.. Biaa , Ail nferiii f we tan biay Biwi.k glow auit r. a.Kiul lie l.A ' nl ,1... I I' ill al',,1 Il ia ' vet carry brr around Irout kba tfliug room lo tho a eery diy U Mr. (ragm ci- tttngaorTin M:tmiTEA who al(tlliIl, lar. and tbe i.lli. er. Wv , ... Ih.iii iii toati drill if t.v-to tbr 0C11 Ul 11.1 ol Ibe t oiiiuiiarlnl rt lu our tbaiiu" ti Mrauuicui aci.aa ui. Tue Itilinwiiii; la a lial ul lbc dricaai.e ho kiKbacii. site ptalnrd tbe a(proprialfjB of any IBoaeabd dnllara I r. i.ful I 4I agr - aal v. n .1 1, a 1. u, and num. t n, ul ill ill en e need to grn. rally puty Wap Itog;. aud aba advertiaiii tue ci'uyriinoii. John tin tr chi remm-I In I., ra of Unit in. I lor BitrcellaLeoua tipt nata t y ctiumer.lin, f.itl-li.( b..L r aiu l,,,u dowu lata W aira tawa-Tk- n be would tay 'bab,' and hu kV.C'- kV b ... r. Naume (ml.VttB. Iletuilik'way, J. b 'B pia'ea. I, '.a I lie utile. kk. tliauV ol lie Lit I. tba cbief lleaaa, lac bit tug apol Iba aaartilr room at Lbe A' ad. u. .4 M net. abd . -ill H. ll. Mnutgoiucrv. i.. k. Lniigmare. imtlala a leap lr.n. That aaa when A tT"W'r would iu..! bt aaraut. Tdra.u,, .Mi laar i. . .ilr..-- 4 b W 11 uacd lo play g.K.l naltiii diai k all laa1 lug Mr. ft'O. F Puma, lire aud the KuioLAdc Ibe W' 'U I at i M'C'l lbe .loclnr aa away. IV. im IU. r. A l.o , J. ua atiABdau. t'"jtniu'a larva. A an at aa 1, agar of ..a. I y It .it n ti m il l.u.t a g. I bat a. CuailiB H. l.y ruuuing atouud aud bulling Samnnua with . k tn M. M. r'" e I otnl'l ' auaitiifw. t ray, g. 'y ail. n,. , l,y Would h ue been .a a a .i:. tiiaa'.oue air Imriel.n.d k gll f ate ditioiial lb. NaaLrllla II ul in. in kk lieu tba do, lor waa around ... r. , .. Ntabill. bia Iwad. po.iuJ, ol PloreLcr. baa male an aaakr, aud by 4all ll.an IUni.fr, ibr ma taa. p.w Iowuacud and kim. 0. hiaana i.i" m th inai y ol ILra. are bainr.. aim odd' ih I" at. I.l 'm. gyeiyllnng aa Tery wild aud alill. ..... . - - aTit!, ar.-I ni i a. 1 I ., - L at Ib'B iu wbltb br claiaorale aia'ut) ol M.aki-i.mi, ii it me la ,,, ,.lrl r Tbr h it lo apn pit tii L.'kkkti tan of Buranaititi. . . -t. ajier la Ibr abolrHoulh. Mi. I ' b. I young lid.-- , ol Hi.H.klvn aut,.. b. v 4 . yonrig tuteher wiib bia .1 m a Ion l.l reprcreuted a, Ib ti ear 1. 1 1.1. ia.,1. af I ttr batn.n.aie It hit. I ri.4 llt'.rtariv. I 'rk Ifntifliy It.t, a Vtiiiiii; nl llie linn ' Inr the iiim i i. avilir, and other V t ateiB a S htvtiie bir Ihe New York newiluiva, b k. '. le.. .... -- ,r M,a., .. 111 M Ita liar. I., ll.ii: y a .a tut kod ap. and a kail lu btr band, rial dm;' a Jan. pupei. 4 to c.al I""' area luleriala ol hi. apl. i.u.'l iatr r. i'ir'.d iu titi.i id' liie Nt w York abit b t.l ebou.d n aa Iblt . Ka laatat kaa 'a ko he tilted Bp and paid - . ..aa . ; pt,: r--l I,- -, ra.' .1. rvaie.1 iti.'n tha W. bar. a pi aatatilk tr It .lim e auuuuod air, braid.- a abe. p or him aina.al. ' ."- - lrnm tbe piocee.la of Ibe eiena law. and went !' w.ek a ,r. l.it.i.e.p.-tn ntld 1 at anbappy artial ba inf. nl fa ki I, anl rtnit.inic e niitu l.y Hi Mef'arrrll'a 'N.utl.trti Jouinal ol Mil a It laal br bar ataairbiered. win. It Mne ey. ty t Unit bit It ' ll ni.ule .at .4 Ii of lbe Lowell Courier, thiuka e I ; yd" Ungliaiii t ii u ig prolnlnl ha ma if J un Mir. ni. Tliw atl have ImU uutut frtatul. aaai.itie wr t I tie thrill, bill three I lint ft beard tbat bbak.prare area bound apprvuiifc lo April, bt lug 11 1 ertuntk bau.lior. I tuai laraod ant ftt-- f thu dcant cyca be kaowt ol Jual now are , bu T ia k'IIUIUI rat 4.if la. I w..k et ramiuUlel 11 F.aat 111. klllitn, ill l.ma-. Ir i, toll- e, whl-kII1..111 h .klillul Jctl'lUTl-BAItutu lbc AlllcaB Maplirt t auilb at La AO..' rbtd. ii,. il,,ev a fcatrkrr LB bit youtb, atcorJIl g to tame bio.it ll leas tl.tlli.ul J.ulillf t'lob, Bad dcrrrtea atutiud Ibotc ol polatoc. tag ,11 .1 k tll.iu C oui It I I Til ila y .1. bt. in ioa,i. mil I ue tiUn. rund.jr. large aubeu p' lou aud tale. Una. rei t,, .iataf ra f'a .at.,l. ''ata.rae aa laii.i. """it '. lad ZS" !. w.. r... Iy wait, kr",ay w urt ia ,. ..... ll i'nnl "a.? l,., .; . t. rT ..j la. ka.a,.t. attr.it eo it,.,, ,, ft t' lJ ..v. aka aatu tmt.n.la,w ...!. . , l. ,.,, ia.ralneati art. - i.li ra. tr liJt ln. .'!' ttlallllriltk. ..,. ..,. '" lr ir1 .r ..ti.''. .... ti, it, i,'t,.,K l.a.l lwrt rt ). ,.4iii,iiii.i. U f la vri.,.a....ia eat f ..ia..i-. .. ial;. t. a rat. 'art'tlni ,4 I" '. iitJ '.. a ai h ', a. .!'. il, . fn. ,arui,a. iotiaat. '. irt f. lol rgit. a iKiiu Ir.i. '"""k tui r- 'tt Lf nt rr. imi r la r1n...ia,.w.,,M w.,, rs, aa. tf ki ak "'rr; ea f f t f trjl . at Ji Jt re aaa.aa ntMM (ibi at, lit llr in,tl tiina ,atkai t. f l..alM..j a, f aiaad ab lt .m..i3M iira.a. ttre nta ui "ir, a. laa rrv ri;ATL'iix ri raa '! tiiM ii. l uirmM coil oil p.a i, 'a tt a I'.t. J' a M.(.4ae..r t.tr ;. "i a. rr f 'l toai,M ,. lieul ,ttn u rai "I tta in tifan f,,,, '.'. t t..,i4 il...' ll,, "" ft f all tu t, ' "a t. Jinlltia liltlt Ptt V'b I'll" n A,ii T. ti ff '". lr

Hosted by the University of Kentucky

Contact us: kdl-help@lsv.uky.edu

Contributors: